New-age

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

New-age se veže s seksualno revolucijo 60-ih in ti. „gibanjem za oživitev človeških potencialov” v 70-ih letih, čeprav koreni segajo globlje, do 19. stoletja z oživljanjem okultizma, pojavo teozofije, spiritističnimi seansami, idr. Odlikuje se s sinkretizmom (poizkusa združitve ali kompromisa) med zahodno in vzhodno mislijo. Predstavlja neko vrsto „supermarketa duhovnosti”, vendar s pomanjkanjem kritičnega, širše zastavljenega mišljenja. New-age industrija predstavlja zelo donosen posel, ki se ukvarja s prodajo številnih alternativnih zdravstvenih uslug, vzpodbujanjem spiritualnosti, s prodajo predvsem praktične literature, v grobo posplošenem pomenu „sam svoj duhovni mojster”, za širši krog ljudskih množic, organiziranjem seminarjev, izletov itd., vsekakor pozitivnega delovanja tistih, s posebno duševno afiniteto (nagnjenost-jo). Nekateri pripadniki krščanske religije smatrajo new-age „hudičev plan za uvajanje ene/enotne svetovne religije”, kakor je omenjeno že v Razodetju apostola Janeza (zadnja svetopisemska knjiga o videnjih ’konca sveta’). V bistvu, je New-age le eden od premišljenih pod-projektov socialnega inženiringa, ki se kontrolirano sprovaja z določenim ciljem, s strani elite na oblasti in, ki se je prvenstveno vzpostavil - začel v ZDA, danes pa je, ’po predvidevanju’, razširjen po celem svetu. Nezadovoljstvo ljudi s tradicionalnimi religijami, saj človek v zavesti napreduje in odvrača neka nenaravna učenja, predvidena potreba po izmisleku novih in kompleksnih motivov, doprinosi napredka v znanosti in novemu življenjskemu standardu, so razlogi masovnega razcveta new-age-a v ZDA, v 60-ih letih. Iz ezoteričnega stališča, obstaja mnogo indikacij, da se svet kakršnega poznamo, približuje nekem kraju, saj je potrebno new-age gibanje – poleg vsega dobrega, ki predstavlja, vzpodbuja in prinaša - opazovati tudi kot sofistikacijsko (poneverjeno) dizajniran manever „kontrolnega sistema”, da se prepreči masovno, eksterno (zunanje) prebujanje človeka, človeštva. Kontrolirana pretvorba v nekakšen efekt „nadomestne pilule”, sledi cilju, onemogočati (okoliščine) doseganje visoke, kritične (tj. uporniške) zavesti, veliki večini ljudem, ki obenem zmotno smatrajo, da so jo dosegli. V bistvu pa bi dosegli le „drugo paralelno” repliko zavesti, v katerem stanju, se jih še vedno lahko kontrolira in manipulira. Okultna manipulacija je bila na našem planetu vedno stalnica, katera je sedaj najmočnejša…(izvor: quantumfuture.net, povzetek, prirejeno in dopolnjeno)