Kontrolorji uma

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Tehnologije za stimuliranje možgan, kontroliranje uma, so lahko koristne, vendar imajo mračno stran, katero vojni in obveščevalni planerji, policijski organi, že desetletja zlorabljajo.
Rezultati raziskovanja možgan v zadnjih desetletjih so presunljivi, izzivalni, „v kolikor” se zlorabijo, bodo zastrašujoči. Ideja, da na ljudi lahko vplivajo generatorji signalov, ki ustvarjajo npr., pulzirana elektromagnetna (nadalje skr. EM) polja/svetlobo/zvočne signale ni nova. S pozitivne strani, raziskovalci na področju svetlobe in zvoka, dosegajo izjemen napredek, vključujoč delo na problemih z učenjem, motnjami pozornosti, okrevanju od možganske kapi, pospešitvi učenja, odvisnosti od alkohola in drog ter izboljšanju človeških sposobnosti. Spremembe v možganih omogočajo posameznikom, da vplivajo na določena stanja v umu in telesu, za katera se je doslej smatralo, da niso pod našo neposredno kontrolo. Vojska in ostale strani, usmerjajo veliko raziskovanja, s ciljem napredka sposobnosti vojakov, ob istočasnem zmanjšanju sposobnosti neprijatelja. Potenciali takšnih in nasploh vseh tehnologij, so veliki tako v destruktivni, kot konstruktivni moči sprememb. Danes je mogoče priti do svetlobnih, elektrokranialnih in biofeedback pomagal, za koriščenje v raziskavah. Dostopni so tudi avdio materiali v korist učenja jezikov, sprememb obnašanja ali izboljšanja sposobnosti. Biofeedback nove tehnologije, se koristijo za treniranje ljudi v doseganju želenih stanj možgan, za doseganje optimalnih sposobnosti. Kombinacija tehnologije induciranja stanja možgan in biofeedbacka nudi izjemne možnosti. Ugotovljeno je namreč, da se lahko s to kombinacijo, človek že v nekaj tednih nauči namerne menjave svoje možganske aktivnosti na način, za katero je mojstrom zena potrebno dvajset let vaje/treninga. Sugestibilnost človeških bitij, posebno v stanju izčrpanosti, so izkoriščali teroristi, kulti in drugi v težnji doseganja lastnih ciljev, tudi pasivna sugestija radija, televizije, kadar vstopamo in izstopamo iz stanja polsna je nekaj, kar v glavnem ne opazimo. V 21. stoletju bo pozornost usmerjena na izgradnjo uma, izboljšanju mentalnih sposobnosti, kar bo na naše telo delovalo na veliko večjem produktivnem in izpolnjenem nivoju. Z druge strani, obstaja temeljno vprašanje, po zavarovanju od zlorab in izkoriščanja znanosti v tajne namene, za kontroliranje najmočnejšega „procesorja informacij” – Človeškega bitja.
Dr. Gottlieb je bil briljanten biokemik, ki je osmislil in predvodil MK-ULTRA, CIA-jin najobsežnejši program kontrole uma, na vrhuncu hladne vojne. Čeprav je supertajni projekt zaključen leta 1964, se je izpopolnjena verzija pod imenom MK-SEARCH nadaljevala, z Gottliebom na čelu, do 1972. Med tem časom, je znatno zanimanje za kontrolo uma, vzpodbudila tudi sovjetska uporaba mikrovalov. Sovjeti so razvili metodo motenja pomembnega razmišljanja ljudi in uporabili svoje znanje, za delovanje na diplomate v ambasadi ZDA, v Moskvi. Tekom 50-tih, 60-tih, je CIA vzpodbudila intenziven program eksperimentiranja na ljudeh, s pomočjo drog, psiholoških in drugih sredstev, v iskanju za tehnikami kontrole človeškega obnašanja, za potrebo kontrašpijonaže in tajnih akcij. Šlo je za preko 150 podprojektov, CIA je sponzorirala številne poizkuse na ljudeh, brez njihovega vedenja, za moralne probleme največkrat „ni bilo” rešitev, oz. so jih ignorirali, uničili številne arhive, zatajili resnico, in v svojih naporih nadaljevali naprej. Nič se ni spremenilo, ker vsaka od organizacij, ki v tem sodeluje in koristi nacionalne zakone o varnosti, se izogiba odkrivanju informacij in odgovornosti. Uničeni arhivi/zapisi so vsebovali dokaze, ki so morebiti nujni, da se neke vpletene pošlje v zapor zaradi družbene di-verzije modificiranja obnašanja. Nihče ni odgovarjal za te postopke in nikoli niso priznane pravice oškodovanih od teh poizkusov. Na področju nevroznanosti, prihaja do pospešenega razvoja, kmalu bomo imeli (morebiti že imamo) jasno razumevanje, na kateri način človeški možgani delujejo, kako kontrolirajo razne telesne funkcije in kako se z njimi lahko manipulira v poz. ali neg. smislu. Zamišljen je razvoj izvora EM energije, katere input se lahko pulzira, oblikuje in fokusira, ter uporabi na človeškem telesu na način, ki bo preprečil voljne premike mišic, kontrolo emocij (s tem postopkov), izzvati spanje, prenesti sugestije, motiti kratkoročno in dolgoročno razmišljanje, ustvarjati in brisati sete izkušenj. V slučaju uspeha, je mogoče zamisliti orožje, ki bi nasprotnika onemogočalo v aktivnosti smiselnih postopkov, ki vključujejo višje motorične sposobnosti. Enako je mogoče proizvesti zelo prepričljiv govor v človeškem telesu, kar odpira možnost tajnih sugestij in psiholoških usmeritev; kadar mikrovalni pulz velike moči v gigaherčnem razponu, zadene človeško telo, prihaja do zelo malih temperaturnih perturbacij (motenj), ki se povezujejo z naglim širjenjem blago segretega tkiva, kar se dogaja dovolj hitro, da ustvari zvočni val. Če se koristi pulzni tok, bi bilo mogoče ustvariti notranje akustično polje v razponu 5 -15 kHz, kar je slišno. Tako bi bilo mogoče „govoriti” izbranim nasprotnikom na način, ki bi bil za njih izjemno vznemirjajoč. Moderna teorija o EM-nem razprševanju, odpira možnosti, da ultrakratko pulzno razprševanje skozi možgane, lahko izzove reflektiranje signalov, ki se lahko uporabijo za ustvarjanje zanesljive ocene vzburjenosti centralnega živčnega sistema. Podobna poročila, so bila „predvidevanja” za leto 2020, vendar te tehnologije že obstajajo, ta raziskovanja niso nova, začela so se že v 50-ih. Nova klasa orožja, utemeljena na EM poljih, je dodana mišičevju vojnega organizma. Doktrina C3I (poveljstvo, kontrola, komunikacije in obveščevalne službe) še vedno raste in se širi, zdi se, da bi lahko bila vojska v stanju, popolno kontrolirati ume civilnega prebivalstva, kar predstavlja zgodovinski odklon, saj je vojska doslej koristila prepričevanje na osnovi resničnih informacij, namesto namernega zavajanja in manipuliranja uma, zaradi pridobivanja prebivalstva. Razmatrani koncept pridobitve (zaupanja ljudi?) in zavajanja, se sestoji v daljinskem izzivanju občutka hrupa v glavah ljudi, ki so izpostavljeni pulziranim mikrovalovom nizke moči. Ko se ljudi neposredno „osvetli”, z moduliranimi mikrovalovi nizke moči, oni poročajo o senzacijah, kot so brenčanje, klicanje, piskanje, ki, kot da prihaja iz glave (ne glede na položaj osebe v polju) ali neposredno od zadaj. Fenomen se javlja pri povprečnih gostotah moči, od samo par mikrovatov po kvadratnem centimetru, s frekvencami od 0,4 do 3,0 GHz. S pravilno izbiro karakteristik pulziranja, je mogoče ustvariti razumljiv govor…Realno testiranje nekih sistemov je dokazalo, da so premiki, čutenja, emocije, želje, ideje in razni psihološki fenomeni, lahko inducirani, inhibirani ali modificirani z električnimi stimulacijami določenih delov možgan. Ta dejstva so spremenila klasičen filozofski koncept, da je um izven eksperimentalnega dosega. Širše zanimanje na temo kontrole uma, se je pojavilo po korejski vojni, ko so, vrnjeni vojni ujetniki, začeli kazati značajne spremembe v obnašanju. Leta 1956 je v kongresni zapisnik vneseno : „ Poročila o tretiranju ameriških vojnih ujetnikov v Koreji, so vzpodbudila širjenje različnih lažnih, popularnih, napačnih dojemanj, od katerih je najbolj znano „pranje možgan.” Sam izraz, je vzpodbudil fantazijo javnosti in se koristi zelo svobodno, za opisovanje bilokaterega dela, ki so ga povzročili komunisti do nekega posameznika. Resnično „pranje možgan” je dolgotrajen psihološki proces, koncipiran tako, da izbriše prejšnja prepričanja in koncepte posameznika, ter jih zamenja z novimi - izredno prisilna praksa, nezdružljiva z univerzalno sprejeto medicinsko etiko. V procesu „pranja možgan”, so napori večjega števila ljudi usmerjeni proti posamezniku. Da bi bil ta postopek uspešen, je potrebno, med ostalim, da je posameznik popolnoma izoliran od normalnega druženja in okolja.”

    Etične implikacije se (morebiti res?) niso spremenile, vendar se je menjalo - stališče vojske proti etiki, kakor je pridobivala znatne možnosti na teh področjih. Skušnjava vpletanja v poizkuse na tem področju, je nadjačala obzirnost do „neke” etike. En ruski vojni članek, je ponudil drugačen pogled na problem, s trditvijo, da se „človeštvo nahaja na robu psihotroničnega vojskovanja” s fokusom na umu in telesu. Ta „psihotronična” orožja, so namenjena kontroliranju ali menjavanju psihe, ali za napad na razne čutilne sisteme in sisteme za obdelavo podatkov - v človeškem organizmu. V obeh slučajih, je cilj zmesti ali uničiti signale, ki v normalnih okoliščinah vzdržujejo telo v ravnotežju.
Informacijsko vojskovanje, teži k ignoriranju vloge človeškega telesa kot procesorja informacij ali podatkov, v tej tekmi za dominacijo, razen v tistih slučajih, v katerih se logika ali racionalno razmišljanje posameznika lahko prekrši z dezinformiranjem ali prevaro. In vendar je lahko telo, ne le prevarano, manipulirano ali dezinformirano, temveč tudi izključeno ali uničeno – ravno tako, kot bilokateri drugi sistem obdelave podatkov. „Podatki”, ki jih telo sprejema iz zunanjih izvorov - kot so EM valovi, vrtilni ali zvočni energetski valovi -, ali jih ustvarja skozi lastne električne ali kemijske dražljaje, so lahko manipulirani ali spremenjeni, kot se lahko spremenijo podatki (informacije) v bilo katerem hardverdskem sistemu. V veliko bolj širših okvirih, o uporabi kontrole uma, je razmišljal že leta 1969 bivši znanstveni svetovalec predsednika Johnsona, Gordon J. F. MacDonald, geofizik, specializiran za probleme vojskovanja, ki je napisal, „da precizno tempirani, umetno izzvani udari, lahko dovedejo do obrazcev oscilacije, ki ustvarjajo relativno visoke nivoje moči na določenih regijah na Zemlji…Na ta način, bi se lahko razvil sistem, ki bi resno p-okvaril možganske sposobnosti zelo velikih populacij, na izbranih področjih, skozi daljše razdobje…” Ta možnost danes obstaja, preko uporabe sistema, ki lahko stimulira ionosfero tako, da ona lahko vrača pulzirani (modulirani) signal, ki, pri pravi frekvenci, lahko zamenja normalne možganske funkcije. Z zamenjavo naravnega pulziranja možgan, se obenem začenjajo (spremenijo) tudi kemične reakcije, ki menjajo emocionalno stanje ciljnih populacij. Nekaj podobnega, bi lahko rekli, se nam nenehno posledično dogaja v naravni obliki, ob spremembah „bio-vremena”, znatnim vplivanjem (najbližje) „lune” ter številnimi različnimi sevanji iz vesolja…

    Eno od področij, v katerem se uporablja nova tehnologija, so sistemi za odvračanje kradljivosti blaga iz trgovin, kjer se koristi zvok izpod dosega sluha. „Japonski čuvaji trgovin” predvajajo CD-je s sporočili usmerjenimi na podzavest, da bi odvrnili impulze vse številnih kradljivcev. Na CD-jih za kontrolo uma, je posneta popularna glasba ali zvoki oceanskih valov, vendar s kodiranimi glasovi (v sedmih jezikih), ki opozarjajo, da bo vsak, ki ga ujamejo v kraji, prijavljen policiji. Namera teh patentov je, ponuditi način za skrita sporočila v video ali avdio formatih, maskirajoč bilo katero sugestijo, ki jo želi programer navesti. Tovrstna sporočila zaobidejo zavestni um in oseba, ki jih – izpostavljena - sprejema, se obnaša v skladu z njimi; aktivni um jih ne razvršča. Čeprav se te tehnologije razvijajo za „osebno” uporabo in varnostne ukrepe, lahko resno razmišljamo o mogočih zlorabah s strani interesnih skupin, od katerih bi bili zlahka deležni sporočila: „kupuj, kupuj, zapravi vse”, „pij več in ne skrbi” ali neko drugo sebično sporočilo. Spoštovani…, ne v bodoče, kar odslej, v trgovinah (na pločnikih ob trgovinah, bifejih…) in še kje (ob kompjuterju, radiu, TV…), usmerjamo „para-umsko-pozornost” - na glasbo ali brez nje… Ajoooj…

    V zvezi z novimi standardi v definiranju spomina, je Nevada „trenutno” edina (torej med prvimi) država, ki dopušča pričanje osebe, ki je bila podvržena hipnozi. Od konca leta 1997, sodišča, ki rešujejo civilne in kriminalne slučaje, lahko vzamejo hipnotično osveženo pričanje (mladoletnik s pristankom staršev ali skrbnika), oseba, ki opravlja hipnozo je: zdravstveni delavec, klinični socialni delavec (z licenco) ali neodvisni preiskovalec. Problemi v zvezi z dokazovanjem, z napredovanjem tehnologije, sigurno postanejo zapleteni. Prihajajo dnevi, ko se lahko uporabi ali popolnoma spremeni spomin. Kako bomo razlikovali resnično od neresničnega? Kakšen bo vpliv na težo dokazov na sodiščih in „razumno dvomljivost”, ki se na njih nanaša? Pomislimo koliko časa je bilo potrebno sodiščem, da priznajo hipnoterapijo kot veljavno znanost. Seveda je najprej marsikaj priznati za validno, vključujoč nove tehnologije, da bi se lahko ustvarili zadovoljivi zakoni in sistemi za kontrolo zlouporabe. Omenjeno, bolj v optimistično vzpodbudo v prid smiselnega razvoja - iskanja resnice („ je zakonodajalcem sploh do tega?”), tj. bolj pravičnih razsodb, vsekakor najprej v civilno vzpodbudo (saj to smo pa mi, posamezniki s predlogi/zahtevami…), da zakonodajni organi „prepoznajo”, prevzamejo/sledijo toisto iniciativo za reševanje vprašanj, njim za-upanega poslanstva…

    Zvočni efekti odpirajo globoka vprašanja. Ali je mogoče, z oddaljenosti, možganom neke osebe poslati signal, ki izzove specifične zvoke, glas ali druge informacije, ki se lahko razumejo? Je mogoče prenesti zvok tako, da samo ciljna oseba, lahko sliši „glas v glavi”, a da nihče drug ne sliši nič? Ali je mogoče spremeniti emocije neke osebe, z uporabo elektromagnetnih naprav na daljavo? Tukaj, in še marsikje, je odgovor glasen - Da! Stanje znanosti je preseglo celo najoptimistična pričakovanja, možnosti so sedaj in tukaj. Vojaška literatura „sugerira”, da je to mogoče, vrsta poizkusov, patentov in neodvisnih raziskovanj potrjuje obstoj teh tehnologij. Ko sem dajal izjavo, kot priča pred Evropskim parlamentom leta 1988, sem z demonstracijo delovanja enega takih aparatov, zaprepastil prisotne. Konkretni aparat , star skoraj 40 let, je za svoje delovanje potreboval (še) telesni kontakt. To področje raziskovanja, je eno od najvažnejših, ker nakazuje na vrhunsko orožje za politično kontrolo; predstavlja sposobnost, vsaditi informacije direktno v človeške možgane tako, da se zaobide vse normalne mehanizme za filtriranje… Komuniciranje preko mikrovalovnega zvočnega efekta, ki bi se koristila za neposredno komunikacijo vojaškega osebja, je inovativna (št. Pogodbe: F41624-95-C-9007 med Agencijo in Ministrstvom za obrambo, 1995) in revolucionarna tehnologija za radiofrekventno (RF) komunikacijo z nizko verjetnostjo prisluškovanja. Izvedljivost koncepta je potrjena z uporabo laboratorijskega sistema nizke intenzitete in RF oddajnika visoke moči. Možna je številna vojaška uporabnost na področju iskanja in reševanja, varnosti ter specialnih operacij. Izvedljivost ni demonstrirana samo v laboratoriju, temveč tudi na terenu. V slučaju „Zalivske vojne”, smo vedno slutili, da razlog masivne predaje iraških vojakov ni bilo intenzivno bombardiranje, temveč, da so bili zadeti z novimi „nesmrtonosnimi” sistemi, ki so ustvarjali strah, verjetno še kaj hujšega. Z raziskovanjem smo odkrili poročila, ki naša predvidevanja, sedaj potrjujejo kot dejstvo. Tisto, kar je (radio) „Glas Zaliva” emitiral, skupaj z molitvami iz Kurana in pričanjem iraških zapornikov - s katerimi se je postopalo korektno -,
so bile precizne informacije o enotah, ki bodo bile bombardirane vsakega dne, skupaj z novo, neslišno psihološko tehniko, ki je inducirala misli o velikem strahu v umu vsakega vojaka… Po izjavah ujetih in prebeglih iraških vojakov, je bilo najbolj uničevalno, za moralo najpogubneje programiranje, prva vojna uporaba novega, visokotehnološkega tipa podzavestnih sporočil na ultravisoki frekvenci, za katere se koristi naziv „Neslišni zvoki” ali „Neslišna podzavestna sporočila.” Uporaba teh novih tehnik je, zlahka verjamemo, od-šla veliko dlje od injektiranja strahu in…, Je-zmogla vključevati močnejše generatorje signalov, tj. povzročiti še druge simptome, katere je Svet lahko videl, vključujoč glavobol, krvavitev iz nosu, dezorientacijo, slabost – kar vse so možne posledice uporabe ti. nesmrtonosnega orožja.
Vprašanje ostaja: Ali še vedno koristijo tehnike, kakor, elektronskih koncentracijskih taborišč, zaradi kontrole prebivalstva? Je to, eden načinov, s katerimi bodo moderne vlade pacifirale uporniške nacije?… Že leta 1961 je patentiran izum (Henry K. Puharich/Joseph L. Lawrence)…, koristen za izboljšanje sluha, npr. in konkretneje, nanaša se na nove in izboljšane sisteme za pomožno slušno komunikacijo, z delovanjem prenosa zvočnega signala skozi zobno sklenino in facialni (obrazni) živčni sistem uporabnika. Preprosta naprava je ustvarjala signal, ki se je lahko slišal v možganih z induciranjem vibracij, ki so se prenašale preko kosti do notranjega ušesa, od tu do možgan potom živčnega sistema. Tovrstni izumi so bili (še) vezani na fizični kontakt z glavo subjekta.
Tudi dr. Allan Frey je do leta 1962 dosegel napredek - ustvarjati zvok z določene oddaljenosti z pulziranim (moduliranim) radijskim oddajnikom, z uporabo ekstremno nizke povprečne gostote moči EM energije, je inducirano opažanje zvoka pri normalnih in gluhih ljudeh. Učinek je induciran na oddaljenosti približno 100 m od antene v trenutku vklopa oddajnika. Ta raziskovanja so bili prvi poizkusi „nastavitve” z možgani človeškega bitja na isti način, kot se radijski sprejemnik „naštima” na postajo; koriščena je ista energija, samo z različno frekvenco in z blago vibracijo (modulacijo) na nosilnem valu, ki je predal signal.
Leta 1968 je izdan patent g. Patricku Flanaganu, za napravo, enako vezano na fizični kontakt s kožo subjekta. Gre za metodo za vzpodbujanje živčnega sistema osebe z EM valovi, ki so v stanju na osebi izzvati zavedanje informacije. Izum je bil bistveno drugačen od tistih doslej, ker je ta naprava skozi živčni sistem poslala do možgan čist in slišen signal. Naprava je bila lahko postavljena bilo kje na telesu in jasen glas ali glasba bi se pojavili v glavi subjekta. To je bil neverjetna naprava, izumljena že poznih 50-tih a potrebna leta, da se prepriča komisijo; šele po dramatični demonstraciji na gluhem uslužbencu ameriškega patentnega urada, je izdan prvi patent. 1972 mu je izdan drugi patent, potem, ko ga je vojska držala v tajnosti od leta 1968. Ta naprava je bila veliko bolj učinkovita, pretvarjala je valovno obliko govora v kvadratni val konstantne amplitude, v katerem so prehodi med amplitudnimi ekstremi razporejeni tako, da prenašajo govorno informacijo. S tem je potrjena koda modulacije ali tempo, potreben za prenos na živčni sistem, kjer so signali lahko poslani do možgan in dekodirani kot zvok na isti način kot se dekodira normalen zvok. Rezultat: jasen in razumljiv zvok.
Nove tehnologije za kontrolo uma, spremembo obnašanja, tudi prenos misli v dobre in zle namene so ustvarjene s pomočjo zvoka zunanje in notranje elektrostimulacije možgan.
Zanimanje vojske za zvočne efekte je bilo prisotno od prvih izumov, a 1971 se je pojavil sistem, ki vojakom omogoča komunikacijo preko radio-oddajnika, ki neprijatelja ogluši in zmede, istočasno pa omogoča komunikacijo med soborci. Splošno, sestav ustvarja zvočne in psihološke motnje, delno gluhost neprijatelja v vojnih situacijah, saj bi bile prijateljske sile opremljene z referenčnim generatorjem za zvočno demodulacijo projiciranega signala, s čimer bi dobili čist signal, dočim bi neprijatelj od istega signala delno oglušel, obenem pa v stanju nezmožnosti odkriti bilokaj razumljivega v emitiranem moduliranem zvočnem signalu. Torej, svojim vojakom omogočiti osebno komunikacijo na daljavo, istočasno onemogočiti drugim in jih onesposobiti.
Do 1989 je znanost omogočila veliko bolj učinkovito pošiljanje zvoka z induciranjem glave osebe z mikrovalovi moduliranimi z določeno valovno obliko, razpona 100 do 10.000 MHz, ki je frekvenčno modulirana z kratkimi signalnimi rafali. (vsak rafal sestavlja 10 do 20 enakomerno razporejenih, tesno zbitih impulzov, širina rafala 500 nanosek do 100 mikrosek, širina impulza v razponu 10 nanosek do 1 mikrosek) Rafali so frekvenčno modulirani zvočnim inputom, da izzovejo čutenje zvoka pri ožarčeni osebi.
1992 odobren patent, želeno informacijo širi zvočno ali vibracijsko z induciranjem v možgane, običajno s pomočjo zvočnika, slušalk ali piezoelektričnih (električen zaradi tlaka) pretvornikov.
Vsak patent posebno - korak novim sistemom orožja.
Težko je ugotoviti, na kakšnih vse raziskovalnih nivojih se je nadalje delovalo, kompletno področje je bilo izjemno zanimivo za obveščevalne službe. Neke študije je komentiral dr. Robert Becker (dvakratni kandidat Nobelove nagrade za mir), da je ena od naprav očitno uporabna za tajne operacije s ciljem iznoreti subjekt s pomočjo glasov ali za pošiljanje neizsledljivih navodil potencialnemu morilcu.
1996 se je pojavil brezžični komunikacijski sistem, ki se ne more odkriti z radiofrekventnimi metodami, za pretvorbo zvočnih signalov vključujoč človeški glas, v elektronske signale ultrazvočno frekvenčnega razpona. Ultrazvočni signali se prenašajo z zvočnimi tlačnimi valovi skozi noseč medij, vključujoč pline, tekočine ali trdne snovi, in se pretvarjajo nazaj v izvorne zvočne signale.
Prave aktivnosti so bile že za objavo javnosti v obliki patentov, vendar so se pojavile pretenzije vojske, znano je namreč, da vlada patente zadržuje a vojska konfiscira. Potem ko odvzamejo intelektualno lastništvo, izumiteljem ponudijo izbor: ali deluj za vlado ali ne smeš nadaljevati z raziskovanji, tudi ne govoriti - po zakonu o nacionalni varnosti. Tisti, ki ne sodelujejo, se jih učinkovito onemogoči…

    V zvezi z možgani-računalnik, so doseženi veliki uspehi v povezovanju biologije z informacijsko tehnologijo. Leta 1990 znanstveniki prvič ustvarijo kolonijo človeških možganskih celic, ki se delijo in rastejo laboratorijsko, uspeh z globokimi implikacijami za razumevanje, zdravljenje širokega razpona nevroloških motenj, od epilepsije do Alzheimerjeve bolezni. Po poročilu Wall Street Journal-a, febr. 1994, raziskovalci izjavljajo, da so napravili ključni korak v ustvarjanju elektronskih mikročipov, ki koristijo žive celice možgan, da so naučili, kako namestiti embrionalne možganske celice na želene točke silicijskih ali steklenih čipov in vzpodbuditi rast vzdolž želenih poti. Druga možnost je, da bi se možganske celice in hardver lahko izdelovalo v laboratorijih, posledično proizvodnje prvih biološko okrepljenih računalnikov…

    Zastavljena je važna iniciativa za tehnologijo snemanja možgan, uporabna v kreiranju meril proti drogi. Ne le, da bi se z nevrosnemanjem lahko doseglo omenjeni cilj, temveč bi se lahko mapirala emocionalna stanja osebe, ugotavljali kemični vplivi, mogoče čitalo določene misli.
Leta 1995 je patentiran sistem za snemanje in dekodiranje možganskih signalov, na kratko, naprava čita naš um, primerjajoč našo možgansko aktivnost s tisto od drugih ljudi.
Leta 1996 se je pojavil orwellovski proizvod:” …metoda za daljinsko ugotavljanje informacij o emocionalnem stanju osebe, ko se energija valovne oblike z naprej določeno frekvenco/intenziteto generira in brezžično pošlje proti subjektu na oddaljeni lokaciji. Valovna energija, katero emitira subjekt se detektira in avtomatsko analizira, za pridobivanje informacij emocionalnega stanja osebe. Fiziološki ali fizični parametri krvnega tlaka, srčnega ritma, velikosti zenic, ritma dihanja in nivoji znojenja se merijo in primerjajo z referenčnimi vrednostmi v prid pridobivanja informacij, uporabnih v analizi odgovora ali morda kriminalnih namer osebe v varnostno občutljivih področjih. Lahko bi se koristilo za ugotavljanje, kaj bi oseba lahko storila, na osnovi popolno opaženih notranjih emocij. Ta tehnologija prehaja skozi vsako zaveso obnašanja, ki ga oseba lahko vzpostavi in prihaja direktno v možgane, da ugotovi, kaj bi neka oseba imela na umu. Podobno se, namesto golega čitanja emocionalnega stanja osebe, povzroči izzivanje nekega obnašanja, tema nekega kanadskega znanstvenika…

    Poročilo iz leta 1993 navaja, da je dr. Persinger preko 20 let deloval na teoriji, ki povezuje ne samo NLP-je in potrese, temveč tudi močna EM polja in obrazložitve paranormalnih verovanj z nenavadnimi možganskimi aktivnostmi. Odkril je, da s stimulacijo enega drugega področja, slepoočnih režnjev, lahko izzove razne vrste mističnih izkustev, izventelesnih senzacij in drugih, na videz paranormalnih fenomenov, kar sugerira, da bi lahko bila ta izkustva rezultat aktivnosti v možganih a ne resničnih izkustev posameznika. Pri svojih subjektih, je namreč dosegel določene uspehe v ponovnem izzivanju mnogih takih izkustev.
Leta 1991 je patentirana metoda za spremembo možganskih valov na želeno frekvenco, podobno se je že leta 1975 razpravljalo: naprave in metode za…čitanje možganskih valov z oddaljenosti…, izzivanje želene uporabe električne aktivnosti v človeškem umu…, možnost generiranja drugih signalov in pošiljanje teh nazaj v možgane, da se zamenjajo naravni in izzove sprememba energetskih obrazcev, kot „usmerjanje možgan”, kar povzroča spremembe v zavesti.
Citat nevroznanstvenika Jean-Pierrea Changeuxa s Pasteur-jevega inštituta, predsednika francoskega nacionalnega odbora za bioetiko, iz vodilnega znanstvenega časopisa Nature, jan. 1998:” Vendar nevroznanost enako ustvarja potencialna tveganja…, napredek v cerebralnem snemanju odpira neizmerne možnosti za oškodovanje zasebnosti..., postaja običajno in sposobno delovati na daljavo…To odpira pot zlorabam kot so, napad na osebno svobodo, kontrolo obnašanja in pranje možgan.”

    V dramatični demonstraciji čitanja misli, so nevroznanstveniki ustvarili video posnetke tistega, kar vidi mačka, s pomočjo elektrod implantiranih v možgane živali. Razumevanje načina, na katerega možgani kodirajo informacije, vodi do možnosti zamenjave delov živčnega sistema z umetnimi napravami”, je izjavil znanstvenik Gattett Stanley, docent biomedicinskega inženiringa s Harvarda – videl je bodoče možnosti uporabe mapiranja možgan v izvedbi elektronskih komponent, ki bi lahko zamenjale poškodovane dele sistema.
Mapiranje uma ima tudi druge možne uporabe. S podobnim raziskovanjem, na področju kontrole obnašanja ljudi in živali, se je ukvarjal tudi dr. Jose Delgado z Vseučilišča Yale, ene od vodilnih raziskovalnih inštitucij v ZDA. Testiranje določenih sistemov v praksi je dokazalo, da se „premiki, občutki, emocije, želje, ideje in razne druge psihološke pojave lahko inducirajo, inhibirajo ali modificirajo z električno stimulacijo določenih področij v možganih.” Dr. Delgado je bil leta 1985 v stanju izzvati te učinke samo s koriščenjem radio-signalov, poslanih v možgane na daljavo, s koncentracijo energije manjše od 1/50 tistega, kar ustvarja Zemlja. Odkritje implicira, da so frekvenca, valovna oblika in ritem impulza (modulacija), važnejši faktorji od količine uporabljene energije, kar je smiselno, ker človeškemu telesu, niso potrebne visoke koncentracije EM moči, za regulacijo svojega normalnega delovanja. Ključ je bil v odkrivanju mehanizma „naštimanja” zaradi lociranja pravih „sprejemnih postaj” v možganih…

    Leta 1993 se je razpravljalo o informacijah iz Rusije - ’Memorandum Psihotehnologije’ – ugotavljanje, ali tehnologija psihokorekcije predstavlja trenutno ali bodočo grožnjo ameriški nacionalni varnosti v situacijah, v katerih bi se neslišni ukazi lahko koristili za menjavanje obnašanja. Opažena grožnja je verjetno začela pripravljati Američane, da javno priznajo eno, od dolgo čuvanih tajn vlade: da je mogoče, na daljavo kontrolirati človeški um in telo, brez sledi dokaza, ki bi po tem nastali…

    „Strokovnjaki za psihološko vojskovanje na vseh straneh, še vedno sanjajo, da nekega dne kontrolirajo neprijateljev um.” (dr. Igor Smirnov, eden vodilnih raziskovalcev na tem področju)

    „Fantazije so miselni procesi, ki vključujejo notranje monologe in imaginacijske sledi, ki zdrave ljudi lahko motivirajo na konstruktivno obnašanje; podobno temu, neuravnovešene posameznike lahko navdahnejo na destruktivno ali nevarno obnašanje. Fantazija igra pomembno vlogo med nasilnimi kriminalci, ki često sanjarijo o svojih fantazijah, potem v praksi ustvarijo elemente teh fantazij prej kot izvedejo zločin… npr. Agenti FBI-ja so potrdili, nasilni kriminalci so bili često tožljivci…, kot otroci in odrasle osebe? Signali? Bi jih bilo potrebno komu prijaviti? Za terapijo…, nevtraliziranje grožnje…, je rehabilitacija mogoča? Nasilju navadno predhodijo opozarjajoča znamenja… Možnost ugotavljanja „predispozicij”, za določeno obnašanje še ne pomeni, da se oseba „odloči” postopati v skladu s čutenji in notranjimi mislimi. Vsak človek na planetu, se lahko spomni trenutkov, ko so bile njegove misli nevarne, nemoralne ali nesprejemljive, izpod standarda določenih socialnih, kulturnih „norm”, vendar smo (bili) „svobodni” imeti takšne misli v zasebnosti svojega uma… Trend uporabe tehnologije kontrole uma, bi sedaj naše intimne misli, ko se borimo s skušnjavami in odločitvami vsakodnevnega življenja, napravil predmetom pazljivega spremljanja s strani vlade, institucij ali delodajalca. Kdo definira pravila psihokorekcije? Kdo odredi, kaj je etično in pravilno, na tem področju?

    Frekvence glavnih možganskih valov kažejo na vrsto aktivnosti, ki se dogaja v možganih. Obstajajo štiri osnovne skupine frekvenc možganskih valov, ki se povezujejo z večino mentalnih aktivnosti. Beta valovi (13 - 35 Hz ali impulzov v sek), so povezani z normalno aktivnostjo, gornji konec tega razpona je povezan s stresom ali stanjem vzburjenosti, ki lahko naruši sposobnost razmišljanja in razsojanja. Alfa valovi (8 -12 Hz), lahko kažejo na sproščenost, idealne so za učenje in fokusirano mentalno aktivnost. Theta valovi (4 -7 Hz), kažejo na mentalne slike, pristopanje spominom in notranji mentalni fokus, povezuje se pogosto s stanjem malih otrok, modifikacijam obnašanja in stanjem spanja/sna. Ultrakratki delta valovi (0,5 – 3 Hz) se javljajo, ko je oseba v globokem snu. Splošno pravilo je, da ima frekvenca glavnih možganskih valovanj manj impulzov kadar je oseba sproščena, a več, ko oprezuje ali je vznemirjena. Zunanja stimulacija možgan z EM sredstvi, lahko prisili možgane, da se usmerijo ali fazno uskladijo z zunanjim generatorjem signala. Kamor nas, spremenjene kemije možgan, vodijo, tam prispemo. V kombinaciji z določenimi valovnimi oblikami, različne frekvence aktivirajo precizne kemijske odgovore v možganih. Osvobajanje teh nevrokemikalij povzroča specifične reakcije v možganih, ki rezultirajo občutke straha, strasti, depresije, ljubezni in cel razpon emocionalnih, intelektualnih reakcij. Precizne mešanice teh možganskih sokov lahko izzovejo izredno specifična mentalna stanja, kot so strah od mraka ali intenzivna koncentracija. Delo na teh področjih napreduje z veliko hitrostjo, nova odkritja se redno javljajo; radiofrekventno žarčenje, delujoč kot nosilec ekstremno nizkih frekvenc (ELF), se lahko koristi za brezžično upravljanje možganskih valov.
Enostaven izum leta 1977 pomaga povzročanje naravnega sna, z načinom ustvarjanja nekoliko valovnih oblik tako, da analgetska zvočna naprava lahko aproksimira umirjajoče zvoke iz narave, tj. valove, dež, veter. Te naprave so dostopne povsod, s svojim umirjajočim delovanjem pomagajo ljudem, da se sprostijo in zaspijo.
Leta 1980 je odobren še eden patent, metoda, naprava za ustvarjanje signala podobnega šumu za induciranje hipnotičnega ali anestetičnega učinka pri ljudeh. Izum se lahko koristi za mase ljudi in treniranje nivoja zavesti (biofeedback) ali za ustvarjanje posebnih glasbenih efektov, a tudi globok vpliv na kontroliranje posameznikov do točke, katero je sicer mogoče doseči samo z uporabo hipnoterapije ali drog. Podoben izum, nekaj let kasneje, zopet s pomočjo uporabe zelo subtilnih energij; v subjektu se postopno inducirajo obrazci možganskih valovanj, povezani s sproščenim in meditativnimi stanji, brez škodljivih kemijskih ali nevroloških stranskih učinkov.
Patentirani so različni sistemi za kontroliranje aktivnosti možgan, paleta novih možnosti kontroliranja emocionalnih stanj, koncentracije in nivojev bolečin pri ljudeh in ustvarjanja novih učinkov. Rezultati neke študije (1990), jasno kažejo, da se „…določene vrste subjektivnih izkustev lahko ojača, kadar se magnetna polja, manjša od 1 miligaussa in ekstremno nizke frekvence, generirajo v možganih na predelu slepoočnih režnjev: vestibularni občutki (vibracije, lebdenje), depersonalizacija (občutek oddvojenosti, občutek prisotnosti) in zamišljanja (žive slike iz otroštva), so bili pogostejši znotraj izpostavljene skupine, kot skupine izpostavljene lažnemu polju.”
V nekem „New age” izumu (1996), se kristali kremena koristijo za osvobajanje od stresa preko zmanjševanja možganske aktivnosti. Fiziološki stres se tretira z ustvarjanjem šibkih EM polj okoli kristala kremena. Kristal se stimulira z uporabo električnih impulzov, širine med 0,1 in 50 mikrosek, vsak z ritmom ponavljanja med 500 in 10.000 impulzov/sek, skozi vodnik, nameščen ob kremenu, s čimer se ustvarja šibko magnetno polje, znotraj katerega subjekt v doglednem času ublaži stres. Zanimivo, da „New age” misleci upoštevajo „magijo kristala”, kot poti za „usklajevanje” s samim seboj in sprostitev, tukaj pa imamo isti kristal, vključen kot komponento izuma. Prehodi med fikcijo in znanostjo, se pojavno nadaljujejo.
Treniranje zavesti, enako je važna tema v kultih, verskih organizacijah in za druge člane duhovnih gibanj. Znanost je danes veliko bolj seznanjena z načinom funkcioniranja možganov in uma, tako da se tisto, za kar je bilo nekdaj potrebno leta ali celo desetletja, danes lahko obvlada v nekaj tednih, dneh ali celo minutah. Npr. leta 1996 je razvita metoda in naprava za uporabo doseganja alfa in theta stanja možganskih valovanj in spodbujanja pozitivnih emocionalnih stanj pri ljudeh. Tri leta prej je izdan patent, ki je lahko ustvaril želena stanja zavesti:…”za vadbo posameznikov, v ponavljanju takih stanj zavesti, brez dodatne zvočne stimulacije; in za prenos takšnih stanj z enega človeškega bitja na drugo z vsiljevanjem EEG-ja ene osebe, superponiranega na želene stereo signale, drugi osebi, z izzivanjem fenomena binauralnega („z dvema ušesoma”) ritma.” Prenos misli? Zanimivo, ker govori o idejah, na katere je prej aludirala vojska, v zvezi z menjavanjem spomina osebe, z vsiljevanjem kompjutersko manipuliranih signalov, ki bi se integrirali z normalnimi spomini osebe. Možnost zlorabe je očitna a priložnost za osebno izpopolnjevanje ogromna. Zamislite, da se lahko – s pomočjo teh, novih metod - izobražujemo s prenosom podatkov neposredno v možgane, namesto s standardnimi metodami učenja. Kar je važnega - pri razvoju takšnih sistemov za prenos spomina - imeti na umu je, da oni obvozijo normalne intelektualne filtre: informacija se shranjuje v možganih kot dejstvo, brez vprašanj ali pazljivega razmišljanja. Kaj se dogaja, ko je informacija v nasprotju z že obstoječimi informacijami? Ali bi bio mogoče, vključiti skrite informacije z namero brezpravnega vpliva, kot so verska in politična prepričanja ali potrošnja blaga in uslug? Možnosti so neizmerne a etična in moralna vprašanja, ki obkrožajo to tematiko enako velika, ne moremo se, torej, izogibati razpravam. V resnici, razprava daleč zaostaja za znanstvenim napredovanjem.
…Raziskovalci iz Centra za nevrobiologijo učenja in pomnjenja s Kalifornijskega vseučilišča v Irvin-u so ugotovili, da je 10 minut poslušanja Mozartove sonate za klavir, povečalo merljivi kvocient inteligence študentov, za do 9 točk.
Orožje uma: Dokument iz 1984, „EM (elektromagnetni) spekter v konfliktu nizkih intenzitet” pove veliko o zanimanju vojske, saj se z EM žarčenjem lahko dosežejo specifični biološki efekti. Po literaturi, EM žarčenje izziva ali pospešuje sledeče učinke:
- Stimulacijo obnavljanja kosti (pri prelomu)
- Zdravljenje normalnih prelomov
- Tretiranje kongenitalne pseudoartroze
- Zdravljenje ran
- Elektroanestezijo
- Elektrokonvulzivno terapijo
- Modifikacijo obnašanja pri živalih
- Spremembe elektroencefalograma pri ljudeh in živalih
- Spremembe morfologije možgan pri živalih
- Efekte akupunkture
- Tretiranje odvisnosti od drog/zdravil
- Elektrostimulacijo za ublaževanje bolečin
- Spremembe v aktiviranju nevronskih celic
To so le neki od številnih bioloških učinkov in uporab, prijavljenih tekom prejšnjega desetletja, popis ne vključuje tudi mnoge od učinkov, omenjenih v sovjetski in vzhodnoevropski literaturi. Trenutno dostopni podatki iz leta 1982 omogočajo oceno, da specialno generirana polja radiofrekvenčnega žarčenja (RFR) lahko predstavljajo močno in revolucionarno vojno grožnjo. Terapija z elektrošoki kaže sposobnost induciranega električnega toka, da popolnoma prekine mentalno funkcioniranje na krajše časovno obdobje, da omogoči daljša obdobja zavesti in da prestrukturira emocionalne reakcije tekom daljših intervalov. Izkušnje s terapijo elektrošokov, RFR preizkusi in vse boljše razumevanje možgan, kot organa, ki funkcionira s pomočjo elektricitete, sugerira na resno možnost, da vtisnjena EM polja lahko izzovejo motnje pomembnega obnašanja in so v stanju usmerjati in/ali proučevati takšna obnašanja. Prepuščanje približno 100 miliamperov skozi miokard, lahko dovede do srčnega zastoja ali smrti, kar zopet nakazuje na orožje, ki deluje s svetlobno hitrostjo.
Hitro skenirajoči RFR sistemi bi lahko nudili možnost učinkovitega paraliziranja ali usmrtitev na širokem področju. Z uporabo RFR-ja relativno nizkega nivoja, bi bilo morda mogoče senzibilizirati velike vojne formacije za ekstremno razredčene količine bioloških ali kemijskih agensov, na katere bi neožarčeno prebivalstvo bilo imuno.
Eno od področij, v katerem bi se EM žarčenje lahko izkazalo koristnim, je izboljšanje sposobnosti posameznika za nenavadne fenomene. Dokaj impresivni so dokumenti iz 80-ih, stimuliranje nenavadnih fenomenov s strani Ameriške mornarice. V nekem poročilu za tisk (leta 1995), so razkriti interesi CIA-e, ko je objavljeno, da…”že 20 let ZDA tajno koristijo jasnovidne ljudi, ki pomagajo agencijam v borbi proti drogi, v sledenju libijskega vodje Moammara Gadafija in si prizadevajo najti plutonij v Severni Koreji, potrjujejo CIA in drugi izvori. Vohunske operacije z izvenčutno percepcijo – pod kodnim imenom „Stargate”, so bile nezanesljive, vendar so trije jasnovidci nadaljevali z delom…
„Citiramo polkovnika Johna Aleksandra iz Los Alamosa, glavnega zagovornika na tem področju raziskovanja:”…obstajajo sistemi orožja, ki delujejo na temelju moči uma, katerega smrtonosne možnosti so že demonstrirane… Psihotronska orožja bi bila tiha, bilo bi jih težko odkriti in zahtevala bi samo človeškega operaterja kot izvor energije.”

    V razvoju je še eno RFR orožje, modulator zelo nizke frekvence in velike moči, v spektru delovanja 20 do 35 kHz, frekvenco emitira iz antene v obliki krožnika premera 1 – 2m, ki formira neko vrsto akustičnega metka. Praktične uporabe zaradi možnosti prilagoditve nivoja moči; na nižjih postavkah, akustični metek povzroča telesno neugodje – dovolj za odvračanje večine približavajočih groženj, postopno povečanje moči ustvarja učinek slabosti, povračanja in bolečin v trebuhu, na višjih postavkah lahko ljudem dobesedno eksplodirajo kosti v telesu. Kadar se usmeri proti glavi, resonanca v kosteh lobanje povzroči, da ljudje slišijo „glasove.” Ruska vojska, ki je intenzivneje raziskovala to orožje, je ponudila FBI-ju, da jo uporabi za čas obleganja sekte Davidijancev, da bi ti pomislili, da se jim oglaša „Bog.” Zaskrbljen zaradi nepredvidljivosti tistega, kar bi glasovi lahko rekli privržencem, je FBI ponudbo zavrnil. Še eno RFR orožje je bilo pripravljeno za uporabo 1978, razvito od CIA-e, pod krinko operacije PIQUE, s planom, da se radio-signali velike moči odbijajo iz ionosfere in vplivajo na mentalne funkcije ljudi v izbranih področjih, vključujoč vzhodnoevropska nuklearna postrojenja.
Uporaba ionosfere v CIA-jinih poizkusih spominja na možnosti, danes dostopne na sistemih kot je HAARP, ki je razvit 15 let kasneje, ti sistemi so bili razvijani in skriti od pogledov javnosti, kar je jasno, praksa, ki se nadaljuje.

    Naslednja kategorija nesmrtonosnih orožij, ki se prvenstveno koristijo proti strojem, povzročijo prenehanje delovanja naprav. Ljudje so namreč postali zelo odvisni od uporabe strojev in pogosto ostanejo nemočni v situaciji njihove neuporabnosti. Primarni arzenal vključuje mikrovalovna orožja, nenuklearne EM impulze in laserska orožja. Ameriško poveljstvo za specialne operacije ima v svojem arzenalu prenosna mikrovalovna orožja, raznolikih možnosti, ker lahko, ne le prekinejo neprijateljske komunikacije, temveč tudi pregrejejo notranje organe, seveda ga - z usmerjanjem na ljudstvo – izključuje iz kategorije nesmrtonosnega orožja. Razvito v Nacionalnem laboratoriju Los Alamos, ustvarja svoj signal na podoben način kot prej omenjena RF orožja v toliko, da usmerja energijo v impulzih visoke moči in uničuje tranzistorje in ostalo električno opremo. V manjšem merilu bi kopenske sile lahko prenašale prenosno EMP orožje za uničevanje električnih komponent v oklepnih vozilih ali tankih, v sodelovanju s policijo pa se razvijajo možnosti emitiranja impulzov, kar bi, skoraj trenutno zaustavilo avtomobil. (Povzetek iz knjige, avtorja dr. Nick Begich/James Roderick, Earth Rising II: The Betrayal of Science, Society and the Soul – 2003, prirejeno)

    Mobilni telefoni so največji poizkus na ljudeh. Njih število se približuje milijardi. Javnosti so bolj diskretno predočena raziskovanja švedskih znanstvenikov, koliko je njihova uporaba nevarna za človeško zdravje, navedemo le delček – dostopnega javnosti. Princip delovanja, kot večine brezžičnih aparatov, je baziran na emitiranju mikrovalov iste frekvence. Na isti način deluje mikrovalovna pečica…, kaj neki se dogaja, ko vanjo vstavimo hrano. Obsevan z mikrovalovi, predmet poveča temperaturo, ki se od znotraj širi navzven, kar je obratno kot pri infra pečici. V kompleksnih človeških možganih, kot na njihovi površini, povzroča ti. vroče točke, v katerih ima povečana temperatura ubijalski učinek na celice. S stalnim prehodom EM valovanja skozi možgane, tudi kadar se ne pogovarjamo z mobilnim telefonom, se na vseh živih bitjih ustvarjajo poškodbe celic. Varnostni standard mobilne telefonije odreja vrednost SAR (Stopnja Specifične Absorpcije), kadar se energija absorbira v telo, kar pa temelji samo na predpostavki (?), da možgani lahko uspešno prenesejo povečanje ene stopinje Celzija na uro. Vendar so te predpostavke določili elektro-inženirji, ne medicinski strokovnjaki. Tako je v ZDA standard za SAR 1,6W/kg, v EU pa 2 W/kg. Zdravniki so potrdili, da se v tkivu možgan, ne glede na jakost valovanja, nabira beljakovina – albumin, ki je sicer normalna sestavina krvi, vendar njena prisotnost v tkivu možgan nakazuje na poškodbe krvnih žil in izgubo dela zaščite. Albumin se tako začenja kopičiti v možganih, že po dveh minutah izpostavljenosti mikrovalovom mobilnega telefona. Švedski nevrokirurg dr. Leif Salford, je javno opozoril na „doslej največji eksperiment na človeku”…, da cela generacija mladih, ki se z njimi masovno koristi, že do srednjih let lahko razvije psihične motnje ali Alzheimerjevo bolezen. Krvno-možganska pregrada, med lokalnimi krvnimi žilami je fizična-zaščitna opna, ki nadzira in preprečuje prehod mnogih materij iz krvi v centralni živčni sistem, vendar ne alkohola in težkih kovin. Že majhna količina mikrovalov to opno poškoduje, saj postane porozna in prepušča številne škodljive materije, ki zatem lahko prodrejo do centralnega živčnega sistema. 45-letni Mark Hart, direktor prodaje „pametnih telefonov” v „Neopointu”, predstavnik, večidel dneva uporabnik - demonstrator mobilnih aparatov, po 5-ih mesecih zaradi težkih glavobolov in nespečnosti obišče zdravnika, ki v desnem predelu možgan odkrije hitro rastoč tumor…Mnogi državniki ne koristijo mobilnih telefonov, predsednik Vladimir Putin je to izjavil sam, tudi bivša direktorica WHO (Svetovne Zdravstvene Organizacije), dr. med. Harlem Bruntland, je vsem svojim uslužbencem prepovedovala uporabo brezžičnih telefonov – iz zdravstvenih razlogov.
S pomočjo dveh telefonov, so znanstveniki v eksperimentu, skuhali jajce v posodi od porcelana, ki dobro prevaja toploto. Z obeh strani jajca so postavili po en mobilni telefon, po tem pa iz prvega poklicali drugega. Po 15-ih minutah „razgovora” na jajcu ni bilo sprememb, vendar se po 20-ih minutah začne lupina jajca greti, po 40-ih se skuha beljak, po 65-ih pa še rumenjak.
V podobnem eksperimentu, na oddaljenosti 10, 20 in 30 cm od čebule, s koreniko v vodi, ki je bila izpostavljena sevanju mikrovalov mobilnega telefona, 3 dni po eno uro (vsakih 22 minut po eno minuto), je bila kromosomska poškodba povsod ca. 28 %, kar nakazuje, da poškodbe ni povzročil samo energetski del sevanja, ki z oddaljenostjo izgubi jakost, temveč tudi informacijski.

    Žrtvam kontrole uma običajno nihče ne verjame, ko trdijo, da so žrtve testiranja orožja za kontrolo uma. Problem je v tem, ker je težko ali nemogoče, oddvojiti ljudi, ki bi lahko bili žrtve od onih - paranoičnih. Prof. Kathryn Kelley iz Vseučilišča v Albany-ju, je proučevala trditve tistih, ki pravijo, da so jim kirurško implantirali komunikacijske naprave, da bi jim lahko čitali misli. Od objave knjige, Angels Do Not Play This HAARP: Advances in Tesla Technology, so se javile na stotine ljudi s takšnimi trditvami, verjamemo, potrebne resne obravnave…, da bi ljudje morali imeti neko mesto, kamor bi lahko odšli in odkrili resnico ali upravičeno prejeli medicinsko terapijo. Zgodovina ZDA je polna primerov ljudi, katere so, pod okriljem mraka, izkoriščali znanstveniki, financirani iz „črnih fondov.” Bi lahko ta poročila imela podlago v dejstvih? Verjamemo, da bi neka od njih z-mogla.
Vladno kontrolo uma, zaradi vsiljevanja svoje volje narodu, najboljše opisuje nadpis na zidu, v spominskem parku Franklina D. Roosevelta, ki pravi: „Oni (ki) nadaljujejo ustanoviti sisteme oblasti, utemeljene na strogi kontroli vseh človeških bitij, od strani peščice individualnih samodržcev…, imenujejo to novim redom. Niti je nov, niti je red.”