Tehnologija in znanost

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Fizična realnost, kot jo mi poznamo, je napravljena po določenih pravilih in strukturah, ki so oddvojene od naših izbranih perspektiv. Lahko so izražene s pomočjo matematike ali geometrijsko vizualizirane. Da bi razumeli znanost, je človeštvo spremenilo odnos do okolja. Nekateri zlorabljajo znanje o naravnih zakonih, da bi efektivneje uporabili njihovo voljo, mimo naravnih zakonitosti, oz. preusmerili naraven tok, drugi ga uporabljajo, da bi boljše sinhronizirali svojo voljo z naravo, tj. da bi bili v skladu z njo. Slednji prispevajo balans in dobro, prvi pa ustvarjajo debalans, ko izkoriščajo resurse, da bi se kot edini lastniki obdržali. Tehnologija, ki razširja individualno svobodo in nas direktno povezuje z naravo, je „prepovedana ali skorumpirana”, medtem pa, cerkveno-znanstveni aparat, industrijo promovira kot „normalno”, čeprav onesnažuje naravo in onemogoča človeški napredek in svobodo. Vse dokler ne zamenjuje spiritualno evolucijo, tehnologija deluje kot pomemben faktor v njeno pomoč, ako pomaga nekomu pri osvobajanju od materialnih omejitev in preokupacij.
Znanost proučuje niz vzročnosti, torej so posledice lahko kontrolirane tako, da se kontrolira vzrok. Princip predvidevanja in zaradi tega kontrole posledic, je podoben kot naravne sile, ki vodijo napredku ali omejevanju naše svobodne volje. Znanje je namreč moč, a moč je tudi znanje in tisti, ki želijo moč, imajo tendenco raziskovanja stvari, ki so zelo umešane v skrivnosti znanosti. Več kot vedo, bolj lahko delujejo na več vzrokov, pa jim to daje posledice, ki jih takrat lahko kontrolirajo.
Z inkarnacijo v fizična telesa, trpimo neke omejitve in pravila. „Pogodba” s fizičnim telesom predstavlja resničen sporazum, s katerim sledimo zakone fizike. Brezpogojno nam je dovoljena „igra učenja življenja”, da nastopamo brez težav, in s svobodno voljo največjega števila „igralcev.” In vendar ta pogodba ustvarja tudi neka dovoljenja tistim, ki zakone fizike koristijo za izkoriščanje ljudi. To je razlog, da so mračne sile – za dosego svojih želja - raje naklonjene tehnologiji, kot direktni uporabi svobodne volje, z „legalnimi”, metafizičnimi načini in cilji.
Znanost in tehnologija omogoča nekomu moč svobodne volje, da lahko povečuje tudi svoj vpliv. Lahko je koriščena za kontrolo „šibkejšega” prebivalstva, ali v podporo dvigu splošne družbene zavesti in zavesti posameznikov. Večina izpostavljenih, ki so želeli liberalizirati tehnologijo, da bi bila dostopna javnosti, je tako vznemirila tiste - ki imajo monopol nad tem -, da so bili onemogočeni ali ubiti, kar prikazuje, da je metafizični napredek in znanje pomembno, vse dokler njegova učinkovitost raste v skladu, s tehnološkim in znanstvenim napredkom.
Ker znanost deluje na povečanju svobodne volje, je tistim na oblasti zadnja stvar, da bi želeli širjenje znanja, saj bi s tem izgubili moč, ki jo imajo. Zato je liberalna tehnologija kontrolirana ali prepovedana. Tehnologije, ki vključujejo brezplačno energijo, antigravitacijo, psihotroniko, potovanje skozi čas, kreiranje realitet, o-zdravljenje raka, teleportacijo itd., obstajajo sicer na nivoju tajne vlade, a ne na nivoju javnosti. Večja kot je razlika v tehnologiji, ki jo koristi „vlada”, do tiste, ki jo koristijo „podrejeni”, večja je moč vladanja. Raziskovalci nekonvencionalnih znanosti, ki so se srečali s prikrivanjem svojih odkritij so: Nikola Tesla, Thomas Townsend Brown, John Searl, Stefan Marinov, Eugene Malove (umorjen maja 2004), Wilheim Reich, Royal Rife, Joseph Newman in mnogi drugi, ki so bili utišani, onemogočeni ali eliminirani, še preden so svoja dela objavili v javnosti.
V ta namen, obveščevalne službe – ko smo že pri tehnologiji – koristijo tudi orožja ELF (ekstremno nizkih frekvenc), ki so, nastavljena na delta valove, v stanju z daljinsko kontrolo, „izključiti” človeški živčni sistem. Večina te tehnologije, je razvita do popolnosti, na 4. nivoju podzemne baze CIA, Dulce – v puščavi države New Mexico. Četrti nivo te podzemne baze, se ukvarja z raziskovanjem tehničnega aspekta človeške aure-ole, manipulacije sanj, hipnoze, telepatije in naprednimi vrstami kontrole uma. Ta ELF orožja „izsesajo” življenje iz telesa žrtve, npr., da na licu mesta dobesedno zaspi. Dean Warwick, pionir v raziskovanju alternativne energije, član kroga obveščevalcev (pravi „insider”), gotovo nevaren za tiste, ki prikrivajo znanja, dobrega zdravja, avtoriteta pred prenapolnjenim avditorijem, s tovrstno, napovedano, „značajno” vsebino, se je z zadnjimi besedami, „potrpite malo”…samo zgrudil - v momentu mrtev, pravijo, še preden se je dotaknil tal. Predhodno je omenil, da čuti „snop” (energetski), in da ga peče na eni strani glave, pred svojim govorom pa slutnjo, rekoč: „Mislim, da me bodo likvidirali.” Verjetno je bil likvidiran z uporabo energetskega snopa, t.i. „beam-weapon” orožja. Zahvaljujemo se vsem, ki so zavestno tvegali svoje življenje za tisto, kar so iznesli javnosti, R.I.P. Ljudje se premalo zavedamo vrednost redkih, pokončnih ljudi, ko tvegajo, da smo ljudje deležni tovrstnih razkritij, in kakšna praznina ostane za njimi. Spoštujmo to, če jih že ne moremo posnemati…
Znanost in matematika, v javnih edukacijskih institucijah, podobno omejena ali onemogočena, ne sme raziskovati na občutljivih področjih. To se dosega predvsem s triki v logiki, ki je prisotna s kopico intelektualnih nepravilnosti ali nezmožnosti, da se npr. razlikuje absolutne od relativnih vrednosti. Posamezni koncepti in variable, so že na začetku zavržene, kot nepomembne ali odvečne, v bistvu pa so „vrata” v skrivnosti znanosti. Tudi tematike, so večidel razdeljene in presežene na abstraktne načine, da bi se zaščitilo njihovo celostno razumevanje na spoznavni način, predvsem na geometrijski in intuitivni osnovi. Slednje je neobhodno za resnično progresivno in kreativno uporabnost tega znanja, namesto tega pa se forsira formule, zastarela teoretika, suhoparne definicije in neka „pravila”, s čimer se dosega nekakšno filtriranje, teoretične ugotovitve in mentalna dezorientacija, namesto evolucija praktičnega znanja. Matematika in geometrija opisuje pravila in strukturo igre, s katero se ’igramo’ vsi, čeprav rezultat ni odvisen samo od tega – tudi svoboda igralca se vključuje v igro. S svobodno voljo kot variablo, predvidevanjem določenega števila faktorjev in njih rezultatov, ter določenim številom vzrokov, efekti ne morejo biti popolnoma predvidljivi. Kvantna mehanika nudi najboljši primer s teorijo statističnih trendov, in ne determinističnih formul, ker kvantni sistemi vedno vključujejo določeno mero ne-verjetnosti. Prava znanost vedno vsebuje obe, tako kompletne opise determiniranih pravil in struktur, ter dovoli nedeterministične vplive - odločitve svobodne volje. Problem nekompletne znanosti se rešuje tudi tako, da se „gordijski vozel” raje odstrani, kot da se za razrešitev izgublja energija, namesto smiselnega vpogleda v vse predpostavke, na čemer so bazirane…
Znanje je moč, a ker se vsi ne zavedajo odgovornosti teh moči, prihaja do razlogov, zaradi katerih veliko tehnoloških stvari, ostane tajnih in skritih od javnosti. Splošna racionalizacija je seveda nesprejemljiva, ker določena tehnologija lahko preide v neprave roke, in lahko privede do katastrofalnih posledic, npr. teleportacija, zlorabljena s strani kriminalcev, bi rezultirala izpraznitev bančnih trezorjev…
Po drugi plati, pa s strateškim prikrivanjem znanja in tehnologije, manipulatorji tega sveta, močno vplivajo in vzdržujejo globalno kontrolo. Eno od številnih področij kontrole - financiranja elite, je npr. naftna industrija, ki bi zelo hitro razpadla, če bi bili nadomestni energenti postopno implementirani z brezplačno, npr. orgonsko oz. „elektromagnetno” (skr. EM) energijo, ki se nahaja v neomejenih količinah, v splošno korist izboljšanju in razvoju, namesto onesnaženju.
Dr. Royal Rife, je že pred drugo svetovno vojno dosegal 100% uspeh v zdravljenju terminalne oblike raka, s pomočjo EM. valov določenih frekvenc… Tudi zdravljenje številnih bolezni in tegob s klor-dioksidom (ClO2 - mineralnim dodatkom, t.i. MMS – Miracle Mineral Supplement) je vedno bolj aktualno – za tiste, ki se informirajo, tj., ki nase prevzemajo odgovornost za svoje zdravje: infekcije v ustih, hepatitis A, B, C in ostala vnetja jeter, herpes, AIDS, rak in levkemija, kačji pik, zastrupitve s hrano, opekline, idr.… Že davno je odkrito, da je tudi vitamin B17 ali laetrile, ki ga najdemo v semenih, zelo zanesljiv v preventivi raka in daje odlične rezultate pri njegovem zdravljenju. Do tega spoznanja - s preprosto logiko; opazovanje pripadnikov nekih plemen, ki koristijo semena marelic in drugega sadja v svoji prehrani in nikoli ne obolevajo od raka. Odlični rezultati v zdravljenju mnogih, se dosegajo tudi s pomočjo reiki energije, prane ali skalarne energije, ki uradno še vedno ’ne obstaja’, četudi je, kot življenjska/vitalna energija poznana že od pradavnine. Sicer pa: „Bolezen bo (je) ozdravljena na duhoven način” (R.Steiner)…
Skrivanje znanja in informacij, postavlja marsikatero odgovorno vprašanje ogroženem človeštvu. Zakaj zdraviti, „ko se lahko samo kontrolirajo simptomi?” Zdravi ljudje ne kupujejo zdravil, pardon, zdravi ljudje ne potrebujejo zdravil… Istočasno se vodi splošna bitka proti alternativni medicini, zasmehuje, osporava se alternativne metode zdravljenja, medtem pa se redko kdaj omenja podatek, da je tretji vzrok smrti ljudi na svetu zaradi zdravniških napak in posledic škodljivih učinkov zdravil. Večina današnjih zdravil ima namreč več stranskih učinkov, od katerih se lahko vsak šteje za posebno bolezen, pa je v nekih slučajih potrebno jemati več zdravil ob-enem, za nevtraliziranje škodljivih učinkov enega, istočasno pa imajo tudi ta zdravila svoje škodljive učinke, vendar smo ljudje že tako mentalno kondicionirani, da omenjeno jemljemo za sprejemljivo, normalno. Smatramo lahko, da nam današnja patokracija namerno onesnažuje vodo s klorom, podobno kot zobne paste s fluorom, z izgovorom, „koristen za zdravje zob”, kar ni res; ta recept so si izmislili znanstveniki, ki so delali na izdelavi prve atomske bombe. Fluor ima zelo škodljivo dejstvo na zdravje, četudi se ga jemlje v neznatnih količinah. Splošno poslabšanje zdravja človeštva, ni glavni razlog splošne operacije zastrupljanja človeštva, temveč gre za poizkus kontrole uma. Klor je svoj čas koristil tudi nacistični doktor Mengele („Angel Smrti”), v vodi za pitje, za kontrolo zavesti zapornikov, v koncentracijskih taboriščih; ker delujoč na hipofizo, človeka naredi apatičnega in lojalnega, ko mu zapira zavest oz. preprečuje kontakt z višjimi vidiki zavesti. V bistvu se totalna kontrola nad normalno populacijo, s pomočjo raznih kemičnih in drugih substanc, vrši tukaj in sedaj. Ali zmore kdo temu oporekati? Naslednja stopnja je vstavljanje mikročipov, podobno kot živalim, in, ki se jih že vstavlja ljudem. Mikročip predstavlja ultimativno oznako zveri, ki ga ne smemo sprejeti pod nobenim pogojem, v nasprotnem uberemo pot brez vrnitve, na kateri je s humanostjo konec. Seveda je in še bolj bo tovrstno početje, oz. potreba, lepo racionalizirano; kot zaščita identitete bogatih, pomembnih, torej vseh posameznikov, za kontrolo gibanja bivših zapornikov (a nismo To vsi?), za izsleditev ugrabljenih otrok, mladostnikov, starejših, torej vseh; upravičenih razlogov „vse za naše dobro”, gotovo ne manjka. Za „tiste”, ki proučujete svete knjige – iščite omenjeno prekletstvo mikročipov pod Razodetjem 13: 16, 17; omenili smo že, da tudi v svetu gnosticizma, slučajnosti ne obstajajo. Neprijetno a čiste vesti lahko izpovemo, da je velika večina ljudi, v preštevilnih „raznovrstnih” ne-zavedanjih, „izgubljena”, saj je naša pre-tanka vsebina bolj napotilo v svet „somraka” – našega somraka, ki je le delček vseprisotne svetlobe-vseprisotnega mraka. Že leta nazaj izsledimo podatek, da ima vgrajen mikročip okoli 5% prebivalcev Amerike. Koliko njih…, ki tega niti ne vedo?, saj jih samo Motorola (Mondex/Smartcard, idr. - poiščite na spletu!) že nekaj let proizvede milijardo na leto!? Namreč, lahko se ga vstavi s preprosto injekcijo! Bio-čip (velikosti 7 x 0,75 mm) ima transponder, GPS, daljinsko upravljanje in litijevo (strupeno) polnjenje - za „vsak” slučaj nepooblaščene kirurške odstranitve… Distribuiranje poteka preko 250 podjetij - širom „privilegiranih” uporabnikov sveta. Vedno manj nas je, ki nimamo razloge za „priporočljivo, rutinsko ali obvezno” cepljenje, a kaj ko bolehna množica vedno „stoka” in nenehno z upravičenostjo takšnega početja „zmaguje”; kdo neki pa nam, ki - „pusti jih, neki čudaki”- prisluhne še pravi čas? Normalen človek razmišlja in od-reagira na normalen, predvidljiv način. Kako naj si, tako normalno – nepoučen, sploh lahko zamišlja, kako ne-normalno morebiti razmišljajo drugi, in še posebno tisti (eksperti globalno-politične ponerologije), ki ab-normalno/nemoralno natanko vedo, kako pre-prosto/moralno razmišlja on sam, ko je normalno (normativno) „ujet” v družbo in vsa „ujeta” normirana družba z njim? Vladajoča Patokracija Uma, v odnosu z našo, večidel neraziskano patologijo uma, tvori zanimivo kolinearnost - preprosto izpovedano - s predpostavkama: „vladajočim” in „prikritim” umom, ne glede na relativnost negativne ali pozitivne usmerjenosti. Človek namreč ne izpade dober, če zaradi nevednosti, zavedenosti, nepredvidljivosti pomaga slabemu ali neprimernemu posamezniku, medtem pa s tem, posredno ali neposredno, oškoduje dobre. Naučiti se moramo prepoznati vsakogar in vse, prepoznati pravila skozi lastne izkušnje, s prenehanjem ponavljanja lastnih slabosti pa se zavedajmo, da naša delovanja po-rodijo le predvidljive - dobre plodove. A bolj preprosto? Nič nas ne opravičuje, če-tudi nič ne iz-vemo. A še bolj preprosto?? Kriv si, ker ne izveš… Pred tuzemnimi, manj objektivnimi ’sodišči’, še dosežemo ’olajševalne okoliščine’, zakonitosti višjega reda, pa posameznika v danih okoliščinah, ne opravičujejo…

    Na najvišjih nivojih resnice ni razlike med tehnologijo, znanostjo, okultizmom ali metafiziko, vse je le del celega, ki vsebuje vse, od vseh delov. Kompletna znanost vključuje astralne nivoje, paralelne dimenzije, sinhronizacije, zavest, eterična polja, telepatijo, vitalne energije, emocionalne energije, moč volje, hiperdimenzionalno eksistenco in časovne „vozle”, in to vse, pod isto „streho.” Trenutno je to še fenomen, ki je oddvojen od znanosti, katera je večidel nekompletna, pa ne ker se ti fenomeni ne bi dali objasniti z vidiki trenutne znanosti, temveč zato, ker bi se konvencionalna znanost, morala razširiti in prilagoditi višjim fizikalnim in metafizičnim principom, ki še kako „živijo.”

    Winston Chercill, je že 6. sept. 1943, pred anglofili na Harvardski univerzi izjavil:
„Naši dve državi (Anglija, Amerika) sta ti, kateri kontrolirata usodo sveta, kateri kontrolirata znanost in tehnologijo, ki kontrolirata kulturo. Bodoče imperije bodo (so) imperije uma. Kontrolirati tisto kar človek misli, nudi večje dobičke (pridobitve), od jemanja zemlje in provinc drugim narodom ali njihovega izčrpavanja z eksploatacijo.” Verjetno so ti, anglofili, globalno ’vizijo’, tako ’izjemne’ osebnosti, že kot študenti, usvojili, saj lahko predvidevamo, kako se ’razvijajo’ možgani…(izvor: galaksija.com, povzeto, prirejeno, dopolnjeno)


Mikročip