Mutilacije in abdukcije

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

„Imamo plenilca, ki je prišel iz globin kozmosa in prevzel oblast nad našimi življenji. Človeška bitja smo njegovi ujetniki. Prevzeli so oblast zato, ker se z nami hranijo in nas neusmiljeno pritiskajo, saj jim služimo kot sredstvo za vzdrževanje življenja. Kot mi gojimo domače živali, enako smo jim sami na razpolaganju.” Carlos Castaneda, Aktivna Stran Brezkončnosti.
V knjigi Dimenzije, francoski znanstvenik Jacques Vallee pravi: „Mi tukaj imamo opraviti s kontrolnim sistemom…NLP-ji so sistem, ki deluje na ljudi in se koristi z ljudmi.”
„O kakršnem koli „sistemu” že gre, on manipulira življenje na Zemlji na fizičen, psihičen in duhovni način”, dodaja Linda Moulton Howe, ameriška znanstvenica, ki se ukvarja s proučevanjem fenomena mutilacije (okrnitev organov, pohabljanje) kot abdukcije (ugrabitve), živali in ljudi od nz, v svoji knjigi: An Alien Harvest.

    Fenomen ugrabitev živali in ljudi ni nič novega, kot ne posledice, izhajajoč iz vsega tega, obstaja pa naša nevednost, ki izhaja iz naše površnosti, nezainteresiranosti vsega kar zmotno „ne prištejemo” v našo realiteto in kar smatramo „oddaljenim fenomenom.” Odnos do tega nam je tako serviran, da predvidljivo odgovarja izvršilcem teh zlodel, oz. kontrolorjem realitete, v katerem nekako „bolj mislimo” da živimo; obstaja namreč velika verjetnost, da smo na primeren način zavedeni ali mentalno programirani, da se obnašamo ravno tako kakor se obnašamo. V tem kontekstu se zdi vredno poudariti specifiko „racionalizacije” in potrebo po večjem aktiviranju uma, da presežemo razumevanje le 3.D. stvarnosti in začnemo zaznavati svoj višji um, ki bi malce razkrinkal tisti njihov zlo-um, kateremu sicer v „mentalni kirurgiji” zelo težko pariramo, saj smo nižje razvita bitja, vendar vsaj malo ustvarimo „imaginacijo.” Če bi mi („udomačeni” od njih), uspevali razumevati jih v celoti, bi bilo to v neki meri analogno relaciji, da bi naše razmišljanje razumevale naše „udomačene” živali na nižji stopnji. Svoje filtre je tukaj dodal še „kontrolni sistem matrike” z našega nivoja, s prikrivanjem informacij, vendar zmoremo s tem aspektom realnosti, soočiti svoj raz-um precej lažje.
Tematika iznakaženja živali in ljudi pri ekstrakciji krvi, določenih organov in tkiva iz živalskega in človeškega organizma je v nadležnosti ti. Grey-ev ali Sivih in Reptoidov, ki so dizajnirali te, za svrho teh „diskrepantnih” opravil v naši denziteti. Reptoidom, Drahomonidom, Lizardom ni potrebno prihajati iz nekega oddaljenega planeta, oni lahko pridejo iz „nadstropja”, ki je takoj iznad našega, na 4.D. V tej fazi evolucije so se znašli kompletno odvisni od emocij/emotivne energije, ki jih človeško adamsko bitje proizvaja in emitira iz svojega organizma, ter preko „interdimenzionalnih sond” - humanoidnih Sivih, z njihovo napredno tehnologijo - kot tudi s pomočjo antropoidov dostavlja v 4.D. Ker se nam številne vojne, ki so rezultat tega sistema zdijo že „samoumevne”, se lahko „civilizirani kot smo” vprašamo, če je slučajno, da se nam to dogaja. Nam (krotkim) je z njihove strani in s pomočjo njihovih slug, ki so med nami, vzpostavljen sistem, v katerem sami sebi po-storimo prav tisto, kar želijo da po-storimo.
Kadar prebivajo, se nahajajo v naši denziteti, je Sivim in Reptoidom potrebna krvna plazma za njihovo vzdrževanje a tudi meso. Določene substance iz žlez z notranjim izločanjem, ki so sestavni del organizma ljudi kot živali (predvsem prežvekovalcev), jim pomaga, da bi dlje vzdržali v 3.D. in s čim manjšimi posledicami za njihov organizem, z druge strani so še v stalnem procesu kreiranja novih teles - za svojo raso.
Na mutilirani živini se običajno nahajajo lezije na glavi: odstranjena koža in mišice z mandibule (spodnje vilice), cirkularni rez okoli očesne votline, odstranjeni očni kapki in oko, često manjka jezik, tipične lezije v analnem predelu, često manjka cel reproduktivni trakt, kravam često manjka vime a tudi teliček, če je bila breja - brez sledi amnionske kisline. Živali včasih pristanejo na drevesih ali drogovih, saj se za-vržejo - od zgoraj…

    Veliko tovrstnih podatkov je pridobljenih tudi od ljudi, ki so bili ugrabljeni in vrnjeni nazaj, ne spominjajoč se ničesar, razen da so izgubili nekaj ur časa a niso vedeli kako. Nekateri so imeli nočne more in se obrnili na psihiatre, klinične psihologe in se podvrgli globoki hipnozi, bili so v stanju da opišejo vse detajle dogodkov v zvezi z abdukcijo, na tisoče slučajev doslej, podobnih zgodb.
Ne glede na to, da se farmarji širom sveta, že desetine let pritožujejo, kako najdejo iznakaženo živino, ki je strokovno obdelana s „skalpelom”, se te novice redko objavijo v (kontroliranih) medijih. Šele ko se v nekem področju to manifestira v večjem obsegu, se kontrolni sistem „izjasni”, da je kriv nek plenilec (kojot, puma, dingo, volk), ki se zadržuje v bližini, vendar s pomanjkljivo informacijo, kje so ti „izbirčni” plenilci študirali kirurgijo, saj so rezi na telesih poginulih živali, izvedeni z neverjetno natančnostjo, katero je nemogoče izvesti v naši dimenziji. Sledi krvi na mestih reza sploh ni, niti v bližini živali, niti v sami živali. Določeni organi so izvlečeni skozi zelo majhne reze, tudi te še ni možno izvesti, niti v klinikah. Celice na robovih rezov, niso niti poškodovane, niti zajete z vnetjem, kot je to slučaj pri vsakem normalnem kirurškem posegu in kar je najbolj nenavadno, takšnim živalim se niti mrhovinarji ne približajo, ne glede, koliko časa ležijo na ledini.
Druga „razlaga”, ki se, farmarjem ali članom družine zmasakriranih ljudi, nudi je, da so bili žrtve nekega satanističnega kulta, vendar nobeden od teh ni nikoli opažen od pozornih farmarjev, ki običajno „zalotijo” – leteči krožnik. In vendar, takšne „obrazložitve” često zadovoljujejo smoter, ker se glede na ti. „samotrankvilizatorski sistem” (za samo-umiritev), ki ga ima vsak od nas vgrajenega v sebi (umu?), po takšni informaciji, velika večina „umirjeno” z odgovorom (ni važno kakšnim, samo da je) nazaj povrne-mo v stanje „normalne zavesti”, kar oni zelo dobro poznajo, vedo. (Kadar je nekaj letečih krožnikov strmoglavilo v bližini Roswella v ZDA, petdesetih let prejšnjega stoletja, je večina ljudi sprejela „pojasnilo” – o meteorološkem balonu) Sicer pa, ljudske žrtve satanističnih žrtev se ubijajo z nožem, in na drugačen način.
Še ena, karakteristična, bolj za Ameriko…, se v teh področjih pogosto pojavljajo vojni helikopterji, kjer kontrolni sistem računa/insinuira, da farmarji lažje sprejmejo tajne vojaške eksperimente, kot prisotnost nz. Tisti, ki se glasneje odzovejo, so pogosto obiskani od ti. ljudi v črnem (MIB – Men In Black), za katere „se zdi”, da so „oprijemljive hologramske projekcije” humanoidnih entitet, oblečenih v črna oblačila, ki se pogosto predstavljajo kot vladni agenti, ko obhajajo udeležene, priče „incidentov”, da poberejo dokazne materiale, in da jih po potrebi (učinkovito) zastrašijo, da ne bi nadalje povzročali „nemir.” Nosijo temna očala, da ne bi izdali nenavadne oči in zaradi akomodacije na svetlobo; nasploh postane vse modno, kar uporabljajo „ljudje” - sile mraka…

    Zakaj so „bogovi” skozi vso našo zgodovino zahtevali od ljudi, da žrtvujejo v njihovo čast mnoge svoje pripadnike ali živali? Ali je slučajno, da so mnogi židovski hrami pred tisoč, dva tisoč leti bili podobni bolj klavnicam, kot mestom duhovnega razvoja?
Ob priliki izvajanj ritualov žrtvovanja se namreč osvobaja velika emocionalna energija. Glede na relativno maloštevilno populacijo, na našem planetu v tistih časih, je ta vrsta aktivnosti, zadovoljevala določeno energijo reptoidom za njihovo osebno vzdrževanje v 4.D. Kasneje, s povečanjem populacije in sistemom religij - ki so jih za nas „prilagodili” tudi oni -, medčloveškim raz-delitvam na številne načine, ki so sledili, in različnim programiranjem, pa je postavljen oder, za brezštevilne spore med pripadniki človeške rase, kar je zagotavljalo, kot tudi danes zagotavlja, obilne zalogaje za naše kontrolorje. Tako se je z javnimi izvedbami žrtvenih ritualov prenehalo, čeprav se ti pogansko-satanistični obredi (črne maše) še dandanes prakticirajo s strani tajnih društev in iluminatov. Evropska aristokracija je vedno obvladovala svoje interese in množice preko satanističnih obredov in perverzne črne magije. Njim je, kot „se zdi”, od strani reptoidov zaupano vzdrževanje matrike na našem planetu, zatorej so izven zakona, saj kreirajo oni zakone.

    Še ena od oblik ekstrakcije (izvlečenja) energije iz človeških bitij se sprovaja s pomočjo abdukcij, po katerih se večina ljudi ne zaveda, kaj se je zgodilo. V številnih slučajih se zdi, da so žrtve vrnjene v istem času, kot so bile ugrabljene, saj v 4.D. veljajo popolno drugačni časovni parametri, naši kontrolorji pa so v manipulaciji z njimi nedvomno mojstri. Nekateri opazijo samo čudna znamenja na telesu, katerih poreklo ne znajo objasniti, pri drugih, drugim slučajem pa z radiografskim snemanjem odkrijejo različne implante, o katerih do takrat niso ničesar vedeli. Skoraj vsi so na nek način programirani, da se nikakor ne spominjajo, kaj se je v resnici dogajalo, mnogim je tudi vsajena neka lažna „zgodba -paravan memorija” tako, da v slučaju hipnoze izpovedo nekaj, kar se v resnici ni zgodilo, oz. eventualno po-dajo eno pozitivno sliko o „nz”, večinoma, kako se ti eksperimenti vršijo za naše osebno dobro…, kot pomoč naših kozmičnih bratov v duhovnem razvoju ipd…

    Običajno se žrtvam izvleče energija (življenjska/seksualna) s pomočjo neke napredne tehnologije, mnoge ženske se impregnirajo, hibridni fetusi se jim navadno odstranijo po nekaj mesecih tako, da mnoge od njih, se niti ne zavedajo, da so bile „nosečnice”, dalje, ljudje se implantirajo z različnimi implanti, ki obenem služijo za spremljanje njihovega gibanja, kot tudi razmišljanja – kontrolo uma. Naš linearen um zelo težko pride na kraj, tako z multidimenzionalno naravo, tj. interpretacijo časa/prostora, tako z mnogimi vidiki teh „fenomenov”, vendar smo mi tukaj – haloo!? - „primarno” zastavili, da ta „zelo težko”, ni tako težak. Ljudje se po vseh teh eksperimentih počutijo kot laboratorijske živali. Nekatere od njih programirajo, da postorijo določene naloge, ali da se specifično obnašajo. Mnoge žrtve se nazaj ne vračajo žive, ker se njihovo telo in organi koristijo za druge namene, „rezervne” dele.(…NLP-ja, prvo najdeno 13. jan.
1948 na skalnati planoti pri Aztecu v New Mexicu, drugo locirano 25. mar. 1948 v Hart Canyonu, premera 30m, v obeh skupaj najdeno 17 teles nz, še večje važnosti je bilo odkritje shranjenega, velikega števila delov človeških teles…, večja tajnost od Manhattan projekta – atomske bombe – v naslednjih letih najstrožje čuvana tajna v zgodovini sveta…) Pri žrtvah, ki jih zavržejo, najdemo podobne lezije kot pri živalih: odstranjeno tkivo okoli ust in iznad mandibule, oko in tkivo krog njega, često jezik in eno uho, posamezne telesne mišice in posamezni notranji organi.
Opaža se več načinov abdukcij, odvisno ali se abducira človeško telo, duša ali um ali vse skupaj, in ali se to izvaja na nivoju 3.D. ali se to prenese iz 3.D. na 4.D. pa kasneje eventualno vrača nazaj na 3.D. V nekih slučajih se ena idividua celo izvleče iz skupine, ob čemer ostali ostanejo v stanju „suspendirane animacije”, pa ko se ta individua vrne nazaj, ti nadaljujejo naprej, kot da se ni zgodilo nič. Pogosto se tudi cela grupa ljudi, naenkrat abducira in kasneje vrne na isto točko časa/prostora, a da nihče od njih ne opazi, da se je kaj nenavadnega zgodilo.

    Tistim, ki se spominjajo pretrpljenih travm, situacijo poslabšuje še to, da o tem nikomur ne smejo/upajo govoriti, ali iskati pomoč iz neposredne okolice, a da pri tem ne tvegajo izgube ugleda in položaja v družbi, ker je večina ljudi na nek način programirana, da takšne stvari smatra nemogočim, oziroma da jih uvršča pod neke fantazije ali halucinacije. Gotovo sebe v nekih „fantazijskih” sestavkih zalotimo s tovrstnim razmišljanjem – haloo?..., vendar gotovo o podobnem še slišimo, sami kaj nadgradimo, pa nam „sede.” Castaneda zatrjuje, da je razlog za takšno stališče, glede te problematike, na nekem globokem, podzavestnem nivoju, kjer se človek/um zaveda zveri, ter se zaradi tega počutimo nemočno, naš samo-trankvilizacijski sistem noče dovoliti sprejemanje takšnih informacij, še posebno pripisovati neko kredibilnost, ker bi nam to zamajalo temelje, na katerih smo gradili/postavili svojo osebnost, s tem pa zamajalo realiteto v kateri živimo. Zaradi tega, masa ljudi poizkuša odgnati, negirati in posmehovati vse tiste, ki spre-govorimo o tem, ravno iz razloga zaščite svoje integritete – iluzije. Vsem tistim, ki so srečni v realiteti, v kateri se nahajajo, jo morda niti ni potrebno poizkušati rušiti. Vsak je produkt svoje zavesti oz. številčnejše nezavesti, za kar vsak posameznik osebno odgovarja. Da je konfuzija še večja, obstajajo posebni oddelki, ki pripadajo ameriški armiji, oz. Tajni Vladi, ki je v vmesnem času tudi pričela z ugrabitvami in kontrolo zavesti nad ljudmi, četudi so njihove metode precej zaostale od tistih, ki jih koristijo Sivi…

    V zadnjih deset letih nam „gornji” pošiljajo tudi ti. ELF valove (zelo nizke frekvence), v katerih so „vpletene” določena sporočila, oz. fiktivni dogodki (prikazovanje Marije, ipd religioznih imidžev/videnj), ki jih človek na podzavestnem ali na zavestnem nivoju sprejema, kot del svoje stvarnosti. Kolikšen umski „input” (vložek) to predstavlja, za našo osebno oz. predvsem kolektivno pod-zavest, težko predvidevamo, „romanja” na svete kraje so množično udeležena, priljubljena, že „tradicionalna”…
Ob tem, se v zahodnih državah že sprovaja močna dezinformacijska kampanja (ti. Operacija Cointelpro), v kateri se promovira knjige in spletne strani tistih UFO „ekspertov”, ki zagovarjajo teorijo „pomoči nz v našem evolutivnem razvoju.” Skupaj je umeščeno še gibanje/religija „new-age”, kateri glavni moto je – „resist no evil”- ne zoperstavljaj se zlu, kjer se gre-do tako daleč, da se nam celo sugerira, kako mi, v stvari kreiramo-projiciramo svojo lastno realnost, pa ko vidimo neko zlo, naše ali tuje trpljenje, da je to „samo naša lastna percepcija”, ki nima z realnostjo nobene zveze; mi se torej moramo samo „oborožiti z ljubeznijo in svetlobo” in vse je v redu – „se ve da”, dokler sami ne pridemo na/v vrsto. In vendar, sprejmemo tudi nekaj te resnice, odgovornosti za realiteto, v kateri se nahajamo; izgleda da nimamo velikega, predvsem usmerjenega vpliva na objektivno realnost, kar pa ne pomeni, da se mi, „neki” posamezniki srečamo v „dolgi vrsti.” Ali morebiti pozabljamo, da ta vsebina tudi nam „podtakne” marsikakšen koristen pod-program, ki se aktivira ob pravem času, na pravem mestu – skupnem dobru. S spoznavanjem realnosti v irealnosti (ali obratno?) pridobivamo priložnost, da popravimo svoj položaj v njima, vendar v stanju v kakršnem se trenutno nahajamo, težko kaj osvajamo v doglednem času, brez nadaljnjega proučevanja tu in nadgrajevanja še kje drugje – npr. skozi številne (drobne ali manj nežne) aktivnosti, praksi!?

    Plan nezemljanov (iz knjige: The Treat (Grožnja) – Dr. David Jacobs, prirejeno) Vsi dokazi kažejo, da je končni cilj nz, njihova integracija v človeško družbo. Vsi napori in aktivnosti so usmerjeni k popolni kontroli človeštva na Zemlji. Ugrabljeni že dolgo živijo pod bremenom njihovih obiskov in manipulacij. Sedaj se že lahko razločijo najmanj štirje posebni programi, ki jih sprovajajo za dosego njihovega cilja:
Program ugrabitev. Nz so najprej izbrali človeške žrtve širom sveta in zatem vzpostavili proceduro, da jih neopaženo jemljejo iz njihove življenjske sredine, skupaj z njihovim potomstvom.
Razplojevalni program (vzreja in izobraževanje). Nz zbirajo človeško spremo in jajčne celice, genetsko menjajo oplojeni embrio, inkubirajo fetuse v človeške domačine (ženske) in silijo ljudi v mentalno in fizično interakcijo z njihovim potomstvom, da bi se ti hibridi pravilno razvijali.
Program hibridizacije. Nz popravljajo karakteristike hibridov s stalnimi spremembami in križanjem z ljudmi skozi generacije, da bi bili oni kar najbolj podobni ljudem a istočasno zadrževali glavne karakteristike nz. Verjetno tudi ljudi postopoma spreminjajo, da bi pridobili karakteristike nz.
Program integracije. Nz pripravljajo tiste ljudi, ki jih ugrabljajo za bodoče dogodke. Na koncu se ti hibridi ali sami nz integrirajo v človeško družbo in prevzemajo kontrolo. (op. p.: zdi se, da so to kontrolo že prevzeli.)
Mnogi ljudje, katere oni redno uzurpirajo (ugrabljajo) čutijo, da se bo „nekaj kmalu zgodilo” in da nz smatrajo, da je ostvaritev cilja na dosegu. Zaskrbljujoče je, da so ti nz prvenstveno zainteresirani za naš planet a ne za človeška bitja; oni ne razmišljajo o vprašanjih ohranitve življenja, vseh vrednot človeštva,naših inštitucij. Trdijo sicer, da želijo napraviti boljši svet, vendar nikoli ne omenjajo sodelovanje z ljudmi, mirno koeksistenco (sobivanje), enakost. Rečeno je, da je po ’Spremembi’ samo ena vlada: s popolno kontrolo, brez potrebe po ohranitvi nacionalnih vlad, samo „eden sistem” in „eden cilj.” Ko govorijo o „ljudeh”, mislijo samo na tiste, ki jih redno ugrabljajo, bodočnost vežejo samo nase in na svoje hibride. Novi red podrazumeva oblast teh, insektoidnih nz, pod njimi pa ostale nz (Sive), hibride, ljudi, ki so jih ugrabljali, in na koncu, normalne ljudi.

    Vse skrivnosti fenomena ugrabitev kažejo , da so nz podvzeli obsežne mere, da bi se preprečilo njihovo odkrivanje, kar jih verjetno dela ranljive. Eksperimenti, zaustaviti ugrabitve z koriščenjem kamer in drugih elektronskih naprav, jih v večini slučajev niso mogli ustaviti, v nekih slučajih so le zmanjšali njihovo ponavljanje. Še huje, ljudje, ki jih nz redno ugrabljajo, trdijo, da je pogostost njihovih ugrabitev v zadnjem času drastično povečana. Je mogoče to znak, da se človeška družba vse bolj zaveda tega fenomena? Dolgotrajnost tega programa, komentarji nz, da se ta približuje svojemu koncu, in nezavedanje človeške družbe o njegovem obstoju, navaja na zaključek, da do njegove realizacije pride, preden javnost dojame težo apokaliptične situacije – integracije nz. Kadar kompetentno raziskovanje odkrije ta fenomen, to odkritje izgleda tako fantastično, da ga je intelektualno in emocionalno nemogoče sprejeti, saj tako razdira našo kulturalno fantazijo in psihogenezo, da se bariere našega dojemanja-sprejemanja te realnosti zdijo nepremostljive, in vendar je uvid v delovanje in motivacijo nz nedvomen. Vse kar nz počno je logično, racionalno in orientirano k njihovim ciljem. S pomočjo koriščenja superiorne tehnologije fizične in biološke narave, sprovajajo sistematsko, zahrbtno in skrivnostno fiziološko eksploatacijo. Cena za to usmiljenje je/bo naše odrekanje od svobode, da upravljamo tako z lastno usodo, kot odrekanje osebne svobode. S pomočjo kompetentnih raziskovanj so mnoge neznanke in misterije fenomena ugrabitev, rešene. Potrebno je bilo več kot 50 let, da smo končno izvedeli zakaj so NLP-i tukaj - imamo alarmantno dimenzijo planov nz in njihovih ciljev…

    Nekaj izjav (prirejeno) iz intervjuja - tistega g. Dean-a Warwick-a, nekaj tednov preden je – že po nekaj minutah – „izpostavljen” avditoriju (in nekemu v „senci”) v Blackpool-u (Anglija), na svojih nogah „zaspal.” Gre za vprašanja izginulih otrok, vlogi armije, nz. in planiranega holokavsta v Ameriki: br/> „Želel bi poudariti nekaj, kar me že nekaj časa vznemirja, gre za ubijanje otrok. V enem poročilu Oddelka za Statistiko ameriške vlade se trdi, da je/bo v ZDA vsakega leta okoli 150 tisoč otrok, za katere se nikoli več ne sliši. Tri mesece kasneje sem dobil podobno poročilo, ki navaja, da jih je/bo v centralni in J. Ameriki okoli 350 tisoč. Specializiral sem čisto in napredno matematiko na Univerzi. To ni slučajnost, gre za 0,5% populacije tako v S. Ameriki, centralni in J. Ameriki. Nekega dne je v mojo pisarno prišel uslužbenec…naposled mu omenim – „Sigurno boste zainteresirani za to”, priložim poročila, o kakšnih številkah gre. Povedal sem mu, da mi v Veliko Britaniji nimamo kaj takega. A on mi je odgovoril. „Povedal vam bom kdo sem, v tem oddelku sem 30 let, sedaj sem načelnik. V Veliki Britaniji imamo isti slučaj, z okoli 20 do 25 tisoč otroki letno.” Nekaj kasneje, gledam TV sredi dne, prezentirano kot novica, kjer se je pojavila neka gospa, članica nekega združenja v Londonu, mislim da „Matere tistih, ki so izginuli.” Povedala je, da vsako leto v Veliki Britaniji gre iz hiše okoli 120 tisoč otrok med 10 in 23 letom a 80% njih se ponovno najde. Drugače povedano, 20% njih izgine. Torej 20% od 120 tisoč potrjuje tisto število, ki mi jo je ta človek povedal. Pogovarjal sem se s šefom policije in on mi pove:”Prav imate v zvezi s temi otroki , Dean!” Pove, „Eno leto smo zabeležili nekaj več kot 40 tisoč izginulih”, potem je dodal, da jim je vlada sporočila, da ne gre za 40 tisoč, temveč za preko 60 tisoč. To sem slišal od policijskega uslužbenca, ki je bil v zvezi s policijo v Dorsetu. V Novem gozdu, vsak teden najdejo 7 do 8 otrok, ki so razrezana od grla do ramen. Koža jim je oguljena iz hrbta, a meso jedeno dokler so bili živi. Sedaj mislim, da ima to zvezo s tistim, kar mi je govoril ded, da se bom - ko odrastem - soočil s skrivnostjo, ki me bo uničila. Obtožili so nekega Iana Huntleya, ker je imel v naborih svojih hlač semena, ki se nahajajo v tem gozdu, katera je lahko dobil bilo kje, a lahko so mu jih tudi podtaknili. Neka očividka je zahtevala od medijev, da se objavi njena zgodba, tudi, da je vojna policija blokirala pristop tega mesta. Druga priča, jogger, izjavi…, je tri noči tekel poleg tega gozda…, je slišal krike deklic…One informacije, ki jih imam o tem, so prišle od visokih ameriških vojnih obveščevalcev, katerim v vsakem slučaju verjamem. Oni so globoko znotraj vlade…Telesa teh deklic so bila iznakažena s kremplji, bile so tudi posiljene. Ali je šlo za dejanje nekega kulta ali transmutacije „prisotnosti” entitet iz 4.D. je za diskusijo. Ta policist iz Dorseta mi govori, da njegov kolega, ki pregleduje ta trupla, vsakič – po tistem kar vidi - želi izvršiti samomor…To me spominja na tisto, kar najdemo na mnogih mestih v Bibliji, „A oni so jedli meso otrok te dni”, kar je potrebno dobesedno do-jemati…,da niso jedli kosti otrok ali otroško kožo temveč da so jedli otroško meso, kar pomeni, da so jim gulili kožo. Podobno s tistim, ko je Kajn ne ubil, temveč pojedel Abela in bil izgnan…. Dejstvo je, da se veliko tega nahaja v biblijskih zapisih in tistem, kar je Zacharia Sitchen pisal, recimo zgodba o „Tistih, ki so z Neba prišli na Zemljo” ali o Nefili-h, Anunnaki-jih. Oni so konzumirali menstruacijsko tekočino njihovih žena, kar jim je dajalo sposobnost čitanja uma svojih nasprotnikov, da komunicirajo telepatsko… Oni so ti, ki so prišli iz nebes, jemali ženske ljudi, poizkušali jih oploditi a ker so ženske rojevale gigante, so umirale na porodu, tu je nastal problem – je tisto, na-kar so naleteli na to, kako pri-dobiti te substance. Niso jih mogli iz menstruacijske tekočine vendar so odkrili, da jih lahko dobijo iz muskulature otrok, ki je podvržena mučenju, kar ima tudi znanstveno podlago - izvora v ZDA še ne bom imenoval - vendar je to odgovor. Takšno meso, „natopljeno” s serotoninom, adrenalinom, daje podobne substance, kar jim omogoča, da čitajo drugim um in komunicirajo telepatsko. Ne morem-o si zamisliti hujšega, od mučenja nekega otroka na tistem nivoju, na katerem se to počne, da se ga zatem konzumira na način, izrečen s strani policistov, ki so vodili raziskavo (več mučenja – več…). Podobno temu, sem nedavno magazinu Nexus dostavil dokumentacijo, da se pri nas pojavljajo giljotine, ki so tudi omenjene v Razodetju 24. Tisoče!? njih je dostavljeno v ameriške baze!? Zakaj? Senator, ki je to omenil…, da je to lep način za izvedbo smrtne kazni? Ampak, oni ne likvidirajo niti sto ljudi letno v Ameriki, kaj jim bo potem tisoče giljotin? Ženska 'kongresmen' je javno izjavila, da je v neki japonski tovarni videla, kako izdelujejo te naprave, je bilo tudi na BBC radiju jan. 2004, se je pošiljalo v kontejnerjih - po 300 v enem. Sedaj se mi zdi, da vem za kaj gre. Neki svetovni liderji (Kissinger) so namreč javno zatrjevali, da je potrebno reduciranje svetovne populacije iz ca. 6-7 milijard na pol milijarde. Kako (op. p.: poleg vsega omenjenega) likvidirati tako veliko število ljudi? Gunderson, največji proizvajalec metala na svetu, je imel intervju na TV v zvezi s pogodbo, da za ameriško vlado proizvede tisoč tovornih vagonov, v vsakem od njih je bilo prostora za 150 ljudi. Imamo tudi slučaj tistega britanskega doktorja, ki je, ko je s svojo družino hodil po kanadskih gozdovih, naletel na železniško skladišče z več kot 50-imi vagoni. Ko so odprli vrata vsakega od njih, so v njih videli okove in giljotine za glavo. Zamisli-te, da smo jaz, ti v teh okovih, mene so postavili na giljotino a tebe, prestrašenega, pustili za jutri… Tukaj dobivamo podobne okoliščine, ker si ti prestrašen, adrenalin, serotonin priteka…res „lep” način za likvidacijo, ter uporabo delov telesa, organov…Da se 6,5 milijarde ljudi vsega sveta likvidira, je velika stvar, in večina ljudi bo to razglasila za neumnost. Prav v tem je poanta – direktno izpred naših oči - je najboljši način da stvar skriješ. Dobri poznavalci tega izreka so gotovo tudi iluzionisti, ki najbolje vedo, kako skriti stvari pred očmi velike večine… „Saj ni res, pa je”…, „Preveč očitno - to že ne more biti res…, ipd… Fokusacije našega uma so s tovrstnim razmišljanjem res skladno na „primernem” nivoju, prijetno uglašene v škodo realne percepcije…. Za naslednjič pomnimo – zdrznimo se teh „pregovorov” – imamo vstavljeno zopet neko zaščitno varovalo (teh nikoli dovolj), da zopet ne ob-ostanemo v mentalnem zaporu: br/> Najbolj realna, morebiti celo edina objektivna realnost, iz zgodovinskega stališča je realnost konspiracije…In vendar, tako malo konspirativnega iz-vemo, vidimo…razmišljajmo čim več v tej, koristni, „konspirativni” smeri, in NNNP (Nas? - Nič Ne Preseneti – torej tudi razočara ne). Zagotavljamo nedvomno prepoznavanje konspirativnega – na vsakem koraku… Le kaj se z Umom počne, ko se ugotovi vse? Marsikaj, marsikje, z marsikom, sedaj predvsem tukaj - na tem planetu…

    Rečeno nam je o situaciji, ki se je zgodila pred nekaj leti…, o informaciji, o videnem plovilu, dolgem kar 34 km, kako zapušča ekvator z dna oceana… Nz. bitja Tau Ceti-janci, Pleiadejci in skupina iz Zeta Reticuli-ja I, kateri niso bili v službi OPS, so formirala triangel pozicijo, da se prestreže to plovilo, ki je poizkušalo zapustiti Zemljo in se izogniti karanteni Adromedanskega sveta, ki je poizkušalo utemeljiti relativnosti naproti nz. rasi, katera obiskuje Zemljo. V vsakem slučaju, zasegli so plovilo, ki je pripadalo Dovsom (veliki beli – kožnati Sivi), se uspeli vkrcati na plovilo in tam našli 8.700 hibridnih človeških otrok – Sivi-h človeških hibridov, katere so hoteli odpeljati iz planeta, četudi je bil ta hibridni program izgubljen slučaj. Še več, našli so tudi preko tisoč človeških otrok, shranjenih v kriogenetskih linijah, in preko milijon škatlic, ki so vsebovale življenjsko energijo duš iz Zemlje, ujetih duš. Hranili so se s to energijo, ki so jo duše žarčile, oni so jemali, po malem jo (s tehnologijo), izsesavali in s tem hranili hibride, v želji ohraniti jih žive, torej poizkušali so, in da kreirajo dušo v njih… Ostalega niso želeli od-govoriti, a tisoč človeških otrok, transportiranih na sistem Pleiade, je bilo v takšnem stanju izkustev z Sivimi, da se ne morejo vrniti na Zemljo, predpostavljamo, da so duše izpustili…

    Kako lahko prenehamo biti žrtve nz. ugrabitev? Težko je popolnoma zaustaviti ugrabitve brez stalnega opazovanja, vendar se lahko v nekem številu zmanjšajo, v kolikor se upošteva naslednje:
1. opuščanje vseh karmičnih in egoističnih razlogov, zaradi katerih želite, da se to nadaljuje.
2. odločitve v upiranju ugrabitev, s pomočjo čvrstih in stalnih teženj, da one prenehajo.
3. vzpostavljanje emocionalne stabilnosti, pozitivnosti in umirjenosti, namesto histerije in obsesije s strahovi.
4. zavedati se moramo ugrabitev, preden se zgodijo, v času ugrabitve in po njih.
5. učiti se iz simptomov in sledi, ki nastanejo po vsaki ugrabitvi in izvedeti njihovo taktiko ugrabljanja.
6. povečevanje spiritualne fleksibilnosti, iskanja in uporabe znanja in modrosti.
7. iskati pomoč od svojega višjega „jaz-a.”
Te metode pomagajo pri preprečevanju ugrabitev, tako fizične kot duhovne narave. Pri ugrabitvi, telo ostaja v spanju, vendar se duša ’izvleče’ in ’obdela’, ter kasneje vrne nazaj. Pri čisto fizičnih ugrabitvah, lahko jih poizkušamo pravočasno opaziti in napraviti nekakšen ščit, se fizično upirati, ali kako drugače: z avdio in video rekorderji, ki se aktivirajo z glasom, kovinskim ščitom, UV svetili, poljem ’belega’ dima itd…

    Gotovo si vsi želimo, da to in še marsikaj, kar se „utopičnega” težko umešča v naš omejen um, ne bi bilo res. Sicer pa, ali tisti iz 2.D., tudi gledajo na nas, v nekem - pozitivnem smislu? Ne glede na neko usojenost, smo Mi tisti, odgovorni za svojo bodočnost - je bodočnost naših otrok, bodočnost so-človeka, ne umikajmo zavesti v pod-umsko rutino opravičil „nisem vedel…mislil sem…” Številne informacije so že dolgo (od leta 1982) „dosegljive”, številna znamenja se ves čas nahajajo izpred nas, in odgovornost, ali jih opažamo in adekvatno/kleno od-reagiramo, ali jih „onemogli” ignoriramo, enako leži v Nas, v novodobnih Ženskah, v novodobnih Moških…

    Zaradi stališča vlad (ko je „resnica le neodkrita laž”), ljudje ne bodo imeli izbora. Oni bodo pričeli prihajati k ljudem, kakršni ste vi, ki imate integriteto. Se (že) z-najdete v vlogi vodje. To se bo zgodilo, in tako je, kakor je potrebno. Nekateri od njih, katerim bodo ti ljudje odšli za odgovore, bodo OPS, ki bodo v tem - „za nagrado” ali so v tem, ker želijo postati - „slavni”- „Uaaa!” - kar pa ne pomeni nič… Vi ste že dolgo „za Nagrado” sebi in drugim. Vi ste (lahko) „Slavni” - „Hmm?”…
Religiozni ljudje bodo najhuje prizadeti…, potrebno je torej razvijati intuicijo, mnogi, zopet ne prepoznajo, kaj je prav in kaj narobe - kdo prav ima največ, kdo vedno narobe…