Antropozofija

Antrophos: človek; antropozofija: ezoterično spoznanje človeka. Besedo 'Antropozofija' zasledimo v R. Fludda (Summum Bonum, 1629, str.4), Eugeniusa Philalethusa (= G. Starkley?) (Antroposophia magica, 1650). Že Klement Aleksandrijski (pravo ime Titus Flavius Clemens, roj. ok. l. 150, umrl 211 - 216), grški filozof in teolog je smatral, da je "spoznanje človeka" znanje o tistem "kar smo in kar smo postali, odkje-r smo prišli in kam-or bomo prispeli, po čemer težimo in kaj je naša odrešitev, kaj je naše rojstvo in naše obnavljanje" (iz dela Excerpta ex Theodoto – Izvlečki iz Teodota v izdaji Cerf, bibl. Sources chretinnes, št. 23, 1970).

Antropozofija: (ali "Antropozofizem", oz. kakor poreče Guenon, "Teozofizem"): doktrina in šola (1913) Rudolfa Steinerja (1861 – 1925), genija nemškega jezikovnega področja kateri nadaljuje pot Teozofizma ne da bi prenehal biti kristjan (po Kristu) in katerega ezoterizem obsega filozofijo, pedagogiko, estetiko, umetnost, gimnastiko, poljedelstvo in epistemologijo - 'spoznavno teorijo duh. znanosti'.

"V naši dobi ko, kakor se zdi, triumfira materializem, si Antropozofija daje nalogo, da poglobi kulturno življenje v smislu spiritualnosti, da ponovno privleče pozornost ljudi k duhovni resničnosti/realnosti, ki je osnova in načelo našega celokupnega duševnega življenja."(R. Steiner, 1907).