Križanje Ras

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Pomembno je razumevanje, da se ti dve rasi, medsebojno križata tokom tisočletij, deset tisočletij. Danes je nemogoče reči, za bilo katero raso, rdečo, belo, črno ali rumeno, da je sestavljena od preadamskih-brezdušnih ljudi, niti ne moremo govoriti o skupinah, nacijah, plemenih. DNK obeh ras je sedaj kompletno pomešana. Dušo lahko akomodirajo samo tisti, z odgovarjajočo genetsko strukturo, s čimer dobijo priložnost za nadaljnji napredek, v ezoteričnem smislu. V zvezi s tem, ne obstaja niti ena ekskluzivna etnična skupina, ki bi imela prednost pred ostalimi. Vzeti moramo v obzir, da je DNK teh dveh ras, že toliko pomešana, da oba tipa, lahko zasledimo v eni in isti družini, kar pomeni, da zadeva nima nobene zveze z rasizmom, temveč se nanaša na individualno genetsko strukturo vsakega posameznika na tem planetu, kot je omenjeno v naslednjih komentarjih Cassiopejcev:
V: Kdo in zakaj, je genetsko inženiral semitske narode, zakaj tolikšno neprijateljstvo vlada med njimi, ter Kelti in Arijevci?
O: Ne gre le za neprijateljstvo med Judi in Kelti, če ste opazili. Poleg tega, tisto kar se računa, je individualni avrični profil a ne grupiranja in klasifikacije. Mnogo razlogov, iz in izven tega planeta…
V: Ustvarjanje nemške „Gospodarske Rase”, kar so nameravali, je bilo, da bi tukaj formirali eden „vzgojni center”?
O: Da.
V: Važno jim je tudi bilo, da se rešijo Judov? Kaj se ni mogla ustvariti ta, nemška gospodarska rasa, brez uničevanja neke druge skupine?
O: Ne. Zaradi predhodnega inkodiranja profila njihove usodne misije v 4.D. Inkodiranja, da bi se aktiviralo po prihodu v 4.D., tako, da v kolikor ne bi bili predhodno eliminirani, lahko onemogočijo dominacijo in absorpcijo Nefilom. Judje so bili predhodno inkodirani, da bi to misijo opravili, po konverzaciji, četudi na individualni bazi.

    Tukaj lahko opazimo, da se navaja na posameznike, in ne na skupine ali klasifikacije, kar je v skladu z izrekom Mouravieff: … to mešanje kromosomov, je sedaj že zaključno dejanje, tako, da je hormonalna simetrija adamske rase, naravno zmanjševana iz generacije v generacijo, dokler se ni stabilizirala, v danes doseženi točki… Določene indikacije po Evangeliju nas navajajo na zaključek, da so ti dve človeški rasi, kateri danes sobivajo na Zemlji, številčno enaki (str. 130)…
Torej, vaš brat, sestra, mati, oče, hčerka, sin, ne tam, „nekdo” na drugem kontinentu ali z druge strani ulice, drugačne vere ali drugačne barve kože. Lahko je tisti, ki z njim tesno, intimno živite, vsak dan. Glede na to, poudarjamo, da imajo oni, le en namen v življenju, a to je distrakcija („motenje pozornosti”), črpanje energije iz adamskih človeških bitij in onemogočanje teh, da evoluirajo. Pot do ponovne aktivacije DNK, z namero ustvarjanja kontakta z višjimi centri, ne more biti s pomočjo genetske manipulacije, kar je sicer le en aspekt reševanja tega vprašanja, temveč vodi skozi stare, antične, spiritualne znanosti, tisto, na katerem so tudi resnični alkemiki delovali, kot tudi s pomočjo tistega, čemur sledimo in namigujemo, prebujanja ali vsaj ozaveščanja. Delo na sebi, s pomočjo katerega se ostvarja „segrevanje retorte”, neo-korteksa, re-aranžira živčna struktura možgan, tako, da bi se tiste, stare zveze z našimi višjimi centri, lahko ponovno vzpostavile. Gre za fuzijo (zlitje, spajanje) „magnetnega centra” in izgradnje neuničljivega, resničnega „Jaza.”
V: Kateri del človeškega bitja se razteza v 4.D.?
O: Tisti, ki je pod vplivom hipofize, psihični (op.: psi-onični)
V: Ali obstajajo neke določene, genetske sekvence v DNK, katere olajšujejo transmisijo med denzitetami?
O: Dodatek verig.
V: Kako nekdo pride, do teh dodatnih verig? (op.: spiral)
O: Vi ne pridete, temveč sprejmete.
V: Od kje jih sprejmemo?
O: S svojo interakcijo s prihajajočim „Valom” (op. p.: prihajajočim kozmičnim Valom), v kolikor so vibracije usklajene.
V: Kako nekdo lahko ve, da se to dogaja?
O: Psiho-fiziološke spremembe se manifestirajo.
V: Zdi se, da obstaja veliko posameznikov, ki so v to časovno obdobje, prišli iz bodočnosti, vračajoč se v preteklost skozi inkarnacijski cikel, da ne bi kršili svobodno voljo, in kateri so pazljivo izbrali svoja telesa z določeno DNK, katero sedaj malo po malo aktivirajo, tako, da se lahko njihovi aspekti iz 4.D. ali višjih denzitet, lahko manifestirajo v telesih ljudi, ki se prebujajo?
O: OPD imajo tendenco, da opravijo ta proces, s pomočjo enega naravnega toka stvari. OPS poizkušajo spremeniti proces kreacije/ustvarjanja, da bi zadovoljili osebnim ciljem (kot npr. s pomočjo ugrabitev in /ali „magije”).

    V vsakem slučaju, ko vemo za kaj gre, razumemo, da delitev ljudi na: Američane, Ruse, Kitajce, Afričane, Evropejce, Arabce…, katolike, budiste, protestante, muslimane, pravoslavne, hindujce…, mormone, Jehove priče, teozofe, sunite, nevernike…, bele, rumene, rdeče, črne, vojake, pacifiste, meščane, vaščane, pismene, nepismene, demokrate, komuniste, konservativce, anarhiste, bogate, siromašne, tiste zgoraj, one spodaj, tiste za in one, ki so proti itd. – samo umetne, mentalne tvorbe, često del enega mentalnega programa, s katerim se odvrača pozornost, od ene edine, stvarne razlike med človeškimi bitji, ki je, da eni imajo dušo, drugi pa je nimajo. (…v tem kontekstu pa je, „duhovnost” presenetljivo – enostavna, vendar pa njih identifikacija, žal, ’zopet’ manj enostavna ☺)
Ne le, da se nam samo odvrača pozornost…, temveč je na osnovi umetno induciranih „razlik”, postavljen „gledališki oder”, in pre-številni pogoji, za forsiranje stalnega konflikta, med različno programiranimi skupinami in posamezniki, t.j. tistih, ki se po „nečemu razlikujejo”, da je vloga v igri, ki je vsi za-igramo – prepričljivejša, bolj „resnična”…
Se vi, spoštovani, v svoji umetni ali naravni vlogi, dovolj dobro po-čutite?
Tragikomičnost te situacije je v tem, da ves ta čas, organski portali kopirajo duhovne „komponente” adamskih ljudi, dočim adamski ljudje, kot svoje, celo sprejemajo vse tiste družbene norme, merila uspeha, kot tudi „življenjske cilje”, dizajnirane v skladu z naravnimi nagoni organskih portalov, ter poizkušajo celo kopirati organske portale, brezkompromisno izpolniti te „cilje/ideale”… Si zaupamo, kakšni so - Naši Cilji, Ideali?
S ’spoštovanjem’/sprejemanjem in spremljanjem nastavljenih „pravil igre”, mentalno kontuzni (poškodovani), adamski ljudje, izgubljajo dušo v iskanju „uspeha.” To, kaj je uspeh, in kaj naj bi nas delalo srečne, seveda, predpisuje „kontrolni sistem” matrike. Istočasno pa zavest, katere organski portali nimajo, igra veliko vlogo pri adamskih ljudeh, ki jih „zavira” v tej nori dirki, tako, da organski portali, večinoma pridejo v večjem številu do samega vrha sistema, družbe, vojske, politike, znanosti, državnih, verskih in drugih institucij, ter od tukaj, uspešno, bolj uspešno, najbolj uspešno, manipulirajo z adamskimi ljudmi - dejstva se nahajajo po vsej vsebini, strpno namignjena, eno od ’kazal’.
Medtem ko (odgovorno) sprejemanje njihovih pravil (zakonov) in aktivnega dela, delovanja, v vsej tej igri, lahko drago stane adamske ljudi, organski portali „po svojih pravilih”, nimajo kaj izgubiti. Torej, mentalno-zmanipulirani-adamski-ljudje, služijo kot izvor energije za 4.D. OPS oblast in entitete, ki tam obletavajo, a da jim ni jasno kaj se dogaja. V neznanju se rodijo, „živijo”, v neznanju umrejo, čeprav nekdo, v tem neznanju napiše izjemno strokovno delo na področju, npr. „mentalne kirurgije – psihiatrije”, medicine, politologije, ekonomije…, deležen izjemnega „spoštovanja”, tudi Nobelove nagrade… To, da tovrstne vsebine vedno ne zaobjamejo bistvo adamskega „razumevanja” sveta, seveda nihče ne opazi, ker „mrtev” je bolj, svet… Ves ta čas, organski portali črpajo, izčrpujejo energijo iz adamskih človeških bitij in jo posredujejo „gor”, seveda se svoje vloge, ne zavedajo. Bi se pa mi lahko bolj, saj smo toliko omenjali neko inteligenco, ki vezana je, na stopnjo zavesti. Mimogrede, obstaja verjetnost, da bodo te vsebine predane tudi organskim portalom na nekih položajih, da „bistroumno” povzamejo in prilagodijo višji stopnji manipulacije, obenem „samo-zaščiti”, samo v namig, da ne bi a priori že mislili, ko smo sedaj s temi dejstvi seznanjeni, da se pogovarjamo z neko razvito dušo, ki je „osveščena.” Iz-vemo, komu se SPoročilo predaja, brez „dolgotrajnega opazovanja.” Obenem, po drugi strani, je vsako adamsko bitje, torej smo odgovorni, za stanje lastne Zavesti, v vsaki točki časa/prostora! Ni več: „nisem vedel-a…, mislil-a sem”… (izvor: Organic Portals, the Other Race iz: www.cassiopaea.com, skrajšano, prirejeno, dopolnjeno)