posledicno psihopatija

Iz knjige: SPorocilo clovetvu na razcepu poti

(del intervjua Borisa Potapova, raziskovalca in utemeljitelja prakticne gnostike, idejnega vodje Galaksija.com, objavljenega v avstralski izdaji magazina Woman, 21. marca 2006, prirejeno, dopolnjeno Hvala Prijatelj) Obstaja veliko pokazateljev, da je na naem planetu zavladala pandemija psihopatije, vendar je ta mentalna motnja zelo potuhnjena, tudi jo, inficiran clovek, ni v stanju opaziti, ker ta bolezenska motnja spremeni njegovo stanje zavesti, posledicno percepcijo na razsojanje in obnaanje. Po podatkih, ki so nam dostopni iz znanstvene literature, se psihopatija karakterizira s popolno odsotnostjo zavesti. Medtem, ko pri normalnem cloveku zavest slui kot zaviralo, da bi ne o-kodoval druge pri ostvarjanju svojih ciljev, psihopati, kar se tega tice, nimajo nikakrnih problemov, nas pa vidijo kot neko eksoticno vrsto. Njim so malo komicne, naravne lastnosti, oz. obcutenja, ki izvirajo iz nae zavesti, kot je kesanje, obcutek krivice, empatija idr., njih vest ne pece, ker je nimajo. Vendar ne pozabimo, so izjemni igralci, in se hitro na-ucijo oponaati ljudi. Prilicno tevilo njih, danes upravlja z glavnimi dogodki na naem planetu. S pozicije oblasti, oni danes sprovajajo vsesplono operacijo psihopatizacije clovetva, s pomocjo medijev itd. Vecina t.i. slavnih vladarjev in vojskovodij, skozi vso zgodovino, tako tudi danes, je imela psihicni profil tipicnega psihopata, kar je ugotovil tudi poljski psiholog, Dr. Andrew M. Lobaczewski (priporocamo prepovedano branje njegove znanstvene tudije o naravi zla, prilagojenega za politicne namene: Political Ponerology; A Science on the nature of evil adjusted for political purposes), ki je raziskoval izvore, ter razvoj in prenos zla na tem planetu skozi zgodovino, in priel do zakljucka, da so najpogosteji izvor ravno psihopati, kot tudi transportno sredstvo. Problem nastane, ko te entitete zasedejo vodilne pozicije v eni dravi, kjer se zacne proces negativne selekcije kadrov, kjer se on obkroi z individuumi podobnim sebi. Klasicen primer smo imeli v nacisticni Nemciji, kjer se je Hitler obkroil s psihopati, kot so bili Hess, Himmler, Gebels, Eckart, Rosenberg in mnogi drugi, katerim je predal vodilne funkcije v dravnem aparatu, enako je danes; ti psihopati so vzeli na milijarde clovekih ivljenj, da o clovekem trpljenju in razdejanju ne govorimo, in vendar se e vedno obnaamo, kot da se nismo prav nic naucili in da to bolezensko stanje ni nikakren problem. Ne davno, je Ameriki Zavod za Zacito Zdravja (FDA) dvignil alarm, ker je stopnja raka na debelem crevesju dosegla 0,4%, docim uradni podatki navajajo, da je klasicnih psihopatov najmanj 4% clovetva, torej kar 10 krat vec, vendar se to iz nekih cudnih razlogov ne smatra problemom, niti nihce ne vidi razlog za pravi alarm: cetudi zlahka uvidimo razloge mnogih bolezni, povzrocenih prav od psihopatov, morebiti celo vseh bolezni Po nekih drugih, novejih podatkih je klasicnih psihopatov celo 6 do 8%, kot posledica uspenosti pretevilnih, ko s svojim i-zgledom delovanja, potencialno vzpodbujajo e ostale, in e ostale... Ob tem mislimo na tisti gozd, ki je vedno bolj nevaren. Tudi je, ob tem, predvsem potrebno, da vsi razmislimo in primerno od-reagiramo, podvzeti je nemudoma, cetudi bi prili do problema-ticnosti, ko bi se izpostavilo, da premnogi, ki e zasedajo visoke poloaje v hierarhiji cloveke drube, niso (glede svojih razmiljanj, sociolokih usmeritev) tako normalni, kot se zdi. Ne bi nas smelo, odslej? vec cuditi, ko nam nenehno odvracajo pozornost od bistvenih problemov, ko nas zavajajo s svojo umetno moralo, lano skrbjo za zdravje, dobrobit clovetva itd. Po drugi strani so vsem dobrim odlocitvam zelo hitro pritrdi, ne pa o njih brezplodno razpravlja, kot posledice naravne lastnosti psihopatije oz. ljudi brez due, ki te poloaje zasedajo, dokazano, v krepki polovici, podobno, kot se izkoricani z individualno duo v krepki polovici nahajajo na robu preivetja. To, je realnost dananjega sveta, kar gotovo ni v redu! Ravno od tega, kar na naem planetu ob-velja za racionalno, se nam in ostanku univerzuma dvigujejo lasje na glavi. Ustvarili smo vrhunec hipokrizije (hinavcine). Razdelili so nas na pretevilne skupine, v bistvu pa obstajajo samo dve vrsti, ljudi z duo in brez nje. Dejstvo je, da prisotnost due teje uvidimo, vendar odsotnost zavesti v cloveku (v besedah v odvisnosti od dejanj) laje ugotovimo. Tisti, v pomanjkanju zavesti, so precej uspeni v dananji piramidi drube, ko ni nicesar in nikogar, da bi jih lahko zaviral, v bistvu gre za sprevreno korelacijsko pravilo. Oni ne oprezajo okoli, ko grobo, proti ljudem, ki zaupali so jim svoja pricakovanja, stopajo po njih in drugih, ko gre za vpraanje ostvarjanja njihovih osebnih porivov. Osnovno parolo cilj opravicuje sredstvo, ko gre za vpraanje njihovih ambicij, potrjujejo za vsako ceno. Vendar zmoremo tudi mi neke ambicije, neosebnih porivov - izravnati neravnovesje. Imajo celo tendenco, da se medseboj hitreje prepoznajo in zdruujejo v tevilna tajna ali ezotericna drutva, kjer drug drugega proteirajo in se tako irijo, podobno kot celice raka, skozi vse pore drubenega sistema. Njihova tajna drutva predstavljajo zelo mocan in prepreden nacin za osvajanje kljucnih pozicij v cloveki drubi, kjer kontrolirajo in upravljajo z ivljenji na tem planetu. Je to lahko namig naemu zdruevanju in enotnemu delovanju? Tudi v nacisticni Nemciji so neka ezotericna drutva igrala pomembno vlogo, npr. Thule, eno od izvorov in gonilna sila faizma in nacizma, katerega clani so bili, e omenjeni, psihopati. Enako imamo danes Drutvo Lobanje in Kosti v Ameriki (e omenjeni), ki skupaj so igrali vloge izzivalcev na volitvah. Torej eno in isto drutvo, v nadaljevanju casa, le pod drugim imenom, ki vzdruje Belo Hio, ameriko vlado, armijo, medije itd., s tevilnim personalom, katerih mentalni sklop je zelo dubioznega (dvomljivega) znacaja. Normalen clovek bi pomislil, da v kolikor oni ne morejo priti k pameti, bi lahko vsaj mi, vendar se zdi, da je za kaj takega e prepozno. Njihova opsesija za Novim Svetovnim Redom in kontrolo vsega in vsakogar, trenutno doivlja svojo kulminacijo. Cloveka svoboda, se vsak trenutek, vse bolj zmanjuje s pomocjo anti-teroristicnih in drugih zacitnih mer, za sprovajanje kontrole in nadzor cloveka, cesar ljudje niti ne opazijo. Naravno je, da ljudem ne more priti na pamet, da bi tisti ljudje, ki nam vsiljujejo neivljenjske zakone, obenem bili tudi glavni organizatorji terorizma po svetu. Gre za klasicen scenarij problem-reakcija-solucija, kjer se tisto, kar je namenjeno, torej kar sledi, sprovaja zaradi problemov, ki jih oni brez zadrkov ustvarjajo in medijsko potencirajo. Ahilova peta cele lai napada na Pentagon, katerega video so videli mnogi ljudje, je resnicno grandioznih proporcev. Na osnovi te video-prezentacije se lahko jasno vidi, da v Pentagon ni udaril noben Boing 757. Seveda se poraja vpraanje, kaj se je zgodilo s pravim avionom in potniki v njem. Dejstva so tudi, da so ostanke trupel potnikov identificirali s pomocjo analize DNK, da ni udaril v to zgradbo, niti ni bilo na avionu nobenega Arabskega potnika. Navadni clovek tega ne more verjeti, kaj ele, da ob tem pomisli, da so neki elementi iz amerike vlade, sposobni izvriti taken masaker, nad svojimi ljudmi. Navaden clovek prej verjame teoriji, da je vse to organizirala neka individua iz afganistanskega gorovja, samo zaradi tega, ker so mu kontrolirani mediji, to la velikokrat ponovili. Smatramo medije, oz. novinarje, za soudeleence v teh zlocinih, ne samo zaradi tega kar pocno, temvec tudi zaradi tega, kar ne pocno, a bi po opisu svojega poslanstva morali poceti, seznanjati javnost z resnicami. e Hitler je svoj cas govoril, da, vecja kot je la, in veckrat kot se ponovi, jo narod, toliko laje sprejme kot resnico Spomnimo se, da je Hitler organiziral poig nemke Skupcine, Reichstaga, potem pa za to, obtoil svojo opozicijo, sprejel antiteroristicne zakone, in na osnovi tega likvidiral vse, ki se niso strinjali z njegovim reimom. Danes iste sile poizkuajo izvesti podoben scenarij, na globalnem nivoju, s pomocjo ruenja Svetovnega Trgovinskega Centra, in izvajanjem drugih teroristicnih napadov, da bi se v ljudi vlil strah. Oni bi tako opravicili vse mere in antiteroristicne zakone, ki kratijo cloveke pravice in svobodo, kot tudi vojno proti terorizmu, ki v bistvu predstavlja e en zlocin proti clovetvu. Sedaj se, na tem planetu, intenzivira ustvarjanje kaosa s pomocjo vojn, ekonomske krize itd., da se nas privede do stanja, da bi jih e prosili, naj vendar nekaj ukrenejo v zvezi z nao varnostjo in reevanjem. Reitev je seveda v vzpostavljanju Novega svetovnega reda: ena vlada, ena valuta, ena armija, ena religija itd., in reducirana, mikrocip-ana in zombi-ficirana populacija

    Ljudje nimajo casa o tem razmiljati, tudi iz razlogov prevelike kolicine nepomembnih informacij in dezinformacij, ki cloveku jemljejo cas/moci, prilonost, da se umiri in dejstva samostojno prepozna. Zamislimo se, koliko casa se lahko izgubi na listanju vsakodnevnih reklam, casnikov, spremljanju porocil in tevilnih oddaj, kulturno zelo vpraljivega znacaja. e rutinsko zanimanje (odvisnost) do nekih nadaljevanj, portnih prireditev itd., kar vse je v neki kolicini mentalna manipulacija, zavajanje, disciplinacija oz. kondicioniranje naega uma, da se kontrolira cloveka skozi ves cas (v slubi in doma), jemlje doloceno mero energije, s tem prvenstveno vije pozornosti, nujno potrebne za samostojno razmiljanje, objektiven izbor - prepoznavanja vecje osebne svobode. Vsa trenja med dravami so vecidel le paleta obarvanih konstruktov, da se nenehno ustvarja tenzija med ljudmi, narodi, in da se neznanske kolicine odvzetih sredstev - kar predstavlja ekvivalent nae energijo - v denarju in naravnih bogastvih, dobesedno metala v crno luknjo, ki e po naravni (kozmicni) zakonitosti vse posrka (niti svetloba ji ne ubei!), ko drave vzajemno sledijo kupovanju in usklajevanju oroja in opreme, in zopet e bolje opreme in drugega, sodobnejega oroja. Kralji, cesarji, predsedniki drav, plemstvo, elita na oblasti z njihovimi druinami, redkokdaj izgubijo ivljenje v vojnah. Ljudje ne iz-vedo, da je Sadam Husein pomemben in verjetno e iv, celo so v javnost dali prepovedano snemanje, prepricljivo manipulacijo, ko so obglavili enega od njegovih tevilnih (rezervnih) dvojnikov - Vano, da je zadoceno tevilni publiki, pred velikimi ekrani Tudi ce nic ne raziskujemo, si lahko predstavljamo, kako deluje njihov um in kaj lahko od njih pricakujemo Narod (pred TV ekrani), postavljen za topovsko hrano - si pie sodbo sam. Ako bi se izjemne kolicine izgubljenega denarja, ki ga politiki (zavedeni, neinformirani ali temu usmerjeni?) namenjajo za oboroevanje (jamo brez dna, po principu delovanja crne luknje) in vse kar razvoju clovetva koduje (se ve, kaj vse koduje), ljudem ne bi bilo potrebno toliko delati, saj bi za isti prihodek potrebovali ca. polovico sedanjega delovnika, vendar pa bi ljudem ostalo prevec casa za sproceno druenje in bolj svobodno razmiljanje, kar patokracija na oblasti ne bi dovolila, saj se vodilni zavedajo, kako nevarni so e posamezniki, ki v prostem casu nekaj iz-vedo, ko samostojno razmiljajo (mimogrede, izvedeli smo, da se je povpraevanje po gugalnikih, zadnje case obcutno povecalo; mnogi so namrec s SPorocilom e zakljucili ?) in nemirno raziskujejo, kaj ele organizirana skupina prebujenih somiljenikov. Zanimivo, ko se oni, te nevarnosti zavedajo, mi pa se tako pomanjkljivo svoje, sicer izjemne moci Na slucajih druge svetovne vojne, se skoraj nihce od zgodovinarjev, ki nimajo te vrste casa, ni poglobil z vpraanji, zakaj nobena bomba zaveznikov ni padla, niti v bliino, velikih nemkih industrijskih postrojenj (npr. Petro-kemijski kombinat IG Farben, tovarna opticnih naprav Karl Zeiss, tovarna kroglicnih leajev itd.). Seveda Nemcija brez teh obratov ne bi mogla nadaljevati vojne, tudi brez kavcuka in nafte ne, s cimer so jo preskrbovali Prescot Bush (ded G.W.Busha), Rockefeller in drugi iz Amerike, tekom vse vojne, preko panskih pristanic in s pomocjo A.Onassis-ovega ladjevja; po drugi strani je bilo ukazano v casu zaveznikega bombardiranja potopiti veliko mestno kanalizacijo, zaklonica velike mnoice ljudi (ne pozabimo na plan depopulacije, nai ali njihovi ljudje, to ni bilo pomembno). Dobro poznana so dejstva, da je Wall Street financiral Hitlerja itd Ce se o teh stvareh - ko se predhodno primerno e povee smoter s-porocila, povpraa nakljucnega zgodovinarja (radi prisluhnemo nacinu razmiljanja vseh strokovnjakov, pridruite se nam z nehvalenim ozavecanjem), se lahko ugotovi, da se v nekih dejstvih, neke dogodke, bolj izvorno prepoznava, kot ce se prisluhne njegovim interpretacijam, oz. ce se vee na proucevanje strokovne literature, ki v neki meri vsiljuje napacne obrazloitve; prepoznavanju resnice se namrec, posvecamo tudi mi - za sebe in soljudi, morebiti e bolj predano, odgovorno, brez tantiem. Lahko pa porecemo, da njihovo globoko strokovno znanje z naim irokim nacinom razumevanja, tvori bolj objektivno resnico Obstaja veliko vsega, kar stalno se nam prikriva, in ce ne bi, kot cloveka bitja, imeli tako lahkomiselnega odnosa, kaj takega ne bi bilo mogoce, ko medtem tarnamo, kako se nam zgodovina ponavlja, a nihce se ne premakne niti kaj prevzame In kaj bi lahko podvzeli? Potrebno je nakazati pozornost ljudem na tovrstne oblike psihopatije, ki danes preema ves svet in razsvetliti tevilne vidike tovrstnih motenj ali lastnosti mentalitet, kakorkoli to imenujemo. Danes obstajajo prilicno zanesljive metode diagnosticiranja taknih stanj, ne glede na to, da so ga nekateri poizkuali zamaskirati in vnesti zmedo z uvrcanjem v iro kategorijo - anti-socialnih osebnostnih motenj. V kolikor mi elimo prepreciti destrukcijo nae sredine in clovetva, se moramo potruditi, da te individue, identificiramo in odstranimo iz vseh tistih pozicij drubenega sistema, kjer bi lahko e naprej ogroali normalne ljudi, vso drubo; oroje so e prestavili v vesolje, mimogrede: clovetvu na naem planetu ni dano, da bi se na-selil in za-ivel na nekem drugem planetu Zadnji cas je, da se uvedejo zakonske mere, po katerih bi se tisti posamezniki, ki se nameravajo ukvarjati s politiko ali razvijajo kariero v vojski, najprej morali podvreci psihicnem pregledu pri neodvisnih psihologih in psihiatrih, ki bi se specializirali za tovrstno podrocje. Nedvomno smatramo, da bi takna komisija morala imeti individualno duo, cetudi se v vsakem od vas sedaj porajajo neka dvomljiva razmiljanja. Nam takna razmiljanja niso potrebna, tudi smo vajeni stalnega ignoriranja, pricakujemo pa, da so ti, priuceni dvomi, tj. pomanjkljivo a dostopno znanje, o tovrstni tematiki, odpravljeni, predvsem za vae dobro. Res je, da se porodi trpko vpraanje, ko marsi-kdo, danes na oblasti, tovrstno testiranje (tudi brez testiranja) ne bi opravil, po drugi strani pa, namesto njih, sami znamo in zmoremo marsikaj v dravi urediti - pa ne mislimo na novo metlo, ki rada bi pometala, temvec le na primerno ozavecanje posameznikov, na pravih mestih, kjer jih doslej ni bilo. Pomnite, kar smo e navedli, da je bolje, da brez visoke izobrazbe a zavestno pristopimo k reevanju problemov, kot prepucati jih izjemni izobraenosti (spremljevalcu psihopatije) a v pomanjkanju potrebne cloveke zavesti. Pravi, dragoceni in nujno potrebni izobraenci naj tovrstne navedbe, upotevajo v duhu fenomena patokracije, preverjene in premiljene izpovedi. Pomnite: zaupajte svojim sposobnostim, ki so po naravi dane, z obcutkom za red in prav, ter pravo mero stvarem, ki se nahajajo v vas, individualnih duah, spotovanih individualcih, z izobrazbo ali brez nje. Neprijetno je izpovedati, da so neke sprejemljive mere, kot primerni filtri, nujno potrebne, v kolikor elimo iveti v naprednem in humanem soitju, neprijetno, ko znova asociira na nezaeleno, podrejeno, a nujno potrebno vezno tkivo; ne pozabimo pa, da so ob tem potrebna tudi malo drugacna, izvenolska znanja, obenem razvite notranje - zagonske moci