Navodila za novi Milenij

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti


- Vnaprej usmerimo pozornost izmenjav kvalitetnih informacij, ne na zunanje strukture.
- Koristimo vloge-dar vsakogar, ki prostovoljno se nudi v delovnem ali materialnem izkazovanju vizije.
- Združujmo se v močno celoto.
- Odprimo se so-delovanju ne tekmovanju, ki podpira separacijo.
- Vsa navodila preverjajmo z glasom radosti od-govora svojega srca.
- Sledimo notranjemu učitelju z globljim razmišljanjem, spoznajmo kdo v Resnici smo.
- Neomejeni, kvalitetni v mišljenju, doprinašamo kvalitetnemu življenju.
- Prepustimo se imaginaciji, katere dar nas povezuje s sferami duha.
- Jasno Vizijo svobodno podelimo tistim, ki to od nas pričakujejo.
- Skupinska iniciacija – Skupna vizija je prostovoljno motivirana z radostjo v naših srcih.
- Pozorni smo na moč jezika, koristimo besede vzpodbude, sprožilce pozitivne paradigme enotnosti.
- Delujmo v skladu s tistim kar govorimo, bodimo živ primer.
- Podelimo informacije in čas, saj si ne moremo lastiti „avtorskih pravic” Univerzalnega Uma.
- Širimo se fleksibilno v Novem, bodimo, tj. v vsakem momentu smo vedno prisotni v sedanjosti.
- Uskladimo se, Razvedrimo se - Rastemo. Svetloba je na poti. (izvor:’Jasmuheen’, prirejeno)