Organski portali, širša slika

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Obstoj brez-dušne rase, na našem planetu, katera služi kot portal, v pomoč entitetam od „zgoraj”, da vzdržujejo kontrolo ’nad’ nami, pripomore pri razumevanju razlogov globalnega stanja, in predoča globino manipulacije. Člani skupine Quantum Future School (QFS) so tematiko širše raziskovali, da bi bolje razumevali naravo organskih portalov in njihovo mesto v življenjski dinamiki, na tem planetu. Nekaj s procesa raziskovanja, diskusij:
Ali so psihopati samo ekstremnejša vrsta organskih portalov? Psihopati so organski portali z napako v softveru. Lahko bi rekli, da so organski portali primarni psihopati, vendar niso vsi organski portali psihopati v smislu te besede. Prej smo jih imenovali „skriti psihopati”, kasneje smo, pri ekstremnih oblikah, ugotovili nekakšno podobnost s karikaturo, ki poudarja določene ključne karakteristike, ki jih lahko povežemo z določeno osebo, ko jo vidimo. Psihopati imajo lahko, v raznih oblikah, eno ali več karakteristik organskih portalov, ki se manifestirajo v izkrivljeni ali poudarjeni formi. Nekateri so tako dobri, da so v stanju, tudi „dušo”, perfektno prekopirati… Dodamo, so nekateri tako izjemni, ko zmorejo ob vsem še tako izvirnega sočustvovanja, da lahko, posledično, popolnoma izpraznijo dušo adamskega človeka, tudi za vedno… Cassiopejci:… da gre za krajo duševne energije. Obstajajo tudi sekundarni psihopati, kjer gre za individue z dušo, ki so izbrale „mračno stran” in ki se obnašajo kot primarni psihopati, navadno so še hujši od njih. Mogoče je, da je funkcija organskega portala uzurpirana (nasilno prilaščena) od OPS 4.D., pretvorjena v nekaj, podobnega črevesju, s pomočjo česa se hranijo, s čimer narava organskih portalov nima originalne zveze s črpanjem energije iz „adamske rase.” Cassiopejci: … da naravna vloga organskih portalov razumeva vzpostavljanje mostu med zavestjo 2. in 3.D., oz. da so originalno bili del tega mostu, da črpajo energijo iz „bazena”, kot dela kolektivne duše, skoraj na isti način, kot se sugerira tudi za drevesa… Organski portali niso niti „zli” ali „slabi”, v smislu lastnosti, ki se nekomu pripišejo brez poznavanja njegove narave. Sklepamo lahko, da je bila njihova originalna funkcija, delovati kot „vozilo” za novoprišle, evoluirane duše iz 2.D., ki po svoji naravi nimajo svoje individualne in popolno integrirane duše. Vendar imamo na umu besedo ’originalno’, medtem pa je prišlo do uzurpacije njihove vloge, služiti drugim namenom; črpanje energije, distrakcija, konfuzija, manipulacija…”žrtve” so (torej) človeška bitja z individualno dušo. „Preslikavanje” ali „refleksija” duše, s čimer svojo dušo gradijo, bi bilo podobno tistemu, kar piše Gurdjieff…, o „individuah”, katere imajo pogosto običaj, da rečejo „jaz sem”, čeprav niso, vendar, ko to trdijo, se v dani situaciji obnašajo „kot da so”, z razliko od tistih, z individualno dušo, v priliki kontaktiranja višjega dela sebe, ki lahko, saj se zavedajo, da v njih obstaja, da imajo to znanje. Organski portali, ki nimajo nikakršno izkustveno znanje, oz. spoznanje o obstoju duše, se o tem učijo, s pomočjo „kraje te vrste energije od bitij z individualno dušo”, priključevanjem, kar sestavlja naravni del plana razvoja, obenem pa omogoča tudi obstoj „vrat”, ki jih koristijo za hranjenje s to energijo duše OPS iz 4.D. V prvi fazi razvoja v 3.D., organski portali to počno s pomočjo imitacije. Lekcije, ki so potrebne, da bi človek razvil višjo, individualno obliko človeške duše, ne morejo biti preskrbljene iz oblasti 2.D., še posebno tiste lekcije, ki imajo zvezo z delitvijo radosti in žalosti z drugimi, pomilovanjem, sočutjem, komunikacijo ob-čutenja, kot karakteristike 3.D. Te, novoinkarnirane individue, se nahajajo v neki tranzicijski fazi, ko so prerasle dinamiko svoje, skupinske (kolektivne) duše. Mačka, samo po sebi ni zla, če se igra z mišem, preden ga poje, gre za karakteristike „mačje ali mišje” vrste. Zamislimo si neko osebo, ki ima močnejšo „dozo” krokodilstva v sebi in možgani, ki so dobro usklajeni s človeškim telesom; takšni bi lahko bili nevarni, zaradi zveze ali „principa” krokodila…, on nas verjetno „poje”, ima pravico na svoj obstoj, mi pa, da se jih „klonemo”, oz. da se (kot profesionalci) u-branimo, če nas napadejo. Imamo pravico vedeti tudi ta dejstva o njih, ki so nam „prikrita”, tokom dolgega časovnega obdobja. Jasno, ne moremo se z njimi obnašati kot z živalmi, saj so le na eni stopnici nad njimi, v vsakem slučaju, pa moramo nadaljevati potrebno interakcijo z njimi, ne glede na to, kaj so, pa četudi je mogoče imeti posla z nekimi, drugimi, kar je lahko za nas tudi smrtonosno. V bistvu so vse smrti, ki niso ’naravne’, povezane z razumevanjem tovrstnih srečevanj, z drugo vrsto. Tudi dva mlada ’prijatelja’, ki sta vedno skupaj – eden je lahko plenilec, drugi je lahko plen, konča se s prevaro, prometno nesrečo… Kaj mislite, kdo prej nastrada? Predstavljajmo si um človeka, njegovo podzavestno delovanje, ki ga obvladujejo različne ’lastnosti’ nevarnih živali, torej močnih in brezkompromisnih plenilcev. Nekatere izpostavljene lahko človeka absolutno izčrpajo, nekatere neopazne, pa bliskovito delujejo, npr., v poslovnem svetu naletite na nekoga, ki ima um trdožive hijene, ki je tako neustrašna in vztrajna, da vam vzame vse premoženje, tudi pred vašimi očmi. Takrat se lahko sprašujemo, ko smo že izgubili npr., vse življenjske prihranke, koliko (obširna) znanja o tem veljajo, pa še ta niso dovolj, če ne zmoremo prepoznati njihov um v celoti. Človek lahko ve, da je ob njemu plenilec, pa mu to ne pomaga, če ne obvladuje njegovega razmišljanja. Predstavljajmo si sposobnosti zvite lisice, neopazno prežanje divje mačke, reakcijo ogrožene strupenjače, neslišne ujede, mo(go)čnega medveda… Predstavljajmo si njihov, izjemno razvit način uspešnega plenjenja, njihove specifične lastnosti in jih vstavimo v zamaskirano človeško telo in zamaskiran um… Nekatere zveri so neuničljive in nepremagljive, vemo, da se tovrstno ’nagonsko’ plenjenje (za preživetje?) stalno dogaja, ob vsakemu človeku. Ko se naučimo identificirati njihovo vrsto, ali da jih vsaj prepoznamo kot nevarne plenilce, glede na slučaj opravka z njimi, je to veliko lažje. Torej, kadar gremo po življenjski poti, se moramo veliko bolj zavedati nevarnosti, ki prežijo iz divjega gozda, ob poti ali kar na poti. Zdi se, da je ta gozd v zadnjem času postal nevarnejši kot prej, bolj kontrasten. Ko, „v pričakovanju” slabega odziva spodbujamo, da nas predvsem in samo Znanje za-ščiti, je lahko, seveda ko tovrstna znanja usvojimo, to, eden najboljših primerov, da presežemo svoje namišljeno stanje…, in zaužijemo malo resnične svežine „fantazije”…, da lahko gremo v (ne-varen) „gozd”…, zelo daleč, in zremo (zveri) ob poti… Mogoče pa le niso, tako „dolgočasni”, duhovni ljudje, njihove misli, geste, opazke, besede in predvsem, opozorila!…, še preden izgubite voljo, motivacijo, energijo, prihranke, živce, podjetje, sodbo, premoženje, zdravje, svoje življenje, svojega otroka, moža, družino… Radi bi, da omenjeno zelo dobro proučite, svoj življenjski film vse za nazaj zavrtite, prepoznate nepozabne plenilce, saj tovrstni namigi predstavljajo samo-zaščito le, če jo primerno in smiselno upoštevamo. Vse in vsakogar lahko vnaprej predvidimo…, nobene negotovosti, stresa, pomanjkanja časa, pomanjkanja sredstev, nobene bolezni, nobenih poškodb, nesreč, nobenih – „presenečenj”…, ko Znanje postane Usoda po lastnih željah. Ko tukaj, na Zemlji, lahko doživljamo Raj, podobno kot izkušeni čuvaji Nacionalnega parka, ki gredo vsak dan v obhod in točno vedo, kakšne so, kje neki bi se lahko zadrževale, kako se odzivajo, kako se jim lahko pristopi, ko njih vse vrste naravnega ’razmišljanja-obnašanja’ dobro pre-pozna, vseh, vedno lačnih in prežečih živali… Smo namignili, opazujmo najprej domače živali…, divje pustimo zaenkrat še pri miru – za kasneje… Ne pozabimo, da moramo zaščititi bližnje, ne pozabimo, da izkušeni vodijo manj izkušene, vendar??? „Fide, sed cui vide!” Zaupaj, a glej komu!

    Organski portali samo opravljajo svojo funkcijo v tem univerzumu, kjer imajo svoje mesto. So generična (določene vrste) vozila ali portali, v človeški formi, odprti za uporabo raznoraznim silam, kar jih naredi za odlične marionete matrike. Da jih sedaj trenutno koristi OPS 4.D. je samo slučaj, ko se kontrolira 3.D. OPS/kandidate za motenje navigacije in „vampirskim” delovanjem 4.D. OPD, nam. Tako nas držijo zaklenjene v načinu obnašanja, ki je v skladu z orkestriranimi normami. Nahajajoč se v naši neposredni bližini, črpajo energijo iz nas, ter nam ne dovoljujejo, da ustvarimo „kozmično hitrost”, oz. razvijemo naše magnetne centre, ki so nam potrebni, da se osvobodimo kontrolnega sistema matrike. Sedanja principialna vloga organskih portalov je, da onemogočajo resnične iskalce na njihovi poti. Kadar se človeško bitje z individualno dušo, odloči oditi na pot „ezoterične evolucije”, mora konzervirati dovolj potrebne energije, saj brez nje, je nekaj takega, nemogoče izvesti. Kadar se odloči za kaj takega, namreč postane predmet napada, s strani tistih, ki so mu najbližji: družina in ’prijatelji’ (pa ne naši, duhovni prijatelji, haloo), in ko nadaljuje „vzgojo” in krepitev svoje duše, mu Kontrolni Sistem poizkuša nastaviti, v njegovo življenje, še več organskih portalov. Teoretično, film, v katerem se človek rodi in v katerem živi, se lahko vrti do „konca sveta”, pod pogojem, da je človek srečen, zadovoljen s seboj, ko si pripiše vse zasluge za tisto, kar on smatra pozitivnim, sočasno pa druge obtožuje za vse svoje napake in neprilike. Iskreno rečeno, ta eksistenca, se ne more imenovati človeška, temveč antropoidna, saj je človek pogreznjen v samozadovoljstvo in manifestira njegovo vrhunsko ostvaritev po milijon letih evolucije vrste od svojih živalskih prednikov, četudi je z vidika ezoterične evolucije, antropoid samo en potencial, oz. bolje rečeno, ena nerealizirana priložnost. Ljudje, ki igrajo v tem filmu, antropoidi, lutke, mrtveci, kot je porekel Jezus, „verjamejo, da so živi.” Ezoterična evolucija prične takrat, ko se človek, s svojim zavednim naporom, loči od filma kot filma, oz. stalnega vrtenja v krogu. Človek najpogosteje pomisli na evolucijo takrat, ko se v filmu zelo zaplete (ko marsikaj, ’od volje…, pa do…družine’ že izgubi?) resnično ostvarja pa takrat, ko vsebino nadomesti z originalnim filmom, potem, ko eliminira vse sekundarne vloge, umetno dodane marionete matrice, katere igrajo organski portali. To je pogoj za vračanje čistoči centra, predvsem emocionalnega, ki je edini sprejemnik za vplive in sedež magnetnega centra. Človeško srce mora biti čisto, oz. se mora prečistiti, kar je, sine qua non (prvi pogoj), za uspeh.
Na „srečo”, so lahko organski portali zelo bistri, s sposobnostjo opažanja in analitični, zdi se, da njim pripadajo mnogi slavni znanstveniki, tako so oni v stanju, da nam natanko, v detajle napišejo, kako oni vidijo svet in svoje notranje „življenje.” Na dnu vsega tega, se vendar, nahaja odgovor na vprašanje izvora dolgotrajnih debat, skozi vso našo zgodovino – bitke med dobrim in zlim. Na tem planetu nikoli ni bilo homogenega „mi”, ne vidimo ta svet na isti način, nismo vsi isti, nismo le razdeljena rasa, „mi” smo dve različni rasi! Sedaj postaja jasno, zakaj večina „vrhunskih znanstvenikov” nikoli ne vključuje neko spiritualno dimenzijo v svoje teorije, ali, hitro zavrača vsako „nekonvencionalno” teorijo. En znanstvenik, organski portal, ni v stanju, da bilokako pojmuje obstoj „duha” ali višjih centrov, tako ti pojmi, izostajajo v njihovem opisu sveta. Ker jih sami niso v stanju podoživeti, negirajo obstoj vsem drugim, tudi tistim, ki vidijo tisto, kar organski portali niso v stanju videti. V materialnem svetu, kjer so organski portali v naravnem elementu, ljudje z dušo pa niso, z „organoportalno” znanostjo, katera vleče meje med tistim, kaj resnica je in kaj ne, ne obstaja mesto za naš - višji nivo obstoja. Kaj takega je „nemogoče” v primerjavi z „resnicami” materializma, s strani organskih portalov, s čimer sami sebe dokazujejo, oz. doživljajo, na vseh nivojih. Nek znanstvenik, organski portal, je vezan na materialistično pojmovanje funkcioniranja univerzuma, ker je to vse/toliko od tistega, kar on lahko za-zna in je v stanju videti. Omenjeno jemljemo v kontekstu vsebine, nikakor ne podcenjujemo doprinose znanosti v nespornem delu, človeštvu v prid, vendar naj nekdo od njih ne negira, zavrača nečesa, kar mu ni dano primerno razumeti, tako kot ljudje z individualno dušo, ne negiramo (obsojamo) različnih lastnosti, afinitet, sposobnosti, unikuma duše, ni važno niti kakšna, niti ’čigava’ je. Namreč, če vpliven znanstvenik nekaj zavrača, četudi tematike ne razume, ima to za javnost slabe posledice, predvsem za tiste, ki niso izpostavljeni (nimajo te tendence), niti niso „znanstveniki”, in vendar tematiko razumejo/obvladajo v dobro ljudem. Paradoks, ki v neki meri, med ljudmi povzroča negotovost, vpliva tudi na imunski sistem, kar pa je lahko že klic-a, „slabšem počutju”, nekemu bolezenskemu stanju, torej nekim izgubam (energije) naproti… Zanimiv primer predstavljajo nenehna trenja, med „ortodoksno” - konstitucionalno in „fleksibilno” - alternativno medicino, predvsem odnos do slednje, ko gre za neko neuspešno o-zdravljenje. Zdravstvo v nekem delu (ne zatiskajmo si oči) soustvarja umrle, pri tem pa sistemsko lažje prikriva številne „opravičljive” in „kompleksne” nedoslednosti. Predstavljajmo si, da se zgodi en sam smrtni primer, pri nekemu alternativnem zdravilcu, navadno (večinoma) individualne duše. Ne le, da za njega ne veljajo podobni „kriteriji”, temveč se ga javno izpostavi in napade, kljub verjetno zavidljivim izkušnjam, ekspertnosti, bolj osebnem odnosu do svojega klienta in občutno večji odgovornosti, kot jo zmore neko povprečje javnega pristopa, zdravstva. Običajno se takoj odzove nekaj „dežurnih” posameznikov iz javnega sektorja, po pravilu organskih portalov, ki nepremišljeno, vehementno (neobrzdano) napadajo s svojim „mnenjem”, ki ima močno, institucionalno in „mentalno” zaledje. Je to tista očitna resnica, ki „ogroža” njihovo dominacijo in kontrolo, ko korektnega rivala, po pravilu, izzove z napadom? Veritas odium parit (resnica bode v oči – povzroča sovraštvo, Terencij). Ali mislite, da je veliko organskih portalov v službi dopolnilne medicine? Ali mislite, da kolektivna odgovornost presega individualno? Razmišljajmo še drugače, bolj „prepričljivo”: Pomnimo, v Ameriki, 11. sept. 2001, umrlih 2996 ljudi, kar ’nekateri’ smatrajo za, „najbolj tragični dan”, v ameriški zgodovini. A zamislimo se nad nečim drugim. Po medicinskem poročilu, izjemni študiji „Smrt od medicine”, leta 2003, katerega so pripravili doktorji: Gary Null, Carolyn Dean, Martin Feldman, Debora Rasio in Dorothy Smith, „vsako leto” v Ameriki povprečno umre 783.936 ljudi zaradi napak, narejenih od konvencionalne medicine ali iatrogeničnih (napačne: diagnoze, dela ali zdravljenja) vzrokov! To, izjemno število, predstavlja strmoglavljenje 6-ih jumbo-jet avionov, t.j. 2148 ljudi vsak dan, v toku celega leta. Kje je tukaj medijska pozornost, v zvezi s to, kontinuirano tragedijo? Kje se tukaj nahaja odziv vlade, v smislu preprečevanja medicinskega „terorizma”, ki je vodilni vzrok smrti v Ameriki, a verjetno tudi povsod drugje. Po tej študiji, ki je vsebovala mukotrpen pregled tisočih medicinskih poročil, predstavlja to število, le konservativno oceno, in vendar, se prijavlja od te, samo mali del medicinskih napak. Ocenjuje se, da jih je verjetno 20 krat več od prijavljenega, ker se zdravniki bojijo kazni, za povzročene propuste. Po iatrogeničnem poročilu (še iz leta 1995), v ameriških bolnicah, preko milijon pacientov letno doživi neko poškodbo, ca. 200 tisoč letno, jih zaradi teh posledic, umre. Škandali v zvezi farmacevtskih družb; omenimo samo zdravilo Vioxx; to zdravilo, je po navodilih proizvajalca Merck, lajšalo tegobe pacientom z artritisom, vendar se je v praksi izpostavilo, da je delovalo tako, da je pri teh pacientih, izzvalo smrt zaradi infarkta, pa se je moralo umaknjeno iz uporabe, zaradi pritožb tistih pacientov, ki so infarkt sicer preživeli, niso pa artritisa pozdravili. „Preminulemu so vse tegobe olajšane, nič več jih ne boli.” Tudi za zdravila, znana kot Cox-2 inhibitorji, se predpostavlja, da so povzročili smrt tisočih ljudi… Od tistega, nerazumno velikega števila umrlih, jih je okoli 106.000 umrlo, zaradi napačno predpisanih zdravil, čeprav nekateri eksperti ocenjujejo, da je to število preko 200.000, zaradi vseh še neprijavljenih slučajev, neželenih stranskih učinkov ali reakcij na zdravila. Nobena verzija Hipokratove prisege, namreč ne vključuje zavračanje medicinske nege, v korist ustvarjanja finančnih dobičkov, po drugi strani se zdi, da se z denarjem lahko kupi kakršnokoli „znanstveno potrdilo”, porečejo poznavalci, ki spremljajo „pravila” kliničnih testiranj, tudi dr. Null in njegovi sodelavci. Torej, od leta 2001, je tam umrlo 2996 ljudi od terorizma, seveda jih umre vsako leto še 45.000 v prometnih nesrečah itd., v istem časovnem razdobju (recimo do 2008 – 7 let) pa jih je ca. 742.000 umrlo samo od zdravil, napačno predpisanih od zdravnikov, ne računajoč, na odmeven škandal z Vioxx-om. So zdravila, v tej državi kar 250-krat smrtonosnejša od terorizma? Ponavljamo, to so zmanjšane številke, resnično število smrtnih primerov, tudi še zaradi (nekontroliranega) konzumiranja zdravil iz apotek, ustvarja razmerje, ki je kar 500-krat smrtonosneje od terorizma! In to, samo v tem obdobju! Vendar je obseg znanstveno-raziskovalnega dela „Smrt od medicine”, še širši. Konvencionalna medicina, vštevši nepotrebne kirurške posege, rane, nastale zaradi dolgega ležanja, in medicinskih napak, je kar 1600-krat smrtonosnejša od terorizma. Ob vsem tem, se lahko samo sprašujemo, zakaj neki (in vsaki) vladi, ne pade na um, da sprovede temeljito reformo zdravstvenega sistema. Upoštevaje žrtve terorizma, lahko torej porečemo, da obstajajo mnogo nevarnejše stvari, katere se, neresnično prikazujejo kot sigurne in pravilne, istočasno pa so smrtonosne. Korupcija v farmacevtski industriji in zdravstvenem sistemu, predstavlja danes veliko večjo nevarnost za zdravje in dobro počutje ljudi, kot podtaknjene informacije „terorizma”, za katerega iz-vemo, da gre večidel za orkestrirano namišljene konstrukte, širom sveta. Reklamiranje proizvodov, kot vplivanje na medicino, ni edino orodje farmacevtske industrije. Null-ova študija citira eno poročilo ABC-ja, v katerem je navedeno, da te družbe porabijo preko dve milijardi dolarjev letno, za pošiljanje zdravnikov na kar 314.000 raznoraznih prireditev. Kadar zdravniki potujejo z denarjem teh družb in uživajo „prireditve”, kolikšne so možnosti, da dovedejo pod vprašanje validnost teh družb in njihovih proizvodov? V kolikor „zdrava” državotvornost, res želi reševati človeška življenja, veliko človeških življenj, mora posvetiti primerno pozornost tihi, kemijski vojni, ki nam jo je „za zdravje” prodorno približala (oz. vsilila) farmacevtska industrija… Že dolgo časa farmacevtska industrija (t.i. farmakomafija) kontrolira in diktira resnico, ko gre za medicino. Besedo ’ozdravitev’ se vsebolj zapostavlja in tisto čemur se posveča pozornost, je kontrola simptomov bolezni a ne zdravljenje njenih vzrokov. Dandanes to ve že vsak zdravilec, vsaj toliko torej tudi mi, ko se lahko vsakogar še dodatno dopolni. Istočasno, ne glede na to, ko milijoni ljudi na svetu nenehno umirajo od ’stranskih’ efektov zdravil, ki se izdajo na recept, torej od farmacevtske industrije, pa se proti alternativni medicini, vodi neprestana vojna. Po zadnjih podatkih, samo v ZDA letno umre preko 950 tisoč ljudi, zaradi škodljivih posledic zdravil, izdelanih v farmacevtskih družbah. Številna sredstva, ki zares pomagajo pri zdravljenju raka in mnogih drugih boleznih se tajijo, dočim se grozi tistim, ki jih iznajdejo in promovirajo, njihove knjige se konfiscirajo (zasegajo) in zažigajo, mnogi od njih končajo v zaporu, nekatere tudi likvidirajo. Poiščite na Google: ’FDA suppression’ (če je še!?), kjer se boste seznanili s številnimi informacijami na temo, kako farmacevtska industrija kontrolira in manipulira Zavode za Zaščito Zdravja, politike, medije, medicino, izobraževanje itd., čeprav malce že ’čutimo’, ko tudi nam zaupate. Ob vsem tem ne pozabljajmo na predhodno vsebino…, neke tajne vlade…, iluminatov…, lastništva nekih družb, kaj vse se nadzira in obvladuje, pa ustvarjanje nekih bolezni, oz. novih „potrebnih” zdravil, cepiv, novim in vedno mlajšim uporabnikom, mladostnikom?, dalje še predvidenih globalnih učinkov nekih „odvisnosti” od nekih vplivov, pa generiranje stresa, izčrpavanja, praznjenja denarnic, posledično povratne produkte, energije, potrebne za to, te in one, pa strategija prikrite depopulacije, vse večje kontrole itd.… Torej, lahko bi preudarno rekli, da neko ’državotvornost’ bolj malo briga za svoje državljane. Ej!? - Saj to smo Mi? Jim dovoljujemo, da nas tako ponižujejo? Jim dovoljujete to? Joj, pozabili smo vprašati, če, oz. koliko, alternativni zdravilci predpisujejo tovrstnih, oz. sploh zdravil? Za vse, tudi tiste, malce preveč zaverovane, institucionalne zdravnike, ki pa jih primerno razumevanje zdravstvenega stanja človeškega bitja resnično zanima, dobronamerno priporočamo, da pogledajo še malo čez ’ogrado’, npr. vpogled v antropozofsko medicino izjemnega g. Rudolfa Steinerja, ne glede, da se ta ’Sophia’, začenja „uradno” kasneje; pa da ne bodo, drug za drugim, ’ograde’ kar podrli, bi pomenilo ’prehiter’ razvoj človeštva…Nekateri, že prej s tem vzpodbujamo in ’vznemirjamo’, smo pač bolj sproščeni, antiuradniški, vedno zdravi, torej malo bolj napredni. Največje zdravilo, ki bi ga še vzeli je ’med in mleko’ (zakaj pa so krave, nekje, svete živali). In vendar čebele izginjajo? V duhovnem svetu predstavlja njihova odsotnost znamenje propada človeštva; trenutno jih je izginilo ca. 40%... Koga poslušati - tistega, ki te zdravi a sam ni vidno zdrav, ali tistega, ki zavestno ohranja zgledno zdravje? Mimogrede, v Indiji je bila še pred leti navada, da svojega zdravnika plačuješ dokler si zdrav, v kolikor pa zboliš, se zdravnika ni plačevalo; danes je tudi tam zavladala ’globalna moda’ - ’potreba’ po večji prodaji zdravil…

    Ob vsem tem, lažje primerjamo, ene bolj kolektivne (organske), od drugih, bolj individualnih duš, vsaj načelno. Jasno nam postane tudi, ko pregledamo vprašanja zavesti, katera nam lahko spregovorijo veliko tega. Očitna sposobnost ljudi, da so „samo-zavestni” in samostojno vprašanje o zavesti, je namreč tisto, kar je vedno povzročalo glavobole filozofom, psihologom, znanstvenikom, tudi navadnemu človeku. Danes še bolj kot prej, zavest predstavlja enega najbolj zapletenih problemov za znanost, obenem problem, ki izraža našo resnično naravo, kot tudi odnos do realnosti. Zahodna kultura se je doslej srečala s številnimi teorijami, ki so poizkušale objasniti bistvo človeške zavesti. Večina njih, bi se lahko zvrstilo v dve kategoriji ali „miselni šoli.” Materialistični pristop, Darwin-istični evolutivni „najmočnejši obstanejo” pristop, in drugi „spiritualni” pogled na stvari, kjer se promovira koncept, ko duh eterične narave, naseljuje naše telo/um, ki se izraža v obliki naše zavesti, kot temeljni vidik življenja. Kakorkoli, pri obeh kategorijah lahko zasledimo, v kolikor podrobneje proučujemo literaturo, znanstvena dela, da se koristijo mnogi „organoportalski” koncepti, da bi se izkrivile duhovne resnice. Presenetljivo je tudi to, da je po objavljenih podatkih kar 50% vseh objavljenih del, na področju medicine in znanosti, objavljeno s strani male skupine akademikov, ki predstavljajo samo ca. 6% njihovega skupnega števila… Ako vzamemo v poštev našo, na veliko zmanipulirano realnost, bi bil logičen korak, v ustvarjanju kontrole znanstvenega sveta ta, da se zaščiti med njimi/seboj čim več tistih, ki promovirajo poglede in stališča, ki odgovarjajo določenemu planu, kar enako velja na področju duhovnosti in ezoterike. OPS 4.D. skrbijo, da organski portali dominirajo v religijah, duhovnih konceptih, kot tudi skoraj celem metafizičnem svetu, da bi se lahko ljudi imelo lažje pod kontrolo. (izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)