Organski Portali - Druga Rasa

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Pri proučevanju psihopatije, bi lahko bila v veliko pomoč knjiga H. Clecley: The Mask of Sanity. Obstaja tip psihopatov, katerega bi svobodno lahko imenovali „prikriti psihopati.” Gre za „uspešne” psihopate, tj. tiste, ki nikoli niso odkriti, ki nevidno operirajo v naši družbi. Oni izgledajo kakor „mi”, opravljajoč svoje dnevne obveznosti, vendar ob vsem tem pri njih „nekaj manjka.” Cleckley to opisuje tako: „Opazovalec je tukaj soočen z eno prepričljivo masko treznosti. Vse zunanje črte te maske so zelo čvrste; ona se ne more premakniti, sneti ali penetrirati s pomočjo vprašanj, usmerjenih proti globljim nivojem osebnosti. Proučevalec se pri njih nikoli ne sreča s kaosom, kot pri tistih, ki jih navadno najdemo, prepoznamo izpod „fasade”, pri paranoidnih shizofrenikih. Njihovi procesi razmišljanja, vsebujejo vse normalne aspekte pri psihiatrijskem proučevanju, kot tudi pri tehničnih testiranjih, kateri so specialno koncipirani, da izvržejo na površje vse skrite simptome, neke psihične motnje. Pri samem pregledu postaja jasno, da tu nimamo opravka z neko enostavno dvo-dimenzionalno masko, temveč z nečim, kar oddaja čvrsto in stabilno sliko ene trezne in racionalne osebnosti. To bi morebiti zmoglo biti primer tistega, kar je Trelat mislil izraziti s pojmom, „la folie lucide.” Ta struktura osebnosti, funkcionira v vseh teoretskih situacijah na način, ki je skoraj identičen enem normalnem, treznem funkcioniranju. Njihovi logični procesi razmišljanja, lahko izgledajo kot ena perfektna operacija, ne glede, kako so te osebe stimulirane ali tretirane pod eksperimentalnimi pogoji. Opazovalec, pri njih opazi vse one verbalne in facialne izraze, barvo glasu, kot tudi druge znake, za katere vemo, da izražajo emocije človeka in njegove reakcije v normalnem življenju, enake kot pri nas samih, tj. kakršne bi sami pričakovali, pri drugih ljudeh. Ob priliki verbalnega izpraševanja nekega psihopata, se vse njegove presoje, kot tudi emocionalne reakcije, zdijo trezne in odgovarjajoče. Samo s pomočjo dolgotrajnega in kompleksnega procesa zasliševanja in presojanja, baziranega na zbiranju mnogoterih drobnih impresij, se lahko prepričamo, da navkljub vsem tem, čvrstim racionalnim procesom, vsem normalnim emocionalnim afirmacijam in njihovi konsistentni aplikaciji v vseh smereh, v vsakem slučaju, nimamo opravka s kompletnim človekom, temveč z nečim, kar nam sugerira na en, fino konstruiran refleksni bio-stroj, ki je v stanju, perfektno oponašati človeško osebnost. Ta psihični aparat, kateri deluje zelo gladko in konsistentno, reproducira ne le samo primere dobrega človeškega rezoniranja, temveč tudi odgovarjajoče simulacije normalnih emocij ljudi, kot odgovor na vse tiste raznovrstne stimulanse, katere prinaša življenje. Ta, reprodukcija enega celovitega človeškega bitja, je tako perfektna, da nihče, ki pregleduje psihopata v eni normalno opremljeni kliniki, ni v stanju da objasni, s pomočjo nekih znanstvenih ali objektivnih pojmov, zakaj ali kako ne gre, ob tem, za enega resničnega človeka. Enako vidimo in čutimo, da tista realnost, v smislu nekega popolnega in zdravega doživljanja samega življenja, pri njih primanjkuje.”

    Kdor je imel priliko videti film „The Man Who Wasn’t There”, v glavni vlogi s Billy Bob Thornton-om, lahko prepozna ta opis. Imejmo na umu, da je Cleckley imel opravka s kliničnimi slučaji, tj. tistimi psihopati, ki so bili odkriti, pri katerih je prišlo do „okvare v programu”, ker se v drugih slučajih, oni niti ne bi z-našli v njegovi kliniki. Takšni ljudje, z malimi trajnimi napakami v programu, zlahka gredo „mimo”, torej so med nami, kot normalne osebe.
Vendar, obstajajo tudi drugi, kateri se imenujejo „Organski Portali”, ti. „uspešni psihopati”, ljudje, ki imajo tako razvite sposobnosti imitacije, katere so postale del njihove osebnosti, da so lahko odkriti, samo po dolgoletnem opazovanju. Tu je mišljeno „strokovno” opazovanje, nikakor neko, bistveno bolj učinkovito, „gnostično.” Zelo redko kršijo zakon ali postanejo kriminalci, bodo prej tisti, ki pišejo zakone, kot tisti, ki jih kršijo, morda nikoli ne bodo v situaciji, da nekaj ukradejo, saj je „verjetno”, da so oni lastniki ali se nahajajo v upravah podjetij, bank… Tako, večina organskih portalov, nima tendence/potrebe kršiti „zakone”, vendar, tisto čemur nenehno težijo, so t.i. „A vplivi” (pojem Borisa Mouravieff-a), sicer poznani kot socialne norme, kot npr. denar, seks (spolnost brez emocij), zakonski stan, slava ali bilo kateri iz grupe tistih „idealov”, ki se vsem nam, servirajo od naše rane mladosti. Uresničenje teh ciljev, se smatra v tej globalni družbi, kot kulminacija človeškega iskanja za srečo, četudi je obenem, iz situacije, v kateri se danes svet nahaja, evidentno, da je resnična sreča, samo ena od naših iluzij, kar vse je vidljivo vsaj tistim, ki imamo občutek, kako mora obstajati „nekaj več.”
Torej, od kje prihajajo naši, ti. „življenjski cilji”, kateri nam tako „lepo” služijo? Je mogoče, da gre tukaj za tuje ideje in cilje, ki se nam vsiljujejo…, ali je mogoče v interesu nekih drugih, da večina nas, troši energijo v naglici, za neko himerično (’Himerino’; blodno, namišljeno) srečo?
Takšen koncept ni nič posebno novega, toda, tisto kar bi zmoglo biti novo in interesantno, je realna možnost, da trenutno obstaja cela „vojska” organskih portalov, katerih edina funkcija je, da vzdržujejo takšno nekoristno sledenje, skozi „puščavo in pragozd” kot standardni modus operandi (način ravnanja) za ta planet, in tako neprestano zagotavljajo produkcijo „loosh energije”, od 6 milijard stalno frustriranih, človeških bitij. Poudarjamo, da v nobenem slučaju, ne govorimo o neki maligni obliki ali zlu, ki prihaja od organskih portalov, saj se oni, samo obnašajo v skladu z naravnimi nagoni, pa se tako tudi zdi, njihova narava, „brez-dušna.” Kakor so se ta raziskovanja, ideje, misli in „čutenja” razvijala, tako so prihajala odkritja, eno za drugim, in kmalu je postalo jasno, kako bi/je bilo mogoče, da se tak Grandiozni Plan sprovaja v delu, saj kot kaže, mi trenutno, ta planet, vzajemno delimo s tremi milijardami organskih portalov, kar pomeni, da je vsak drugi človek, na tem planetu, brez-dušen!?

    V tretjem delu svoje knjige Gnosis, Boris Mouravieff diskutira nekaj, kar on imenuje „pre-adamsko človeštvo” in „adamsko človeštvo”: „V prvem delu knjige Gnosis smo nekajkrat omenili sobivanje, dveh, v glavnem, različnih ras, ene od Ljudi, druge od Antropoidov. Naglašamo, da z ezoterijskega vidika, ta, drugi pojem, nima nikakršen poniževalen pomen... Svete knjige, vsebujejo več kot le eno referenco, na temo sobivanja teh, dveh človečanstev, na našem planetu, kateri sta si sedaj, medseboj podobni po obliki, vendar ne tudi s svojim bistvom. Zmoremo celo izpovedati, da se cela zgodovina človeštva, od „Adamovega izgona iz raja”, pa do danes, vključujoč tudi novo dobo, nahaja v stalni senci sobivanja ljudskih ras, kateri se bosta medseboj razdvojili šele, ko pride „Zadnja Sodba.” (str 107)… Te, človeške lupine, antropoidna rasa, so potomci pre-adamskega človeštva. Glavna razlika med sodobnim pre-adamskim človekom in adamskim človekom – razlika, katere ni moč ugotoviti z (zunanjimi) čutili – je, da ta prvi, ne poseduje razvite više centre, kateri obstajajo pri drugem, ki mu, čeprav oddvojeni od njegovega budnega dela zavesti, še od časa „Pada iz raja”, nudijo realno možnost ezoterične evolucije. Razen v tem slučaju, sta si ti dve rasi podobni: imata iste nižje centre, isto strukturo osebnosti in fizično telo istega izgleda, čeprav je to, v veliko več slučajev močnejše pri pre-adamskem človeku, kot pri adamskem; kar se zunanje lepote tiče, ne smemo pozabiti, da so, pre-adamski človek in ženska, ustvarjeni z božje strani „šestega dne”, „po svoji podobi” in da so hčerke te rase, bile lepe…(str. 108, 109)… Identificirajoč sebe z „Jaz-a” njegove osebnosti, je Adam izgubil zavest svojega resničnega „Jaza” in padel iz Raja - njegovega originalnega stanja, v isto stanje kot pre-adamski ljudje…Ti dve človeštvi, ki prihajata iz dveh različnih procesov stvaritve, sta se kasneje medseboj pomešali, na nivoju organskega življenja na Zemlji… Od takrat nadalje, je sobivanje obeh človeških ras, postala ena norma… Lahko vidimo, kako so skozi stoletja, pa do dandanes, adamski ljudje v svojem post-rajskem stanju, bili in so v enem generalno inferiornem položaju, v odnosu na pre-adamske ljudi… Za sedaj se zadržimo le na tem, da sodobni adamski človek, z oz., da je izgubil kontakt s svojimi višjimi centri in od tu, tudi s svojim resničnim „Jazom”, sedaj izgleda praktično isto, kot njegov pre-adamski „rival.” Vendar za razliko od slednjega, ima on še vedno svoje višje centre, ki mu omogočajo možnost premikov, napredovanja, potom ezoterične evolucije. V sedanji situaciji, pre-adamski človek takšne možnosti nima, vendar mu bo ona dana, v kolikor se adamsko človeštvo razvije, kot bi se po pričakovanju moralo, za časa dobe, Svetega Duha. (str. 129)”

    Mouravieff nam pove, kako v bistvu obstajajo dve rasi kateri evoluirata na Zemlji in čeprav fizično izgledata skoraj identično, se medsebojno razlikujeta z vidika duše. Zdi se, da ena rasa ima potencial, da razvije suvereno in integralno dušo v tem življenjskem obdobju, dočim se druga mora še uvrstiti, počakati „drugi krog” vesoljnega cikla. Adamska rasa je doživela „izgnanstvo iz raja”, kar je pomenilo tudi prekinitev vezi med višjimi centri (ki omogočajo pristop višjim spoznanjem/zavesti) in nižjim centrom (ki upravljajo s fizično eksistenco), kar je povzročilo, da se je adamski človek, našel na istem terenu, „v igri” s pre-adamskim človekom. Ne bi nas smelo čuditi, ko Mouravieff-ova definicija teh dveh človeških ras in razlika med njima, zelo spominja na omenjen opis Clecley-a, razlike med psihopatom in človekom, ki ima dušo. Ali bi se prav tisto nekaj, kar primanjkuje psihopatom, lahko povezalo, z nekom, ki ima potencialno možnost kontakta s svojimi višjimi centri?
Mouravieff opis „izgnanstva” Adamske rase, je zelo podoben tistemu, kar so nam omenili Cassiopejci, kar simbolično predstavlja „pad” našega stanja zavesti.
Nekaj teksta iz channeling seanse Geneza:
Adamska rasa, s celovitim DNK (s takrat še aktiviranimi 12-imi spiralami, ki so bile ob „padcu iz raja” razpršene v danes le dve delujoči), s funkcionalno zvezo s svojimi višjimi centri, je tisto, kar nam Cassiopejci indicirajo (navajajo k sklepanju) v opisu, v smislu 3.D. OPD načina življenja, v „neki vrsti” 4.D. stanja, in na podobni „valovni dolžini” s 4.D. OPD. To je (moralo biti) lepo… Ko smo se odločili, da doživimo večjo stopnjo fizikalnosti, se je naš „oddelek” zavesti, odcepil od OPD stanja, izgubil zvezo z višjimi centri in tako doživel „izgnanstvo iz raja.” Tako smo se našli na istem nivoju, kot pre-adamska rasa, ki ni imela možnosti ustvariti zvezo z višjimi centri, ker v njihovi DNK, primanjkuje za nekaj takega, potreben „hardware.” Vendar, zaradi tega, ker ta novi 3.D. OPS tip eksistence, ni bila „naravno okolje” za telo, ki ima (sicer razpršen) potencial da doseže svoje višje centre, se je „izgnana rasa” znašla v podrejenem položaju, v odnosu na pre-adamsko raso.
Potem, ko se je zapazilo podobnosti opisov teh dveh ras pri Mouravieffu, in opisa psihopatov po Clecleyu, se je postavilo nekaj vprašanj miselnim tvorbam (energetskemu kolektivu iz 6.D. OPD) Cassiopejcem: Kaj je to Organski Portal?
Vprašanje: V tretjem delu svoje knjige (Book III) Gnosis, Boris Mouravieff diskutira o nečem, kar imenuje „pre-adamsko” in „adamsko” človeštvo. Tokom proučevanja smo opazili, da je ta pojem psihopatije (psychopathy), kot smo to diskutirali v „Adventures Series”, v stvari prav tisto, o čemu je Mouravieff govoril, čeprav se je hotel izraziti s pomočjo Biblije. Ne glede na to, je osnovna ideja ta, da pre-adamski tipi človeka, v svoji osnovi nimajo „duše”, niti zmožnosti, da jo razvijejo. To je na nek način resnično šokantno, vendar obstaja na to temo veliko znanstvenih diskusij, baziranih na podobnih kliničnih dokazih, tj. da resnično obstajajo človeška bitja, katera so po svojem bistvu „mehanske” narave in splošno nimajo svojega temeljnega ali višjega „Jaza.” Gurdjieff je davno govoril o tem, tudi Castaneda. Tako želimo vprašati ali so te trditve, o obstoju dveh bazičnih vrst ljudi, pravilne?
O (Odgovor): Res so, čeprav zopet, tudi tu, obstaja eno „okraševanje” stvari z Biblijo, pre-adamski ljudje so „organski” portali, med nivojema denzitete.
...Iz tega je prišlo naravno vprašanje, ali sploh obstaja kakšna svrha, v poizkusu „pomoči” ali „reševanju” takšnih individuumov, ali bi tu šlo samo za izgubljanje časa?
O: Nekako tako. Večina njih, so samo zelo učinkoviti stroji. Tiste, ki ste jih vi identificirali kot psihopate, so samo oni „z napako.” Najboljše od njih, se ne more odkriti, razen v slučaju dolgotrajnega in pozornega izpraševanja.
Eden dolgoletnih članov grupe, je hotel izvedeti, če se je kdorkoli od nas, doslej v življenju, srečal z nekim od the, „organskih portalov” in če se je, ali ga lahko Cassiopejci identificirajo, da bi lahko poslužil za primer.
O: Če vzamete v poštev, da je populacija enakomerno razporejena, potem bi morali razumeti, da ena oseba, v svojem življenju sreča toliko organskih portalov, kolikor tudi tistih, ki imajo dušo. Vendar, ko se nekdo nahaja v situaciji, da začenja „vzgajati” in jačati svojo dušo, Kontrolni Sistem poizkuša vnesti celo še več „enot” (organskih portalov) v življenje te osebe. Sedaj razmislite o vseh ljudeh, katere ste kadarkoli srečali v življenju, posebno o tistih, s katerimi ste bili in ste še vedno intimni. Katero polovico od vseh teh, bi lahko identificirali kot organske portale? Težko za povedat, kajne?
V: Ali je to originalni pomen tistega pojma „onesnaženja krvnega sorodstva”?
O: Da.
... To, je v vsakem slučaju, dalo nek nov pomen tistim dogodkom, opisanih v seriji tekstov „Adventures Series.” Enako je postalo jasno, da je delo na razlikovanju „organskih portalov”, od ljudi z individualno dušo, zelo pomembno v t.i. „procesu ascenzije.” Brez osnovnega razumevanja transformacije in konzerviranja energije, tudi ni možnosti za fuzijo magnetnega centra. Tako se zdi, da so bile vse izkušnje, ki so opisane, potrebne za prečiščevanje teh energij, kot razvijanje razumnosti in pronicljivosti, do enega višjega nivoja. V tem času, je eden od članov naše skupine trdil, kako v njegovi družini obstaja nekdo, za koga je siguren, da je „organski portal.” Na to so Cassiopejci ostro odgovorili:
O: Nikar sedaj ne začnite z etiketiranjem, ne da bi vzeli v poštev vsa dejstva. Pomnite, tudi tisti, ki izražajo kontradiktorno obnašanje, so zelo pogosto lahko ljudje z individualno dušo, ki se nahajajo v neki vrsti konflikta.
V: Mislim, da je glavno, kar ste hoteli povedati prav to, da se tiste najboljše, ne zmore drugače prepoznati, razen v slučaju dolgotrajnega in pazljivega opazovanja. Eden od ključev katerega smo odkrili, ob priliki proučevanja psihopatov je ta, da njihovi postopki, niso v skladu z njihovimi besedami. In vendar, kaj če je to le simptom osebne slabosti in pomanjkanja volje?..., ko oni govorijo o pomilovanju (sočutju) ali usmiljenju; te brezdušne idividue nikoli ne skrbi za tisto, kar se dogaja drugim. Če nekdo trpi ali se nahaja v bilo kakšni stiski, njih za to, sploh ne skrbi.
O: Edina bolečina, ki jo oni lahko občutijo, je ko „ostanejo brez hrane” ali osebne udobnosti, ali biločesa, kar si želijo. So tudi mojstri v manipulaciji percepcije drugih tako, da v njihovih očeh izgledajo sočutni, vendar, generalno povedano, imajo njihovi postopki za cilj samo – ohraniti kontrolo.
V: Ali posedovanje ali neposedovanje duše, ima kakšno zvezo s „krvno”, družinsko vejo?
O: Genetika se poroča z dušo, v kolikor je ta prisotna.
V: Ali „organski portali” gredo v 5.D. po njihovi smrti?
O: Samo začasno, do njihove „druge smrti.”
V: Od kje izvirajo ti ljudje, tipa organskih portalov? Od kje prihajajo?
O: Oni so v začetku bili del mosta, med 2. in 3.D…
... spanje je potrebno, ker je to obdobje „počitka in polnjenja z energijo”, za kakšen izvor energije, ki jo koristimo za našo dušo in telo gre?
O: Tisto, kar se dogaja pri ljudeh z individualno dušo, je drugače od onega, kar se dogaja pri organskih portalih. Slednji se napajajo iz „duhovnega bazena”, ki je karakterističen za floro in favno. Človeška bitja z dušo, se napajajo z energijo, ki prihaja iz t.i. spolnega centra, ki je obenem tudi eden višji center kreativne energije. V času sna, emocionalni center, ki takrat ni blokiran s strani nižjega intelektualnega centra in centra za gibanje, transducira energijo iz spolnega centra. To je obenem čas, ko se višji emocionalni in intelektualni centri lahko odpočijejo od „izčrpanja”, do katerega prihaja pri interakciji nižjih centrov z nadležnimi (dolgočasnimi) organskimi portali, ki jih imajo nižji centri, tako radi. Takrat je tudi energija spolnega centra, mnogo bolj pristopna drugim, višjim centrom. Spolni center je v direktni zvezi z 7.D. v svoji „ženski” kreativni miselni formi od „tebe, jaz ljubim”, ki je „Božji izdihljaj”, ki osvobaja od konstrikcije (krčenja). Pulziranje. Nestabilni Gravitacijski Valovi.
V: Ali ti „centri”, ki jih opisuje Mouravieff, imajo kakšno zvezo s čakrami?
O: Prilično blizu. Pri eni idividui organske vrste, so višje čakre ustvarjene kot posledica „kraje” energije od ’duševnih’ človeških bitij, kar jim daje sposobnost, da oponašajo duševna človeška bitja, kar privede, da ’duševno’ človeško bitje v njih vidi samo eno ogledalo svoje lastne duše, ko takšnim bitjem pripisuje „kvaliteto duhovne narave.
V: Ali se ta podobnost odraža v tem, da bazalna čakra odgovarja seksualnem centru, kot poreče Mouravieff?
O: Ne. Seksualni center odgovarja solarnem pleksusu. Nižji center za premikanje – bazalna čakra. Nižji emocionalni center – seksualna čakra. Nižji intelektualni center – vratna čakra. Višji emocionalni center – srčna čakra. Višji intelektualni center – kronska čakra.
V: Kakšna je 7. čakra ali t.i. „čakra tretjega očesa”?
O: Jasnovidec. Združenje srčnega in višjega intelektualnega centra. S tem se „zapira krog” pri konfiguraciji „pastirske palice.”
V: Kaj pa teorija, da imamo 12 čaker, promovirana v mnogih, new-age izvorih?
O: Take ne obstajajo, gre za izkrivljeno konceptualizacijo, ki je bazirana na zgrešenem verovanju, da je aktivacija fizičnega endokrinega sistema isto, kot ustvarjanje in fuzija magnetnega centra. Ti višji centri, se lahko „ugnezdijo”, edino, s pomočjo „magnetiziranja.” To, več ali manj „zunanje” (neugnezdeno) stanje Višjih Centrov, je bilo opaženo pri nekih individuah, ki so kasneje to pripajali zamišljenim mestom za njihovo potencialno „ugnezdenje”, kar je privedlo do „navzkrižne konceptualizacije”, ki je bila bazirana na predpostavkah!
Povzamemo:
- Pre-adamska rasa služi kot portal med nivojema denzitet.
- So zelo učinkovite „mašine”, najboljši od njih, se ne morejo odkriti, razen v primeru dolgotrajnega in pazljivega opazovanja.
- Jemljejo energijo človeškim bitjem ’z dušo’, tako jih lahko tudi oponašajo.
- Predstavljajo polovico človeštva!
Polovica človeštva, ki krade energijo, človeškim bitjem z individualno dušo? Dobro razmislimo o vsem tem. Vas je kdaj ošinila neka „fantazija”, da je svet poln zombijev? Imeli smo prav, ni fantazija. Pol ljudi na tem svetu, so prav to: sofisticirani stroji, ki se pretvarjajo, da so podobni - nam. Sedaj vemo! V bistvu, bi nam moralo b-iti odslej lažje… (izvor: Organic Portals, the Other Race iz: www.cassiopaea.com, skrajšano, prirejeno, dopolnjeno)