Pot prebujanja zavesti

Maria Ana Kolman

Če besedi PREBUJANJE in PREBUJENJE umestimo v časovno linearnost, potem prebujanju sledi prebujenje. Tako kot (raz)širitvi zavesti sledi dvig zavesti.

Beseda prebujanje je glagolska oblika, ki označuje neko delovanje, ki je posledica zunanjega vpliva: prebudimo se zaradi določenih zunanjih vzrokov. Medtem pa beseda prebujenje označuje neko notranje dogajanje, ki je posledica delovanja notranjih duhovnih vzgibov, ki delujejo na (raz)širitev in posledično na dvig zavesti. Da bi se zavest dvignila, je potrebna neka aktivnost, delovanje in ne pasivno pričakovanje, da bomo doživeli nekakšno "razsvetljenje". Prebujenje zavesti je rezultat prebujanja, torej akti vnega posega v lastno zavest. Tukaj in zdaj – zdaj ali nikoli. Prišel je čas, ko je individualna in kolektivna zavest padla na tako nizek nivo, da je dvig zavesti postal imperativ za preživetje.


KAJ JE ZAVEST?

Zavest je to, kar smo. Ker bivamo v trinity stanju – torej trojstvu – telo, duša in duh, postane jasno, da je naš življenjski koncept kompleksna oblika. Zavest je to, kar smo, mi pa smo to, kar jemo, pijemo, dihamo, razmišljamo in delamo. Prebujanje zavesti, ki rezultira k prebujenju (analogija z razsvetljenjem) zavesti, je torej proces katharsis (grška beseda, ki označuje "notranje čiščenje, preporod"), ki nujno pomeni poseg na vsa področja našega bivanja. To pomeni, da je mnogo stvari nujno potrebno spremeniti: spremembe pa so tisto, kar človek najtežje sproži, saj je za to potrebna jasna vizija, volja in moč. Prav te tri kategorije pa so tisto, kar je kolektivna (ne)zavest ljudem odtujila z namenom, da lahko manipulirajo z našimi življenji, nas s tem zadržujejo na nizkem stanju zavesti in izkoriščajo naše delovanje, torej naše življenje za svojo lastno korist. Kolektivno zavest oblikujejo sistemi (politični, verski, finančni, socialni, zdravstveni, vojaški, šolski, …), ki imajo vsi enak princip delovanja: informiranje, represija, odvisnost, …

Prebujenje zavesti je kontradiktorno sistemskim principom delovanja. Ob tem, ko človek svojo zavest razširja in dviga, torej se prebuja, pride do konflikta z globalizacijsko doktrino, s sistemom multinacionalk, s sistemskimi poneumljanji … Kot je v grški tragediji katharsis posledica konflikta med dobrim in zlim, tako je v procesu prebujanja zavesti prebujenje posledica notranje katarze in torej zmage dobrega ter pozitivnega. Življenje je kot reka, ujeta med dva bregova. Najtežja odločitev je, katere mostove porušiti, katere ohraniti in katere na novo zgraditi.


PRVI KORAK NA POTI PREBUJANJA ZAVESTI

Analiza vseh petih komponent našega življenja (hrana, voda, zrak, misli in delovanje) nam pokaže elemente, vzroke in vzorce, ki v nas vzbujajo ali pozitivne ali negativne občutke in čustva. To je osnova in na tej osnovi je potrebno začrtati smernice našega notranjega preporoda. Smo to, kar jemo, pijemo, dihamo, razmišljamo, delamo – lahko pa smo tudi to, kar si želimo biti! Ko govorimo o prebujanju in posledično o prebujenju zavesti, postane jasno, da ne gre za neke "spiritualne" vaje ali t.i."delavnice", ampak za poseg v naše bivanje tukaj in zdaj v tem trenutku. Prebujenje zavesti ni privilegij mojstrov in gurujev, temveč možnost, pravica in pot vsakogar, ki se za to odloči. Bog nam je dal vse, nas ustvaril po svoji podobi – smo torej božanske kreacije, vendar z mnogo amnezije! Dal pa nam je tudi svobodno voljo, s katero smo si uničili svojo božansko naravo. Ko se odločimo, da aktivno posežemo v svojo zavest, prestopimo na pot vrnitve k svoji popolnosti in božanskemu bistvu. V psalmu 8 beremo: "Dal si mu (človeku - opomba avtorice) oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge …" Medtem, ko nam je bilo dano pravzaprav vse, se danes soočamo z izjemno bedo, ki smo si jo ustvarili sami – oblast je prešla na tiste, ki jo izrabljajo za to, da sami sebe postavljajo za bogove.


KREATORJI NAŠEGA ŽIVLJENJA SMO LAHKO LE SAMI – TO JE NAŠA ABSOLUTNA PRAVICA

Svoje življenje oblikujemo sami, čeprav se nam zdi, da je posledica okoliščin, situacij in zunanjih faktorjev. Vsekakor gre za okoliščine, na katere lahko ali pa ne moremo vplivati, jih torej spreminjati. Če našo življenjsko harmonijo rušijo okoliščine, na katere lahko vplivamo, pa tega ne storimo, smo si resnično krivi sami za vse posledice porušene harmonije, torej nesrečo, trpljenje, nezadovoljstvo, bolezen, … Dana nam je možnost, pa je ne sprejmemo. Obstajajo tudi okoliščine, na katere ne moremo vplivati in jih torej spremeniti, kar pa ne pomeni, da jih moramo brezpogojno sprejeti. Človek v svoj energijski prostor sprejme tisto, kar želi, oziroma tisto, o čemer razmišlja. To je osnovni zakon delovanja misli v našem lastnem elektromagnetnem polju. Vsaka misel ima svoje frekvenčno polje, ki lahko prehaja v naše elektromagnetno polje samo pod pogojem prevodnosti – prevodnost pa omogoča misel. Torej lahko pravzaprav vplivamo tudi na okoliščine, za katere se nam sprva zdi, da so izven dosega naše volje in da jih ne moremo spreminjati: lahko jih enostavno blokiramo, o njih ne razmišljamo, jim ne dovolimo vstopa v naše frekvenčno območje. V praksi to pomeni: izključimo mobilne telefone, TV, računalnike, …

Čas in prostor dobita popolnoma druge dimenzije. Ljudje smo pač taki, da aktivno posežemo v neko dogajanje šele, ko nas življenje v to prisili in ko to prepoznamo kot edino možnost preživetja. Velikokrat je to šele bolezen, ki nam aktivira možganske centre, ki jih prej nismo niti prepoznali niti koristili. Bolezen je sicer posledica škodljivih vplivov na naš organizem, obenem pa tudi beg v lastno nemoč. Le redki jo prepoznajo kot dragoceno možnost, ki je človeku dana, da stopi na pot prebujenja zavesti. Človek lahko namreč operira z najmočnejšo energijo, ki mu je dana – z močjo svojih misli lahko vpliva in deluje na vse v sebi in zunaj sebe.

Ko miselno analiziramo svoj življenjski program, ugotovimo, da pravzaprav na vseh področji svoje zavesti počnemo stvari, ki jih sicer ne bi, če bi k vsaki stvari pristopili z razumom, vedenjem, znanjem in upoštevanjem intuicije. Tako pa uživamo hrano, ki nas dobesedno na dolgi rok zastruplja, pijemo toksično vodo z dodanimi substancami, ki nam reprogramirajo delovanje možganskih celic (depresija, apatija, nadzor uma, …), razmišljamo tako, kot so nam vsilili sistemi (z opranimi možgani), delamo več za druge kot zase - za vedno manj denarja, ki je edini namen našega delovanja: vsak dan gremo kaj kupit, da dnevno financiramo multinacionalke in globalizacijo, ki nam dnevno uničuje zdravje, konec meseca plačamo položnice, prispevke, davke, zavarovanja – skratka, počasi uresničimo svoj življenjski "cilj in namen", vendar to ni naš cilj, to je cilj sistemov, ki potrebujejo nas (v točno tem stanju zavesti), da lahko živijo, medtem ko mi umiramo. Vse je le del posla. Ko prepoznamo te vzorce, je seveda naša izbira, ali jih bomo nadaljevali ali pa morda izbrali drugo pot. Vsem, ki se ne morejo odločiti in preseči sistemsko manipuliranje z lastnim življenjem, priporočam knjigo "MODRECI: SPOROČILO ČLOVEŠTVU NA RAZCEPU POTI".


VSAKDO IMA SVOJO POT

Prebujenje zavesti ni splošna kategorija, temveč je individualna zgodba. Znanje in izkušnje, ki nam oblikujejo naše misli in torej naše življenje, človek uporabi v svoji lastni življenjski zgodbi in zato je prebujenje individualna kategorija. Meni se je prebujenje zgodilo v Sibiriji – paradoksalno se zdi, da se ti prebujenje zgodi v "speči deželi" (v jeziku Tatarov ime sibir pomeni speča dežela). V neskončnosti onstran Urala je delovanje človekovih možganov neskončno. Zgodbe iz Megrejeve zbirke Speče cedre tajge niso znanstvena fantastika, so sibirska stvarnost, mogoče le nekoliko literarno modificirana.

Skrivnost Sibirije je empirično razložljiva: gre za posebno elektromagnetno frekvenčno polje in posledično radiofrekventno žarčenje, ki deluje kot brezžično upravljanje možganskih valov. Dr. Viktor Mihailovič Ševcev, psiholog in parapsiholog, mi je to delovanje razložil kot aktiviranje naših "anten" in sprejemanje kozmičnih frekvenc, ki jih sicer večina ljudi ne more sprejemati, ker preprosto nimajo anten. Verjetno je specifična oscilacija in posledično stimulirana ionosfera v Sibiriji razlog za obstoj frekvenčnega elektromagnetna polja, ki stimulira delovanje možganskih celic in omogoča prestop v višja stanja zavesti. Pojav je ruskim znanstvenikom nekaj povsem normalnega, tudi Nikola Tesla ga je prepoznal že v prejšnjem stoletju in ga razložil v svoji teoriji propulzije (Teslova tehnologija antene za sprejemanje kozmične energije je zaradi pritiskov finančnih lobijev "izginila"). Fenomen izjemno visokega IQ pri številnih Sibircih, izjemno število t.i. medijev (od Rasputina do "čudežnega" dečka Borisa Kiprijanoviča) je razložljiv s preprostim dejstvom: v Sibiriji je nekaj v zraku! Pri proučevanju raziskav Bionuklearnega inštituta za fiziko iz Novosibirska ugotavljam, da na stanje in oblikovanje zavesti vplivajo alfa (8-12 Hz) in theta (4-7 Hz) valovi, ki izjemno dvigujejo naš možganski potencial in aktivirajo tudi praspomin. Leta 1993 je bil na osnovi posnemanja naravnih frekvenčnih valov patentiran aparat, ki simulira naravna zemeljska frekvenčna stanja in ustvarja želena stanja zavesti. Sodobne tehnologije tovrstne aparature seveda lahko uporabljajo v vsakršne namene. Prebujenje zavesti je lahko tudi posledica tovrstnih delovanj, gre pa preprosto za to, da se aktivirajo antene za tiste radiofrekvenčne valove, ki lahko v možganih sprožijo stanja, kot so sposobnost učenja, zbranost, notranji mir, sproščenost, spomin, globlji uvid v bistvo stvari in dogajanj …
Antene so v nas, le aktivirati jih je potrebno. Gre za naravne danosti in reflektiranje naravnih zakonitosti v naš um, podobno kot gre pri mobilni telefoniji za simulacijo telepatskih sposobnosti človeka. Žal človek, ki je vzel oblast nad naravnimi danostmi v svoje roke, naravne sposobnosti in potenciale usmerja tudi v negativne aspekte. Prav mobilna telefonija je eno izmed področij, ki kaže na brezmejno možnost manipulacije s človekovim življenjem: mobilni telefoni ne le da nam kradejo čas, vdirajo v naš mir in nas kontrolirajo in informirajo (z vgrajenimi čipi), ampak nam uničujejo tudi zdravje. Iz knjige Sporočilo človeštvu na razcepu poti navajam zanimiv odlomek o mobilni telefoniji kot največjem eksperimentu na človeštvu:
"S pomočjo dveh telefonov so znanstveniki v eksperimentu skuhali jajce v posodi iz porcelana, ki dobro prevaja toploto. Z obeh strani jajca so postavili po en mobilni telefon, po tem pa iz prvega poklicali drugega. Po 15-ih minutah „razgovora” na jajcu ni bilo sprememb, vendar se po 20-ih minutah začne lupina jajca greti, po 40-ih se skuha beljak, po 65-ih pa še rumenjak.
V podobnem eksperimentu, na oddaljenosti 10, 20 in 30 cm od čebule, s koreniko v vodi, ki je bila izpostavljena sevanju mikrovalov mobilnega telefona, 3 dni po eno uro (vsakih 22 minut po eno minuto), je bila kromosomska poškodba povsod ca. 28 %, kar nakazuje, da poškodbe ni povzročil samo energetski del sevanja, ki z oddaljenostjo izgubi jakost, temveč tudi informacijski."

Večina državnikov, znanstvenikov, izobražencev in modrih preprostih ljudi ne uporablja mobilnih telefonov. Vladimir Putin je to javno poudaril, medtem ko je direktorica Svetovne zdravstvene organizacije WHO vsem svojim uslužbencem zaradi zdravstvenih razlogov celo prepovedala uporabo mobilnih telefonov. Znanstveni dokazi so seveda blokirani pred objavami, kajti posel s to tehnologijo je izjemen. Mobilnik deluje kot mikrovalovka, kar pomeni, da segreva možgane, kar povzroča, da se v možganskem tkivu prične nabirati beljakovina albumin. Poleg tega mikrovalovi poškodujejo sicer nepropustno celično opno, ki postane prepustna za številne škodljive substance.

Proces prebujanja zavesti vsekakor izključuje uporabo tovrstnih tehnologij. Sibirski doktorji, pri katerih se šolam, ne uporabljajo niti mobilnih telefonov niti računalnikov. Učenje je proces študija, opazovanje, beseda, aktiviranje in delovanje s tretjim očesom.


ZNANJE KOT POGOJ ZA PREBUJENJE

Znanje, ki sem ga v vseh letih dobila v Sibiriji, mora med ljudi. Zato sem se odločila, da bom v okviru projekta "Prebujenje zavesti" vsak prvi petek v mesecu znanje predajala naprej. Nenazadnje je to tudi obveza do mojih sibirskih učiteljev, ki poudarjajo, da to znanje ni privilegij izbrancev, temveč pripada vsem. Izbranci smo samo izbrani, da ga predajamo naprej. Dolgo sem iskala primeren čas in kraj za predavanja in šolanje – odločila sem se za Jezersko. Zaradi posebne frekvence elektromagnetnega polja, ki omogoča izjemno hitro sprejemanje informacij in intenzivno odpira pineal. Poleg tega je na Jezerskem izvir izvorne mineralne vode, ki je zaradi specifične vsebnosti mineralov izjemno senzibilna za sprejemanje informacij. Ena izmed modrosti, ki sem se jo naučila pri dr. Ševcevu, je namreč tudi informiranje vode po tradicionalni sibirski metodi avtohtonih prebivalcev in po metodi informacijske medicine z namenom zdravljenja in samozdravljenja.

Vsi, ki sledite mojim člankom in prihajate na moja predavanja, poznate tudi moje kritično stališče do uradne in alternativne medicine. Tisti del uradne medicine, ki se je podredil farmacevtskim lobijem, se je oddaljil od svojega bistva in poslanstva. Na vsak način je nujno upoštevati medicinske zakonitosti, in če je potreben medicinski poseg, je to potrebno sprejeti. Medtem alternativna medicina posega v človekovo energijsko polje in kot mašilo pomanjkljivosti uradne medicinske doktrine polni svoje žepe z zavajanjem ljudi, ki se alternativne metode oprimejo kot zadnje možnosti. V procesu šolanja izhajam iz prepričanja, da je osnova vsega znanje in delovanje. Pasivnost pomeni prelaganje odgovornosti na drugega. Moj namen je ljudi naučiti koristiti svoje lastne speče potenciale in aktivirati svoje brezmejne možnosti.


(Izvleček iz članka)
Povzeto iz http://www.karmaplus.net/content/view/162/2/