Metode varanja

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti


Vedeti kaj iščemo, nam lahko prihrani veliko nepotrebnih nadlog. To izvira iz ujemanja entuziazma z bistroumnostjo in preučevanja modrosti, potrebne za navigacijo čiste poti. Ljudje lahko naletimo na veliko pasti v preučevanjih za višja razumevanja:

- Točne prerokbe niso garancija pozitivnih namer. Varljivi izvori lahko uspešno predvidevajo, izključno za dosego slepe privrženosti, povzročanja občutkov usode ali kreiranja samo-izpolnjenih prerokb. Kadar predvidevanja dajejo pozitivni izvori, spoštujejo svobodno voljo in prezentirajo možnosti brez strašljivih opisov ali prekomernega fatalizma.
- Ako jedro materiala vsebuje neizpodbitne resnice, ne pomeni nujno, da ga dela točnega. Varljivi izvori lahko zložijo kup laži pod resnično osnovo, dočim površni slučaji enostavno ležejo skupaj z obstoječim materialom. Naproti temu, je pozitivni material vedno več kot le seštevek svojih delov in prezentira ekstra-informacije ki so nove, praktične in zmožne preverbe.
- Preokupacija z nižjimi resnicami nas lahko odvrne od iskanja višjih resnic. Primer: Obsesija z odkrito politično korupcijo, nas lahko odvrne od pridobivanja potrebnega duhovnega jačanja, kar je popularna taktika koriščena od hiperdimenzionalnih entitet in njihovih ljudskih agentov. Pozitivni izvori dajejo prioriteto z oblikovanjem nižje resnice, v kontekstu višje.
- Če nekaj vsebuje zamotane trivialne stvari, kompleksni žargon in obilo strani, to še ne pomeni, da nujno vsebuje tudi absolutne resnice. Iluzija absolutnega, vrže ljudi v pogon v divjino za velikimi resnicami, ko bi jih bilo bolje iskati drugje. Pozitivni izvori so kompleksni izključno iz razlogov točnosti in večplastnosti problema.
- Alternativa napačnem sistemu verovanja, ne more biti vedno boljša alternativa. Odbijanje nečesa in iskanje njegove diametralne nasprotnosti, je lahko enostavno premikanje iz samozaverovanosti v samouničenje. Pozitivni izvori ne obvezujejo s tem mehaničnim binarnim razmišljanjem in namesto tega prezentirajo izbalansirane rešitve.
- Varljivi izvori dobivajo vernost s pomočjo delovanja na ego in igranjem na nesigurnost. Mi smo vsi posebni in tukaj zaradi razloga, vendar te mračne sile skrivajo svoje slabosti in ciljajo na ponižnost, ko sebe poveličujejo s pomočjo grandioznih titul, mesijanskih pravil in zavračajo zgodovino iz prejšnjih življenj. Pozitivni izvori nam pomagajo, da dosežemo skromno razumevanje našega mesta v univerzumu brez vzvišenosti ali potiskanja tistega, kar v resnici smo.
- Včasih lahko akcija naproti balansu zgreši težišče in postane nova vrsta debalansa. Korektne akcije se vedno prevzemajo do stanja balansa.
- Pravilna metoda napačni osebi lahko doseže nasprotne rezultate. Npr: Metodologija „Fourth Way” (duhovne rasti) cilja na vzgojo duše znotraj tistih, ki je nimajo… S pomočjo znanja o samem sebi, vemo kaj je dobro za nas.
- Darovi niso vedno predani iz iskrenosti. Ugrabljenim ljudem s strani nz. bitij so pogosto dane psihične moči in celo sposobnosti zdravljenja, vendar je to brezvredno, kar nz. bitja ne marijo, ker so predane v povračilo spiritualnega in biološkega lastništva nad ugrabljeno osebo. Darovi so iskreni, kadar se dajejo brezpogojno in nesebično.
- Biti pod napadom, ni vedno znak, da smo na pravi poti. Napadi lahko včasih služijo kot lažna potrditev, da zbode naivne in jim doprinese paranojo, da bi se čim bolj oprijeli njihovega zaverovanega sistema verovanja, in da se lažje skupaj zberejo kot hrana. Za tiste na pravi poti, so napadi daleč bolj sofisticirani; oni gledajo spodkopati nekomu vero v sebe, ter ga potisnejo, da naredi samomor ali poškoduje sam sebe.
- Astralni sleparji često prevzemajo izgled impresivnih karakterjev, kot zgodovinskih figur, velikih učiteljev, arhangelov, Jezusa, ali nz. bitja. To počno da bi formirali parazitsko zvezo s tistimi, ki verjamejo v to prevaro in tako prevalijo pre-veliko pot, da bi izgradili svoje osebnosti. Material bi vedno moral biti ocenjen po svoji vsebini, ne z njegovim izvorom, saj varljivi izvori dajejo potuhnjeno nekompleten ali „prazen” material, zaradi svojih samo-razglašenih dokumentov.
- Plemenite namere se morajo odlikovati z Don-kihotskim obnašanjem. Tisti z dobrim srcem, zaradi pomanjkljivega znanja ali neprizemljenega idealizma - zmorejo biti vodeni na stranpoti, ker se od njih zahteva veliko časa, energije in resursov, da bi se jih držalo v prepričanju, da delajo neko razliko, dočim njihovi talenti v „širši sliki”, zmorejo biti razviti in uporabljeni nekje drugje.
- Bistroumnost zahteva, da ne dovoljujemo subjektivnosti in željnega razmišljanja, ter da zamaskiramo opozarjajoča znamenja, ki govorijo, da smo na krivi poti.
- Skupinsko soglasje je meč z dvema reziloma. Zaupanje in sporazum med številnimi individualci, zmanjšuje rizik na osebnem nivoju. Vendar, če se celotna skupina strinja a je morebiti povlečena v lažno idejo, takrat nihče ni bolj kriv kot cela skupina. Osebna komunikacija nekoga s srcem in umom, vedno prevzema prvenstvo nad skupinskim soglasjem, ker je resnica znotraj njega.
- Bilo kaj dobrega je lahko prikazano v slabi luč in obratno. Če upoštevamo najboljše obljube varljivih izvorov, v primerjavi z največjimi riziki produktivne poti, lahko varljiva pot lažno izgleda kot optimalna izbira.
- Metoda ali sistem „samo delaj in daj vidne rezultate” ni garancija, da je to sistem za dobrobit. Rezultati, ki jih vidimo, se lahko ujemajo z večjo količino rezultatov, ki jih ne vidimo. To je specialna resnica pri sistemih, ki vzpodbujajo tehnologijo, rituale, ali formule za spiritualne vaje. Prepoznajmo dobitek, vendar razkrijmo tudi potencialno škodo, kateri gre sistem naproti.
- Prevara navadno posnema resnico, kolikor je mogoče bližje, vse dokler se propagira, kasneje se izkaže nasprotno. Povzame splošne karakteristike pozitivnih izvorov in upa, da ciljna publika ne gleda vnazaj ponaredek. Kot ultimativno, nekaj vedno teži k občutku prevare teh izvorov, navkljub površinski formi, ki izgleda običajno; ko vas intuicija enkrat opozori, delovanje razuma ni tako potrebno. Pravijo: „Laž preteče ves svet, preden resnica uspe čevlje obuti.” „V laž je lažje verjeti kot v resnico” – kar zlahka prepoznamo še marsikje…(iz galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)