Koliko denarja naberejo župniki v enem letu?

Prispevek

Da bi razumel cerkev, moraš vedeti kako poteka tok kapitala. Vedno enosmerno! Iz posamezne župnije v škofije in iz škofije v Vatikan. Nikoli drugače. In tako že stoletja. Poglej koliko župniki naberejo iz nabirke
. Za osnovo mojega izračuna je javno priznanje enega župnika (Tv tednik), da na eno mašo z nabirko dobi 400 EUR.
Zdaj pa računaj: 800 duhovnikov x 2 maši dnevno x 365 dni x 400 EUR = 233.600.000 EUR v enem letu.
Zmanjšajmo ta znesek na polovico, če vzamemo da niso vse župnije tako bogate. Potem zmanjšajmo še enkrat na polovico, če nimajo vsi toliko maš (čeprav je cerkva več, kot tisoč in mnogi župniki mašujejo v večih cerkvah).
Torej 233.600.000 EUR : 2 = 116.800.000 : 2 = 58.400.000 EUR
Letna nabirka slovenske cerkve torej znaša 58 milijonov EUR, po minimalni predpostavki (4x zmanjšano izhodišče).
Potem je še cena vsake maše (če pri maši poslušaš, potem lahko slišiš da imajo maše prodane vsaj za pol leta naprej)
17 EUR x 2 dnevno x 800 duhovnikov x 365 dni = 9.928.000 EUR. Samo z mašami torej zaslužijo župniki letno, minimalno (nabirka + cena maše po ceniku) 69 milijonov EUR.
Poglejmo še stroške "plač" Dajmo jim torej 1.500 EUR bruto mesečne plače. (800 župnikov x 12 mesecev x 1.500 EUR) = 14.400.000 EUR).
Od nabranih 69 milijonov EUR odštejemo plače 14.400.000 in dobimo 54.600.000 EUR, ki gredo dalje v škofije. Koliko si tam vzamejo ne vem, vem pa da razlika roma v Vatikan, kajti on je absolutni lastnik vsega cerkvenega premoženja!
Ne pozabimo. Brez vsake obdavčitve!
Drugih prihodkov RKC tu ne bom analiziral, ampak le naštel.

  • poroke
  • pogrebi
  • krsti
  • sveta maziljenja
  • dohodki iz posestev in gozdov
  • dohodki iz bank in
  • prihodki iz lastništva, delnice
  • državne subvencije iz več različnih ministrstev
  • dedovanja
  • in drugo

Liberalci, pojdite računat podobno kakor sem pristopil jaz, pa boste videli, da je denarja v cerkvi da se ti meša! Za Karitas seveda Cerkev nič ne da iz svojega. Oni samo organizirajo ločeno nabirko, zastonjske koncerte, prostovoljne prispevke občanov. Tudi za obnove cerkva so ločene nabirke po fari, pa iz kulturnega ministrstva.
Prav imajo prebujeni, vedoč, da je Cerkev in komunizem/politika enako totalitarna. Le da je cerkev uspešnejša.

J. Jurčič