Svetovanje za življenje

Nudimo individualni pristop na sedežu društva v Ilirski Bistrici.
Sredstva, pridobljena od svetovanja so namenjena vzdrževanju društva oz. duhovnem delovanju.
V skladu z duhovno znanostjo/teorijo in odnosom do objektivne realnosti/prakso, nudimo mnenja/odgovore/svetovanja v treh 'kvalitativnih' nivojih. Zaradi lastnosti in posebnosti dojemanja posamezne stranke/klienta, nivoji podajanja znanj med seboj spontano oscilirajo in se v skladu prepletajo, ne glede na duhovni nivo ali intelektualni domet klienta, saj duševno-duhovni svetonazor terja, da se za vsakogar primerno upošteva pragmatične vidike sled 'realnosti-bivanja'.

1. Nivo svetovanja - podajanje mnenj/znanja z namigi trajnejših rešitev, da vzpodbudimo osebno rast - je namenjen posameznikom, ki polno vpeti v vsakdan, dojemajo in živijo realnost predvsem na nivoju materialno-dokazljivih dejstev, brez prepoznavanja/učenja potom vzročno-posledičnih 'zvez' ali dojemljivosti/upoštevanja 'metafizičnega'. Navadno skuša tak klient bolj premostiti kot trajno razrešiti zdravstvene ali poslovne problem(čk)e. Sodi med veliko večino populacije vseh poklicev, vezan na institucionalna "znanja", zaposlen v javnem kot zasebnem sektorju, ujet v sistemu. Glede pričakovanj po osebni rasti, ne iz-kaže pozitivnih tendenc niti opazne motivacije; svoje probleme raje zaupa konformističnim specialistom, zato (bolj 'stisnjene duše') težje spozna dolgotrajnost učinkov "neodvisnega svetovanja". Redki bodo priznali, da obstajajo še drugačne rešitve, pogledi na Svet, in vendar, notranjega nemira-razmišljanje - zakaj in kako ujet sem v rutino - je lahko klic-a vzpodbude, da nas izsledijo…

Za večino, glede ne-razumevanja resnic iz 'višjih svetov' velja pravilo, "naj seme modrosti pade zgolj na plodna tla, kjer bo napredovalo."
"Vse več zakonov je namreč brez logike, lažnega učenja, nastalega skozi razvitost intelektualne misli a navadno v pomanjkanju duha"…, saj:
" Čeprav nekateri ljudje prepoznajo resnico, skoraj nikoli ne spremenijo mišljenja, da bi onim, na pravični poti, verjeli in jih primerno upoštevali - od takrat nadalje."
"O vi, z malo znanja, ali vaš razum še vedno ne presega neumnosti naroda?" (Immanuel 11/XVII/24)
"V prikritem notranjem kljubovanju (ignoranci duhovnim učenjem) ljudje običajno izbirajo poti, ki se n-jim sicer zdijo 'logične' in 'prave' a žal, tega ne izkazujejo končni rezultati."

2. Nivo svetovanja je namenjen zmerni osebni/duhovni rasti na kolektivnem nivoju in prilagajanju spremenljivim okoliščinam. Zajema znanja za razumevanje bližnje prihodnosti, podaja trajne rešitve za raznovrstne probleme, vzpodbuja globlja razumevanja in bit življenja globlje osmišlja - plemeniti.
Na tem nivoju je številna, t.i. 'new-age' literatura v veliko samo-pomoč, vendar (s prikritim soc.-psihološkim inženiringom) tudi zavaja; predvsem z omejevanjem tistih vrst svobode, ki posameznika bolj zapira vase/izolira kot sooča z družbeno realnostjo, da bi bolj aktivno pristopil so-odločanju, rezultatu notranjega nemira po svoji odgovornosti sled prebujenega duha.
Posameznik iz t.i. vrst "kolektivne duhovne zavesti" ima 'pozitiven' pristop in opazno notranjo toplino, sposobnost 'alternativnega' razmišljanja, tendenco druženja s sebi podobnimi. Ekološko in 'politično' zmore korektno osveščenost, zavedajoč se 'pravičnosti', kar ga sicer psihično vznemirja a tudi notranje prebuja, razvija in izpolnjuje. Potrebo po osebni rasti sicer zadovoljuje z obiskovanjem različnih, duhovno-obarvanih predavanj, radosti ga izmenjava interpretacij, vendar je za intenziviranje duhovne rasti na individualnem nivoju potrebno poiskati bolj selektivne vrste pomoči-odgovorov… Tovrstno svetovanje lahko razreši slepih ulic 'racionalnega' in ob večji kritični presoji vzpodbudi posameznika, da samostojneje prepozna duhovno rast na enostaven in prodoren način. Potrebuje večjo mero samopotrditve - resen duhovni pristop spremljajo travme negotovosti - zato vzpodbujamo k večji neodvisnosti in samo-angažiranosti, saj ima duša, energijski unikum, danost specifičnih lekcij, da izkuša jih - za dosego sebi-lastnega dometa percepcije, interpretacije. Svetujemo/pomagamo prodornem iskalcu resnice ("vi nas sicer iščete… a mi vas najdemo") in kritičnemu posamezniku z izgrajenim 'psihološkim' profilom, kateri na osnovi življenjskih izkušenj dosega notranjo potrebo po nadgradnji spoznanj. Namreč, iskanje duševnega bistva, specifičnih znanj, ni možno pridobiti zgolj v predavalnicah s številnim avditorijem, še manj lastne duhovne integritete…

"Kakšna korist od vsega sveta, če ne razviješ svoje, metafizične zavesti?"

3. Nivo 'svetovanja' je domena razumevanja/dojemanja poduhovljenega ali duhovnega človeka, kateri, v tej realiteti, že pre-dolgo čuti 'drugačnost' kot neko alohtonost v sobivanju z ljudmi-okoliščinami. Kot 'človek svetlobe' predstavlja napredno dušo, preinkodirano za duhovno poslanstvo in doseg primernega razsvetljenja; za nekatere sicer lahko 'energijsko' opazen/pristopen, po duhovni karizmi (zavesti/spo-znanjih) pa le redkim, njemu podobnim. Aktualni čas (zaradi prehoda na višjo zavest obstoja) tako delimo s 'člani duhovne hierarhije', dušami iz višjih dimenzij obstoja/nivojev zavesti, da se pripomore človeku, Človeštvu; individualec, 'samosvoj', komajkaj vpet/vpleten v 'družbeni' sistem, kritičnega uma (pravičen a ne sodi), le duhovnim 'očem'/telepatsko prepoznan. Zanj karmični zakoni po lastni zavesti usihajo, potrebuje komajkoga, enovitega Jaz-a sam sebi Učitelj samostojno in suvereno duhovno napreduje, manj družaben pa bolj posredno vrši agende-duha-vpliv na družbeno sfero…
   Ob evolucijskem (kvantnem) preskoku na višje/spiritualne nivoje našega obstoja, potrebna duhovna spo-znanja izmenjujemo, nadgrajujemo duhovne potenciale, strpno tkemo duhovno mrežo.
   Vzajemne radosti bolj srečanja so kot svetovanja, opredeljeni duhovnemu aktivizmu, prikritega notranjega zanosa posredujemo višje duhovne smotre – umirjeni v disciplini spontanosti.
Za brezpogojno povezovanje Vse-Enega gre, zato često si raz-delimo Naloge Duha – Odgovornosti napram ljudskim dušam…

"Blagoslovljeni tisti, kateri niste užaljeni z Našim učenjem."
"Odkrivamo spo-znanja iskrenim, kateri to iščete, želite, lačni ste znanja, resnice – osvežili vas bomo."
"Človeško življenje je usodno predestinirano za perfekcijo duha, naj bo življenje s tem izpolnjeno."
"Ste tako prestrašeni od resnice, da vas jezi?"
"Vprašajte se, koliko je oseb, ki veljajo več zaradi Vaših/Naših učenj."

Informacije glede svetovanja:
adept@antropozofija.org ali neoadviser@gmail.com