Tajna Vlada, poreklo, identiteta…

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

(malo „gosteje” – igra za um)
ZDA - po drugi svetovni vojni, soočenje s serijo dogodkov, potreba po spremembah predpostavk za bodočnost človeštva, predsednik Truman, njegovi poveljniki prividno najmočnejši, zmagovalci najbolj rušilne, najdražje vojne v zgodovini, edini z atomsko bombo za uničenje bilokoga, biločesa, država z najboljšo ekonomijo, najvišji življenjski standard, največji vpliv, največja, najmočnejša vojska vseh časov.
Naenkrat zmeda, zaskrbljenost vlade ZDA, odkritje vesoljskega plovila, upravljalo bitje podobno insektu, totalno neznana civilizacija, zrušenje v puščavi New Mexico.
Jan. 1947 do dec. 1952 odkrito najmanj 16 zrušenih NLP-jev, 13 v ZDA/65 nz. teles, eden živ, preštevilna videnja. Projekt „Sign” dec. 1947 - strokovnjaki za proučevanje NLP fenomenov, „Sign” preraste v „Grundge” dec. 1948, dezinformacijski projekt „Blue book”/Blue Teams za odkrivanje zrušenih plovil, mrtvih in živih nz prerase v Alpha Teams – projekt Pounce. Hitlerjem manipulirali isti nz. Projekt Grundge, podatki o nz od ca. 1936 – Nemci našli strmoglavljen disk, poizkušali kopirati tehnologijo, niso uspeli (nekaj le), da so uspeli bi vojno dobili, nepremagljivo orožje, kasneje dokumenti/tehnika zaplenjeni, znanstveniki ujeti. Tudi Rusi - podoben vplen. Projekt Grundge: fotografije 5 nz./plovila, avtopsije, notranji organi, EBE v ujetništvu 1949 do smrti 2. maj 1952, zgodovina nz. srečanj celo v 1800.
Ameriške zračne sile CIA imajo popolno kontrolo „nz. tajne”, osnovan National Security Act (NSA), nadzira obveščevalno skupino, nz. prizadevanja, 9. dec. 1947 - ukaz Trumana „NSC-4”-”legalizacija” tajnih aktivnosti doma in tujini, vojaška špijonaža, NSC-10 razširi program tajnih aktivnosti, „ilegalnost” postopkov v skladu z NSA, bliskovita reakcija, vsa sredstva dovoljena - Executive Coordination Group (Izvršna koordinacijska skupina) ECG, ustvarjen tampon med Predsednikom - informacijami, sredstvo negiranja poznavanja realnega stanja oz. izoliranje bodočih predsednikov od informacij nz. prisotnosti, nastanek „MJ-12”, zun. minister James Forrestal ugovarja tajnosti, da javnost mora izvedeti, izoliran, diskreditiran, 22. april 1949 agenti CIA, vržen skoz okno, prva žrtev v „prikrivanju.” Živi nz - zrušeno plovilo pri Roswellu – EBE – Ekstraterrestrial Biological Entity (Nz. biološka entiteta), EBE laže, več kot leto dni daje brezkoristne odgovor, kasneje informacije presunljive, zbirka odkritij „Yellow Book”, konec 1951 EBE zboli, medicinsko osebje nemočno. EBE življenje bazirano na klorofilu, pretvarja hrano v energijo kot rastline, odpadno materijo izloča kot rastlina, dr. Mendoza strokovnjak za nz. biologijo, brez uspeha, da se okoristijo s tehnologijo - emitirajo poziv v vesolje za pomoč, brez odgovora. Truman, 4. nov. 1952 – super tajna National Security Agency (Nacionalna služba sigurnosti), funkcija dešifriranje nz. komunikacije, jezika, vzpostavljanje dialoga, šifra Sigma, spremljanje vseh komunikacij, oddajanj, iz vseh vrst naprav, iz vseh krajev sveta, špijonaža, človeška, nz., zadržati tajnost., uspešno, vzdržuje zvezo z „Luna Base” idr. tajni vesoljski programi, izvzeta iz zakona, Kongresu nepodrejena, glavna obveščevalna služba, prejema 75% denarja za obveščanje „kamor gre denar tu oblast počiva.” Truman poroča zaveznikom, SSSR, za slučaj grožnje človeštvu, plani formulirajo zaščito od invazije, zaščita od „novinarjev” – „Bilderburgers”, Ženeva, Švica, preraste v tajno svetovno vlado, kontrolira vse, Združeni Narodi - mednarodna utvara. 1953 nov predsednik Dwight Eisenhower, mandat - min. 10 zrušenih NLP, 26 mrtvih, 4 živi nz, kako brez Kongresa premagati problem nz?, pomoč Nelsona Rockfellera, tajna struktura, rojstvo MJ-12 (Major - glavnih 12). Eisen.-Rock., največja napaka za bodočnost ZDA, vsega planeta? Rock. – planiranje reorganizacije vlade, New Deal program, prikrit v „odbor za zdravje, šolstvo, socialno skrb. 1953 astronomi, v vesolju veliki objekti, proti Zemlji, asteroidi?, vesoljska plovila!, prestrežene nz. komunikacije, plovila na orbiti, visoko okoli ekvatorja, nekaj njih, neznana namera. Projekt „Sigma”, projekt „Pluto”, radio-komunikacija, računalniški binarni jezik, dogovorjen pristanek, kontakt z nz, „diplomatski odnosi.” Paralelno, poz. nz – podobni ljudem, opozorilo, pomoč v duhovnem razvoju, pogoj – uničenje nuklearnega orožja, odbijajo izmenjavo tehnologije? -naša duhovna nesposobnost obvladovati tehnologijo, na poti samouničenja, prenehanje ubijanja, ustaviti onesnaževanje planeta, zaustaviti brezobzirno izkoriščanje naravnih izvorov, živeti v harmoniji! Pogoji – dvom, nuklearno razoroževanje?, brez moči – grožnja nz? Ponudba odbita. 1954 dolgonosi Grey-I pristanejo ( „Edwards Air Force Base”), iz planeta poleg rdeče zvezde v ozvezdju „Orion” – naše „Betelgeuse”, da njihov planet umira, nezmožnost življenja. Drugi pristanek, zgodovinski dogodek, dogovorjen odnos, Eisenhower, srečanje z nz, formalin dogovor Alien Nation – ZDA, prvi nz. ambasador „Omnipotent Highn-ess Krill”) - Krill., snemano, filmi. (nz. zastava „Trilateral Insignia” na NLP, uniformah) Dogovor: nz se ne vpleta, Mi se ne vpletamo, prisotnost nz tajna, napredna tehnologija - tehnološki razvoj, odnosi samo nz in ZDA , abdukcije za določen čas – medicinsko proučevanje, spremljanje našega razvoja, ljudem ne „škodovati”, vrniti jih, anamneza abdukcije, Alian Nations obvešča MJ-12 o kontaktih, ugrabitvah. Medsebojna izmenjava 16-ih – vzajemno učenje, „gosti”, napraviti podzemne baze za nz, vse pod indijanskim rezervatom (Utah-New Mexico-Arizona-Colorado, Nevada – S4, Area 51-Dreamland), dve baze skupne, „izmenjava” tehnologij, kontrola mornarice, finance1957, „Yellow Book.” Projekt „Red-Light” (Tanopaho v Nevadi) – premeščen v tajni objekt „Groom Dry Lake” – ti. „Area 51” – Nevada (službeno ne obstaja), eksperimenti z NLP do 1962 – usposabljanje pilotov na nz. plovilih/nz „odstopili” tri plovila/osebje/pomoč, danes imamo že svoja/napravljena plovila, močno tehnologijo, redna tehnična izmenjava na „Area 51” - tudi center testiranja orožja, šifra „Dreamland”, izvršilno (predsedniško) dovoljenje „Q”, ironija – predsednik ZDA nima dovoljenja za obisk tega mesta. Nz. baza – šifra „The Dark Side of the Moon” (Temna stran Meseca), vojska, super tajnost programov – „National Reconnaissance Organization” – Fort Carson, Colorado, specialni timi „Delta.” Drugi projekt „Snowbird” – za obrazložitev videnj Redlight – za javnost/tisk kot „eksperimenti” zračnih sil, da „razkrinka” NLP, uspešno prikrivanje. Utemeljen multimilijonski fond, Bela Hiša, za 75 globoko podzemnih tajnih nz. objektov/zaklonišč, predsednikom rekli da gre za „predsedniška zaklonišča, slučaj vojne”, tajnih DUMB-a (Deep Underground Military Bases – Globoko podzemnih vojnih baz), „Alternativa 2.” Tajni fond – Eisenhower, 1957, odobril Kongres, „za predsedniška mesta v slučaju nevarnosti”, preko 75 zaklonišč, vzdržijo nuklearno eksplozijo, komunikacijska oprema, 22 dodatnih – „The Atomic Energy Commission” (Komisija za atomsko energijo) - Top Secret, tajni denar/Vojni Urad Bele Hiše - mreža – neizsledljiv, mornarici, brez službene kontrole, količine neznane. N.Rock. „Special assistant for Cold War Strategy” – koordinator predsedniku, vohunska služba, glavni v tajni „Planning Coordination Group” 1955. Eisenhower, 1954 – odbor Majority Twelve (MJ-12, 6 izvršilnih - Wise Man), tajne operacije nz. Vsi člani tajnega društva „The Jason Society/The Jasons Scholars” (51 članov, 6 Nobelovcev, elita elite svetovne znanosti) iz „”Skull and Bones”, „Scrol and Key” Harvard, Yale – „Eastern Establishment”, „Trilateral Commission” (do 1973), od nz. zastave Trilateral Insignia. MJ-12 – Johnson administracija - 303 Committee (naziv 5412 - „The Secret Government”), Nixon/Ford/Carter „40 Committee”, Regan „PI – 40 Committee.” 1955 nz izigrali Eisenhowerja, uresničili grožnjo, pohabljeni ljudje, živina širom ZDA, sum preštevilnih ugrabitev, niso vrnjeni, sodelovali z SSSR, nz so prej-sedaj manipulirali z masami skozi tajna društva, magijo, čarovništvo, okultno, religijo. Nekaj bitk z nz? – naše orožje nemočno, nov. 1955 Preiskovalni Odbor „…kreiranje, implementiranje zunanje politike v nuklearni dobi” – nz. vprašanje/dejstva/laži/prevare/resnica („Quantico II”), tajno mesto „The Country Club”, „javno” razpuščeno konec 1958. Henry Kissinger objavi Nuclear Weapons and Foreign Policy, raziskovalna ekipa v tajnosti. Glavni zaključek proučevanja: ne sme se povedati javnosti, niti Kongresu - predvidevanje ekonomskega kolapsa, kolapsa verske strukture, nacionalne panike, anarhije, nadaljevati tajno, posledica – denar za projekt mimo vlade, vojni proračun, tajni fond CIA. Drugi zaključek: nz koristijo ljudi, živali kot izvor izločkov žlez, encimov, hormonov, krvi, genetsko eksperimentirajo. Nz se opravičujejo – potrebno za obstanek, da se je genetska struktura pokvarila, da je niso v stanju reproducirati, prisiljeni izboljšati, sicer vprašljiv obstoj. Naše orožje neuporabno, MJ-12 „odločitev”, diplomacija, dokler ne zmoremo orožja, ponudba vključevanja obrambe človeštva dana SSSR, ostalim državam, planiranje dveh oborožitvenih sistemov, konvencionalna-nuklearne tehnologija, za balans, projekti „Joshua”, „Excalibur.” Joshua – zaplenjeno od Nemcev, razbije 10cm jekleni oklep na 3km z nizkofrekvenčnimi valovi, „primerno” za nz. plovila/orožje, uspešno razvit. Excalibur – za uničenje nz. podzemnih baz, raketa/megatonska bojeva glava, prebije 1000m čvrste sadre, odstopanje max. 50m, max. višina leta 900km.
Dogodki v Fatimi (začetek 20.stol.) sum nz. manipulacije, Vatikan proučuje, vključuje prerokbe, ugotovitve: ako se človek ne obrne od zla in odkoraka s Kristom, samouničenje planeta, ostvaritev napovedi/Biblija: 3.sv. vojna, invazija Izraela na Združene Arabske države, konvencionalno orožje, kulminacija nuklearnim holokavstom, večina človeštva umre, povratek Krista 2011, nz predočena dejstva, potrjujejo resnico, da so nas kreirali – hibridizacija, manipulacija s človeško vrsto (religija, sotonizem, čarovništvo, magija, okultizem), potujejo skozi čas, dogodki se bodo ustvarili. Kasnejše izkoriščanje nz. tehnologije od ZDA, Ruske Unije, koristijo potovanje skozi čas, potrdijo prerokbe. Nz pokažejo hologram (vlada posnela), trditev da predstavlja razpetega Krista? Verjeti nz ali ne?
Simpozij 1957, zaključek: planet Zemlja (povečanje populacije, izkoriščanje okolja) samouničenje brez pomoči bogov/nz, nedolgo po letu 2000. Izvršilni memorandumi/tajni, Eisenhower/Jason Scholars, naloga-predlogi – Alternative 1,2,3. Alternativa 1/najmanj verjetna (posledice nuklearnih eksplozij?): izkoristiti nuklearno orožje/izvrtati luknje v Zemeljski atmosferi da toplota, onesnaženje odide v odprto vesolje - sprememba ljudske kulture/zaščita okolja. Alternativa 2: izgradnja mreže podzemnih gradov/tunelov, predstavniki vseh kultur/poklicev (izbranci?), nadaljujejo človeško vrsto, ostali na površini – borba za obstanek. Alternativa 3: razišče nz./konvencionalna tehnologija za izgradnjo kolonij v vesolju, preživijo „določene” skupine ljudi. Vse alternative - upočasnitvene akcije: kontrola rojstev, sterilizacija, puščanje smrtonosnih mikrobov, št. populacije/reducirati/”kontrolirati” (Kissinger, javno:”… je 500 milijonov ljudi dovolj”), rešiti se ne(s)podobnih. Združeno ameriško-rusko vodstvo: zavrže A1, ukaz A2,A3 – istočasno. 1959 Rand Corporation organizira „Deep Underground Construction Sympozium, fotografije, stroji (vrtajo premer 13,5m, 1,5m globine/uro), ogromni tuneli, podzemne komore, kompleksi, podzemna mesta? Način financiranja? – Zveza z nz, tajni projekti/trgovina z drogo, izkaže ambiciozni George Bush (takrat še predsednik C.E.O. „Zapata Oil”), sin Zeb, eksperimenti vrtanja na morju z novo tehnologijo, droga iz J. Amerike (veze Kolumbijskega kartela), do platforme (ribiški čolni), brez carine/nadzora, org. operacija z CIA, odlično funkcioniralo, razširilo širom sveta, danes CIA kontrolira vso svetovno trgovino z drogo! „Službeni” vesoljski program pokrenil (naivni) predsednik Kennedy/inavguracijsko sporočilo, da bodo ZDA poslale človeka na Mesec do konca desetletja? Nedolžna izjava/koncept omogoči „Vladi” ogromna sredstva/prikrije resnični vesoljski program. V SSSR isti program – ista svrha. V resnici: v času govora Kennedyja je že obstajala skupna baza Nz-ZDA-SSSR, 22. aprila 1962, vesoljsko plovilo na Marsu, okolje podpira življenje, v tajnosti, konstrukcija kolonije na Marsu, skupni ZDA-SSSR poizkus, projekt Adam in Eva, danes na Marsu: baza, naseljena mesta, izbrani ljudje, različne kulture/poklicev, izbrani iz cele Zemlje. Mars ni mrtev planet, lagali so. Prvič na Mesecu - sredina 50-ih. Vsa leta, nastavljena „politika” ZDA „proti” SSSR, namera – financiranje projekta Nacionalne važnosti/Obrambe - najbližji Zavezniki. Predsednik Kennedy odkrije delčke resnice (droge, pranje denarja, nz), 1963 daje ultimat/ukaz MJ-12 prenehanje uvoza/prodaje droge, odkriti javnosti problem nz, ni vedel za Alternativi 2, 3, povzročil strah, njegov umor naročil izvršilni odbor „Bilderburgers” - „Policy Committee”, agenti MJ-12/agenti CIA/Division 5/FBI/Tajne službe/Mornariške tajne službe, umor v Dallasu. Predsednika Kennedyja ubil tajni agent, vozil njegov avto, spremstvo motorjev, dejanje vidno na filmu, glejte šoferja, ne Kennedyja, priče vidijo Williama Greera, ki ubije, so vsi ostali zgrešili/ranili – z električno breztrzajno pištolo/eksplozivna kuglica s strupom – možgani izginili, vseh 18 prič umorjenih v dveh letih, Warrenova komisija – farsa, Lee Harvy Osvald – žrtveno jagnje, porota člani Sveta za Zunanje Odnose, zavedli Američane, mnogi, ki so hoteli razkriti tajno nz, v naslednjih letih ubiti. V času začetnih ameriških raziskovanj/pristankov na Mesec – vsako lansiranje spremljano od nz. plovila, Mesečevo bazo so videli/posneli astronavti „Apolla”, kupole, stolpi, velike zaobljene strukture (kot silosi), rudarska vozila (oblike T) puščajo sledove v obliki šivov, zelo velika in mala nz. plovila, vse na fotografijah – skupna ameriško-ruska-nz. baza. Vesoljski program – farsa, neverjetno trošenje denarja. Alternativa 3 je resničnost, ne v popolnosti znanstvena fantastika, večina astronavtov Apolla pretresena, ukazi zamolčanja, grožnje, posledice „neizogibne.” Središče internacionalne konspiracije – Ženeva, Švica, vodilno telo – predstavniki vlad, izvršilni člani „Bilderburgers”, sestanki od Policy Committee, na nuklearnih podmornicah pod polarno ledeno kapo – edina protivohunska metoda. Naše sodelovanje z nz – posedovanje tehnologije nad najbolj norimi sanjami, plovilo „Aurora” v „Area 51” – redno letenje v vesolje, ti. „TAV” (trans atmospheric vehicle), koristi 11km dolgo pisto, odleti v orbito, vrne se z lastno močjo, enako pristane. Danes imamo/letimo na nz. plovilih na atomski pogon v „Area S-4”, Nevada, naši piloti izvedli interplanetarna potovanja, na Mesec, Mars, Venero, na druge planete, lagalo se o: stvarni naravi Meseca, Marsa , Venere, o stvarni posesti tehnologije. Področja na Mesecu: rastline - menjajo barvo v področjih z „letnimi” časi, človeško ustvarjena jezera na/pod površino, posneti so oblaki v atmosferi, obstoj gravitacijskega polja, človek lahko hodi brez vesoljskega oblačila/diha s pomočjo posode kisika po dekompresiji – kot potapljač. Neke od fotografij v knjigi: We Discovered Alien Bases On The Moon” Freda Stecklinga.
1969 spor med človeškimi in nz. znanstveniki – „Dulce” podzemni laboratorij, talci se ve - ljudje, akcija Delta Force proti nz. orožju, neuspešno, 66 naših ubitih, rezultat, umik projektov za dve leti…, premirje, zavezništvo/danes nadaljuje. Škandal „Watergate” – predsednik Nixon namerava prebroditi nevihto, MJ-12 smatra drugače, sodna obravnava bi odprla dosjeje, razkrila strašne resnice javnosti, Nixonu se predlaga odstop – odbije, sledi prvi vojni puč v zg. ZDA. Joint Chefs of Staff/TOP SECRET sporočilo poveljnikom vseh ameriških sil, celega sveta:”Po sprejetju tega sporočila ne boste več sprejemali ukaze iz Bele Hiše. Potrdite prejem”, 5 dni pred Nixonovim priznanjem, izjave za javnost, odstopa. Tokom let, ameriška javnost, Kongres, instinktivno - nekaj ni v redu, škandal, mislili da se bo „uredilo”, predsednik Ford organizira Rock. Komisijo – „obavi ono, oddaljen pregon” kar so mislili, zmede Kongres, nadaljuje se prikrivanje. Navkljub goram dokumentov – tihotapljenja droge, skritih čudes, prikrivanje uspešno. Ali je Kongres vedel a ni hotel tikati? So bili oni med izbranci kolonije Marsa, ko Zemlja se samouniči? Finančno cesarstvo kontrolira CIA, NSA, Svet za zunanje odnose, pranje denarja od droge, poslov tajne službe. Količina denarja, nad vsem, kar se lahko zamisli, neskončne mreže bank in družb, naprej iščite: J. Henry Schroder Banking Corp., The Schroder Trust Co., Schroders Limited (London), Helbert Wagg Holdings, LTD., J. Henry Schroder – Wagg&Co., LTD., Schroder Gerbruder and Co., (Germany), Schroder Munchmeyer Hengst and Co., Castle Bank s holding družbami, Asian Development Bank, Nugan Hand mreža bank in holding družb…Tisoče ur dela raziskovalnih organizacij (Stanton Friedman), iskanja „izvršilnih ukazov”, informacij, izgubijo sledi za nekaj let, ali dvomite v sposobnost tajne vlade? Drugi plan funkcionira danes: pripraviti javnost na možni napad nz, filmi, radio, TV priloge, z vsemi aspekti prave nz. prisotnosti, vlada nas pripravlja proti paniki. Leta so uvažali drogo, prodajali jo ljudem, večidel siromašnim, manjšinam, program socialnega skrbstva sprožen - ustvari odvisen nezaposlen element družbe…, ukinjajo iste programe - razvijejo veliko kriminalno populacijo, 50-ih in 60-ih ni obstajala, vzpodbujajo proizvodnjo, uvoz orožja za kriminalno populacijo, forsiran element nesigurnosti - bi se Američani prostovoljno razorožili, incidenti pospešijo proces, uporaba droge/ hipnoze (proces „Orion”) v mentalne paciente CIA vstavlja bolezni - streljanje na šolskih igriščih, razburkanost anti-orožarskega lobby, plan razvit, funkcionira, vendar (razorožitev) ne sme uspeti, val zločinov naj prepriča ameriški narod da vlada anarhija, namere gradijo vsak večer TV/časopisi, pridobivanje javnega mnenja, nameravajo odkriti kako teroristična skupina z nuklearnim orožjem grozi mestom, vlada bi uporabila Ustavo, razglasila Martian Law, tajna nz. armija implantiranih ljudi, vsi sektaši, zbrani, transportirani, koncentracijska taborišča, širom države, vsako površine 2,5 kvadratnega km, delovna sila?, vesoljske kolonije? Mediji, radio, tisk, TV, računalniške mreže – nacionalizirano, prisvojeno, brez upora (odpeljani, ubiti), organizacija že preizkušena (vojska/Vlada 1984 koda REX-84 -vse brez problemov), prevzemanje tajne vlade ali nz – končano, izguba svobode, suženjstvo, prebuditi se takoj. Stanton Friedman, razvijanje nuklearnega reaktorja za plovilo, popolno funkcioniranje, čisto, stranski produkt je vodik, gorivo voda, tehnologija nz. MJ-12 funkcionira kot prej, struktura ista, glavna vohunska služba – Senior Inteligence (SIG), Trilateral Council kontrolirajo, posedujejo ZDA. Člani Trilateral Commission, Svet za zunanje odnose, kontrolirajo glavne temelje, vse medije, časnike, največje banke, vse glavne korporacije, višje vladne organizacije, vitalne interese. Njihovi člani izbranci, denar, interes, nedemokratski, manjšinsko mnenje, odločajo - preživetje holokavsta. Svet za zunanje odnose, Trilateral Commission, popolna kontrola nz. tehnologije, ekonomije države, Eisenhower zadnji predsednik, popoln uvid v problem nz. Nadaljnji predsedniki, niso jim rekli resnice. MJ-12 vsakemu pokazali sliko izgubljene kulture nz, težnjo obnove, dom na našem planetu, dajejo tehnologijo. Medtem: nedolžni ljudje trpijo strahote nz, človeških znanstvenikov („barbarsko raziskovanje”, hujše od nacističnega), ljudje – hrana/nenasitni apetit, biološki encimi, hormonalni izločki, kri, žrtve obsojene – psihološka, fiziološka škoda, doživljenjsko, implantirane naprave, vojska človeških implantov, aktivirani proti nas, kadarkoli, nz superiorni, tehnologija nz – trgovanje z ljudmi/živalmi – človeštvom? Veliko nz. tehnologije za vojaške namene, nevidni bombniki, leteli 10 let preden se je vedelo da obstajajo. Zaključki neizbežni: samouničenje planeta, popolno suženjstvo, uničenje človeške rase, bližja bodočnost, za partnerja raso nz – zaposleni preživetjem – Vlada/male grupe prevarana, ne-sposobni - odločati o usodi milijonov ljudi - vedno narobe, zanemarjanje 60 let, napačno zaupanje.
Rusi so na istem, ZDA in SSSR dobri zavezniki od 2.sv. vojne, tesno sodelovali v tajnih vesoljskih programih, ves čas. Dogodki v Rusiji niso rezultat odpora ljudi, je iskanje mednarodnih bankirjev.” Odprite meje, dogovorite se z Zahodom, dajte svojim ljudem svobodo, Zahod se bo odrekel dela svobode svojih prebivalcev – da vzpostavimo enoten ekonomski red…dobimo vso moč” – To se dogaja, počakajte, vidite, novi svetovni red, globalizacija.
Kaj je storiti? Obvestiti javnost, vse podrobnosti, vse moči, vsi reševati človeško raso, večina totalno nezainteresirana, nacija zaspanih ljudi, dovedeni v pokol, čas za vstajo, naši predniki, hodimo kot ljudje. Ne upirajte se, delajte tisto kar bi morali že zdavnaj! Zanimajte se, kaj vlada počne, sklicujte se na Ustavo, Zakone, kličite svoje predstavnike, politike, vršite pritisk na njih, da se zberejo, izpovedo resnico. Resnico! – ne praznih besed, če ne poznate zakonov, ste že nemočni/mrtvi, povejte jim - je njihova zadnja služba, druge ne dobijo, pišite jim, isto govorite, v vaši so bližini, pridite s skupino, delegacijo, obiščite jih, prisilite jih razumevanja, imamo moč le pozabili smo, glasujte prav - pridobite moč, ne napak - moč izgubite, potrebujemo patriote, ne za male ribe, prave so na vladi…(izvor: www.montalk.net/alien, prirejeno, dopolnjeno)
Večna patokracija dajatev