Identifikacija organskih portalov

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

Identifikacija organskih portalov za večino ni lahka, glede na to, da je njihov primarni talent oponašanje, t.j. mimikrija; ljudje sicer lahko prepoznajo tipičnega, ni pa tako lahko prepoznati vsakega drugega med nami!? Svoj proces razvoja individualnih duš, pričnejo s pomočjo sposobnosti imitacije, ki je obenem postala tudi integralni del njihovega karakterja. Da bi napredovali, morajo biti v tem, zelo dobri, kar implicira, da so „najboljši” tisti, ki so v stanju najboljšega pretvarjanja, da imajo dušo. Vendar jim v notranji zgradbi primanjkujejo višji centri, tako da imajo tri nižje, ki formirajo njihovo osebnost, t.j. „Jaz”, sestavljeno z mnogimi malimi „Jaz-i”, „Jaz-om” svojega telesa, ter enim spolnim centrom, ločenim od drugih, višjih centrov. Da bi lahko razumeli važnost proučevanja notranje dinamike pri človeku in njene zveze z odvajanjem „zrna” od „plev”, poglejmo nekaj indikacij, ki nam jih daje Mouravieff: „Adamski človek, ki ima nejasno zavest, glede obstoja, svojega resničnega „Jaz-a”, odkriva, da je to obenem tudi izvor nekega notranjega konflikta, katerega on ne more raz-rešiti na enem, čisto človeškem, nivoju. Ta konflikt postaja še močnejši tisti moment, kadar aktivno začne z delovanjem na ezoteričnem področju. Prav takrat začne slabiti, in tako postane žrtev nesigurnosti, dvoma in nezaupanja v samega sebe, ker pot, ki vodi k resnici, vedno prehaja skozi sumničavost in pomisleke. Delujoč na tem področju, se v mnogih prilikah, od adamskega človeka, pričakuje velik trud, supernapor, da bi, ko je spoznal pozicijo v svojem življenju, odločno prestopil preko prvega praga in nadaljeval z vzpenjanjem po stopnicah do drugega praga, ki obenem obljublja tudi njegovo (fizično) odrešenje. (Gnosis, Knjiga III, str. 131,132)”… Tako, prva indikacija nekega organskega portala, je pomanjkanje enega „notranjega konflikta in dvoma, ki iz njega izvira.” Obstajajo ljudje, ki nikoli ne dvomijo v tisto kar mislijo, ali v tisto kar jim je rečeno, ali v ono, kar so izbrali, da verjamejo. Brez obzira na vse okoliščine, padce in nezgode, ti ljudje nikoli ne dovedejo pod vprašaj svoja stališča in obnašanje, niti sam sistem. Koliko vas je, ki ste prišli pred našo vsebino zaradi občutka nekega notranjega konflikta in intuitivnega dvoma v uradno verzijo realnosti, v kateri živimo? „Si tukaj, ker nekaj veš.” Pri organskih portalih, takšna vrsta notranjega konflikta ne obstaja. (op. p.: smo omenili, da bo njihova prisotnost, tukaj z nami, izostavljena, skoraj izključno, našemu razmišljanju v prid) Oni ne reagirajo na dejstva, ki nakazujejo, da v življenju obstaja veliko več, kot le ena navadna, materialna koeksistenca. V kolikor pa je en organski portal vseeno zainteresiran s to obliko dvoma, ima on lahko neko vrsto „notranjega konflikta”, ki je baziran na osebnosti. Nekateri, ki se, zatečeni, znajdejo ob razviti individualni duši, duhovnem človeku, ljudeh, celo z „zanimanjem” preučijo neko „spiritualno” literaturo, vendar se pri/po tem ne zmoremo znebiti občutka, da to počno zgolj zaradi tega, ker bi radi razumeli (razkrinkali?) razmišljanje, dojemanje ljudi z razvito dušo, torej, da bi njih/nas lahko po tem, njihovem preučevanju in „razumevanju”, nadalje imeli v neki primerni kontroli, občutku dominacije (prikrite strategije izkoriščanja), kar mentalno, ne morejo vzdrževati, zato, se v nekem neuspelem iskanju, manipulativne-kombinatorike-poizkusov konflikta, prej ali slej umaknejo, nekako „zbežijo.” Ob tem ne izdajajo občutka bežanja, temveč insinuirajo psihološko okoliščino, da so oni tisti, ki njih/nas zapuščajo… Mouravieff dalje objasni: Pre-adamski ljudje, niso podvrženi tem napadom duševnega trpljenja in tem, stalnim, notranjim konfliktom; daleč od tega, vendar se v večini slučajev, ti, njihovi konflikti, odigravajo v notranjosti njihove osebnosti, med različnimi skupinami malih „Jaz-ov”, ki povzročajo te konflikte; ki se kot rezultat tega, ko gre za konflikte tipa ene navadne psihoze, navadno rešujejo s pomočjo neke vrste kompromisa. Tisti, mnogo hujši konflikti, ki se odigravajo pri pre-adamskih ljudeh, se odvijajo med „Jaz-om” osebnosti in „Jaz-om” telesa, ko slednje, navadno premaguje slabo in stalno spremenljivo osebnost, katera kapitulira brez veliko borbe, kadarkoli gre za zadovoljitev želodca ali spolnih apetitov. (op. p.: ali pa, ko „radi” obolevajo, predvsem ko gre za nakopičene osebne probleme ali npr. prestajanje zaporne kazni) Opravičila za to, se pogosto išče v parolah „obnašaj se kot vsi ostali”, ali v labirintu paradoksalnih opravičil, ki predstavljajo navadno laganje samega sebe… Ljudje z individualno dušo so drugačni, saj so „padli” v ta svet a istočasno obdržali spomin iz višjih svetov, ki jim prihaja skozi resnični „Jaz.” Tenzija med tem „podspominom” o njegovi pravi naravi in njegovo znižano (še neprebujeno) osebnostjo, ustvarja potencial za delo na ezoteričnem polju, kar ustvarja ugodno podlago za segrevanje retorte (ki se pogosto prične z moralnim bankrotom), kadar med njima nastopi konflikt. V kolikor on napreduje in triumfira nad seboj, kar adamskem človeku, omogoča, da v sebi razreši trenutni konflikt, mu to sigurno spremeni odnos do zunanjega sveta. Splošno rečeno, rezultat tega je konflikt s tistimi, ki so najbližji, v kolikor ga oni postopoma ne spremljajo v ezoterični evoluciji, kar je bolj redko. To ne pomeni, da mu njegovi najbližji želijo zlo, temveč se konflikt poraja iz tega, ker imajo oni drugačen koncept tistega, kar je stvarno in kaj ni. V kolikor so oni pre-adamski, se nikoli ne strinjajo z njim, ker niso v stanju razumeti narave cilja. Postanejo avtomatsko instrumenti Splošnega Zakona, kar je razlog, „zakaj bodo človeški neprijatelji tisti, iz njegovega gospodinjstva” (obrazložitev iz sv. Pisma)… Mi smo programirani, da jih ne vidimo, ali da jih napačno tolmačimo, ali enostavno ne verjamemo v objektivna dejstva, v čemer nas oni v medsebojni interakciji obvladujejo, in ki „avtohtono” vodijo ves ta program. Po vsakem psihiatričnem modelu, so psihopati najbolj trezne individue. Vse je koncipirano tako, da bilo kdo, ki sugerira možnost obstoja neke globlje realnosti, se avtomatsko smatra norim, ali pripadnikom nekega kulta, ali moteni osebi, ki trpi od psihoze, halucinacije itd. Organski portali, tisti, ki niso defektni tako, da se njihovi ’stroji’ obnašajo v psihopatskem smislu, so v svoji čvrsti prepričanosti, da v „resnično” stvarnost lahko spada samo tisto, kar se lahko izmeri in iztehta, obenem tudi arbitri naše eksistence; saj OPS obožujejo fizični univerzum tako, da v nadaljevanju evolucije, svoje orientacije, tudi postanejo tisto, kar obožujejo - primarna materija. Imamo pol planeta organskih portalov, bazično podobnim psihopatom, ki nimajo v sebi resničnih občutenj, intuicije, niso v stanju „čitati med vrsticami”, nimajo duhovnega aspekta, vendar so zelo dobri v oponašanju, oz. pretvarjanju, da posedujejo te kvalitete, in ker nimajo tistih karakteristik, ki so specifične za psihopate, jih je skoraj nemogoče prepoznati? V povprečju so lepšega zunanjega izgleda in če jih vidite skupaj v neki skupini, lahko opazite, da malce izstopajo po trendovski urejenosti in v pogovoru ne zmorejo kaj več kot to. Če je družba mešana pa se takoj zaznava, da so organski portali v nekakšni dominaciji oz. bolj se občuti, da so ljudje z dušo nekako hendikepirani, po izgledu ne izstopajo, vendar delujejo bolj domačno, četudi ne obvladujejo prostora tako suvereno kot drugi. br/> (QFS): „Občasnega laganja, karakterističnega za njih, se ne sramujejo, četudi jih ujamemo na laži; tiste kompletne „izdelave” njihove verzije realnosti, tudi ne. Enako je evidentno, da pri njih ne obstaja nikakršna empatija, lahko proklamirajo velike besede kot, kako se trudijo pomagati otrokom ali o nekih „filantropskih aktivnostih” in dobrodelnosti, a se lahko potem nenadno obrnejo in se spustijo v zarotniške aktivnosti proti nam. Proti ljudem, kateri odbijejo biti/postati njihove žrtve, se obnašajo furiozno (besneče), kot živalski plenilci, katerim je ravnokar, zalogaj pobegnil iz krožnika”… Zanimivo je kadar jih, zaradi kakšne ugotovljene nepravilnosti, dobimo v precep in se jim, ob pogovoru, zazremo v oči: vračajo nam ta pogled, vendar brez globljega izraza (’oči brez obraza’), skušajo se nekako izenačiti z nami kot „enakovredni”, obenem na distanci, delujejo bolj kot telesna gmota, saj ne doživljajo notranje bitke, obenem pa nas z besedami in obvladovanjem telesne ’drže’ hočejo zmesti, prepričati, ko vztrajajo, da je vse v redu. Bodimo pozorni na podobne izraze, pomembno je, da se ne popušča, saj je to njihov glavni adut, da dosežejo, kar želijo. Oni so v stanju, da ko ste z njimi odločno zaključili, priti nazaj, kot da se ni nič zgodilo in vas nekaj ’vprašati’ ali pričakovati od vas, brez sramu zaradi vsega, kar so že prej slabega povzročili - kot da bi bili ’brez obraza’, torej brezobrazno. Najbolj jih prepoznamo, takrat, ko so vezani na izpolnitev kakšne naloge ali na vračilo posojene stvari ali denarja. Drugi izgovor je enako prepričljiv kot osmi, vendar jih je treba že pri drugem prepoznati in takoj primerno, predvsem učinkovito ukrepati, da se prej ne izčrpamo. Tudi na isto vprašanje petič, ki se nanaša na neko pričakovanje, znajo odgovoriti popolnoma enako neprizadeto, kot na prvo ali drugo, eventualno uporabijo tipično subjektivne racionalizacije, izgovore. Ko se enkrat utrdijo z akumulirano energijo (z vplivom, položajem, premoženjem) postanejo zelo močni, vztrajni in skoraj nepremagljivi, saj še bolj prepričljivo in suvereno ponavljajo svoje obrazce delovanja. Tudi, če se jih ’premaga’ največkrat obdržijo vse, kar so materialnega pridobili, zasedejo samo drugo (morebiti le manj izpostavljeno) delovno mesto ali izgubili samo ’službo’. Predsednik nekega gospodarskega sodišča je (zaupno) izjavil, da obravnavajo posameznike, ki so si protipravno prisvojili izjemno premoženje in celo vračunali, da zaporno kazen, le nekaj let, lagodno prestanejo, ob tem pa svoje premoženje, s kolegi, učinkovito še oplemenitijo… Pogosto so, tisti, bolj prepoznani, v kontaktih z odvetniki (večina je prodornih portalov), glede tega in onega „specifičnega” vprašanja (kaj je težko dokazati, s čim vse se je možno sklicevati, ipd.), da se človek težko zaveda, da so lahko, v nekih pravno-formalnih predvidljivostih, kar ’dva koraka’ pred ’žrtvijo’. Ko se že misli, da je „sposoben” organski portal razkrinkan, se izkaže, da je predvidel ’amatersko’ potezo človeka-žrtve, katera obenem uvidi, da je zopet v istem ali le malo zmanjšanem (psihološko-materialnem) zaostanku. Povedati hočemo naslednje: če hočemo ’premagati’ nekoga v njegovih nepravilnostih, moramo vedeti kako razmišlja. Samo če znamo razmišljati tudi tako, kot razmišljajo oni, lahko predstavljamo prijazno metlo, s katero sebe ne ogrozimo – recimo da smo zmagovalci nekega turnirja v umovanju. Obenem se zavedajmo, da smo (stare duše) v epohi svojih prejšnjih življenj njihovo stanje obstoja že obvladovali, torej se dobro spomnimo, kako vse smo že razmišljali… Če je nekdo od njih prišel do tam, kamor je, se lahko šteje, da je prišel predvsem zaradi tega, ker so mu vsi številni: dobri, nevedni, neodločni, šibki, neuki, lahkomiselni, dobronamerni, pošteni, naivni itd., na njegovi poti nevede ali neupravičeno popuščali, torej mu predajali (razdajali) lastno energijo na lahek način, da se je osebnostno (z lažno karizmo) ali materialno, zlahka tudi razbohotil… Vojne, še posebno državljanske, so gledališčni oder, na katerem organski portali pridejo do izraza; takrat so deležni svojih „pet minut.” Lopovi in psihopati, preko noči postanejo patrioti in pogosto prevzamejo glavno besedo; seveda še naprej nadaljujejo z krajo in plenjenjem, kadarkoli se prikaže priložnost. Po tistem „kdor ni z nami, je proti nam”, se vsi, zatečeni v situaciji, najdejo v nekem precepu, kjer težko obstane nevtralen, neopredeljen, organski portali pa prevzamejo ’diktaturo’ in narekujejo pravila obnašanja; religijski, nacionalni in drugi mentalni programi postanejo temelj medčloveških sporov… Cleckley govori o tistih, ki nikoli ne prestopijo „preko linije” v družbenih pomenih, so zelo uspešni doktorji, advokati, tudi psihiatri… Živimo v obdobju, ko je določeno število organskih portalov, doseglo stopnjo imitacije človeka z dušo v tolikšni meri, da so postali realistični, kar vzpodbuja iskalca, da razvije svoje sposobnosti razločevanja in da jih stalno rafinira, da bi bolje „videl” tudi tiste, najbolj fine oblike manipulacije, ki se dogajajo okoli nas in katerim smo izpostavljeni. Bodite odslej previdni pri sklepanju poslov, pogodb, upravičenosti investicij, saj je tudi tendenca izsiljevanja, prevar že opazna in zmore marsikoga več kot le materialno prizadeti. Ste slišali podjetniki, poslovneži, tisti, ki ste, ne vem kam vse, vlagali; primerno zaščitite svoje premoženje, po preudarku ’poskrbite’ za svoje vloge in vložke. Ne čakajte na lastne izkušnje in izčrpavanje. Psihopatizacija prostora se že čuti med ljudmi. Primerno je premisliti o tem. Koristne informacije si medseboj izmenjujte. Deležni smo že konkretnih namigov strahu in negotovosti od zaskrbljenih poslovnežev; nekaterim smo že podali konkretne smernice – konkretne, haloo! Pomnimo, da se nekaterim ljudem sedaj jačajo tudi negativni aspekti ’značajev’ in da se razdvojenost med ljudmi povečuje – je razcep! Zanašati se na sisteme sodstva, organov pregona in ostalo, je že odslej bolj naivno početje, na daljši rok, brez smotra.

    Ko pričnemo z raziskovanjem, prepoznavanjem so-ljudi, se lahko prebudimo na zelo realen, grob način, vendar postopno, v vse bolj spretnem prepoznavanju „srečanj”, uspemo razkrinkati to, globoko interakcijsko igro, ki je več kot zanimiva, več kot predvidljiva, saj je najbolj resnična, do ostvaritve večje svobode. Ta OPS svet 3.D., v katerem se je Adamski človek „prebudil”, ni bil njegovo naravno življenjsko okolje. To je svet, ki pripada antropoidom, človeškim lutkam, svetu materialnega in materialističnih obrazložitev eksistence, je farma ljudi, kontrolirana od OPS entitet iz 4.D., s katere sebi preskrbujejo hrano, je svet, organiziran na bazi lakote, seksa in strahu. Ena rasa ljudi, z individualno dušo, se je znašla na tem svetu in postala del, spolno/genetsko križanih z nativno (prirojeno) raso, dokler se genetski fond ni tako popolnoma pomešal, da pripadnike obeh ras, srečamo v sklopu ene in iste družine. Živimo v svetu, ki je vsebolj „mehanične” narave, kjer človek ne more kreativno sodelovati v organizaciji njegovega življenja, kjer se ljudi, ki „vidijo” druga bitja in svetove, razglaša za mentalne bolnike in zapira v psihiatrične ustanove… Vse je tako organizirano, da nam preprečuje napredovanje, da bi nas zmedlo, da bi po-skrbeli za številne ljudi (ženo, moža, otroke…), katere izven možnosti za „reševanje”, se niti ne more „rešiti”, saj so po svoji osnovi drugačni od nas, oni ne posedujejo DNK, ki omogoča p-restrukturiranje – „ugnezditi” dušo, da bi razumeli možnost obstoja ene višje, oblike življenja. Kar je še hujše, oni nam črpajo vitalno energijo in onemogočajo priložnost, da razvijemo svoj magnetni center, ta energija, pa konča „gor”, energija, ki hrani in vzdržuje to Matriko. V teh interakcijah nismo nič drugega, kot ene baterije, organski portali pa služijo kot „kabli”, da jo izvlečejo iz nas in posredujejo naprej. Nam, je ta energija nujno potrebna za samorazvoj, je naša in naša pravica je, da jo zadržimo za sebe, vendar, da bi to uspeli, moramo prekiniti s svojim „plesom izčrpavanja”, plesom „duševne smrti” z njimi, v svojem življenju. Na osnovi omenjenega, se zdi, da se je veliko lažje naučiti prepoznavati „ljudi z dušo”, ki „trpijo”, ker se ne morejo prilagoditi v tej praznini OPS 3.D., kot poizkušati odkrivati organske portale. Ozrimo se (pravilno se ozrimo!) okoli, tudi na brezdomce, na vse (obupane?) ljudi, ki so se ’zapustili’, od notranje nemoči zapili ali izolirali… Seveda imajo mnogi ljudje z krepko dušo, ki „manj trpijo” močan nagon za (višji) obstanek, ustvarjanje in razvoj, ko se naučijo kako „igrati igro” in počenjati „prave stvari”, ko živijo svoje življenje v enem tihem obupu, ko prepoznavajo te „plesalce”, ki vrtijo se okoli vseh nas. „Nagon kaže, da je teženje k dobremu spomin na našo prvotno popolnost; izkušnja je spoznanje naše bede in našega padca”, Brunschvicg… Stalno nas energetsko izčrpujejo in nam tako ne dovolijo, da ostvarimo potrebno frekvenco za izhod iz matrike. Če zmoremo interakcijo z njimi, ne da bi nam pri tem črpali energijo, potem je to v redu, vendar moramo vse to videti in vedeti. Človek jih ne more videti, dokler se ne preneha družiti z njimi, a ne more se nehati družiti z njimi, dokler jih ne vidi. Samostojno moramo odkriti določene elemente tega programa, pa potem malo „eksperimentirati” s tem, in opazovati, kakšne vse so „reakcije” v Matriki, potem pa bazirati svoj izbor na nedvoumnih ugotovitvah, kar nam, v kolikor se pravilno odločamo, prihrani veliko energije oz. časa, da prepoznamo pravilnost svojih odločitev. Namesto, da poizkušamo etiketirati organske portale, je morda bolje, da usmerimo pozornost na sebe in pregledamo koliko energije izgubljamo, v bilokakšni interakciji z drugimi ljudmi, s čimer dosežemo kronsko razločevanje. Hitro lahko prepoznamo, da izgubljamo energijo, v interakciji z neko določeno osebo, in se znajdemo v neugodni situaciji, še posebno, če ta oseba ni prekomerno „napačna.” Lahko je to neka oseba, „vernega psa”, katerega je ugodno imeti v svoji bližini, za družbo, ali pa ima ona rada vas v bližini, za družbo, ko je zahtevna in utrujajoča. Čim imamo (začutimo) neko potrebo, da „malo pobegnemo, da bi prišli k sebi” ali, da nas „svoboda duše priganja stran”, smo na nek način povezani z organskim portalom, ki na subtilen način črpa energijo, četudi le s svojo prisotnostjo, na astralnem nivoju. Domov pridemo utrujeni največkrat iz teh razlogov; dolga kopel odpira ’čakre’, od naše prisotnosti v množici ljudi pa telo prečisti negativne energije in vzpodbuja inspiracijo; še bolj pa v kombinaciji s sedenjem ali spanjem v bližini ognja (ognjišča), ko vrtinčenje energetskega telesa, ki se obrača skozi plamen, čisti – tako emocionalno onesnaženje izgoreva… O njih se da še veliko spregovoriti, saj so si tudi oni medseboj različni… Verjetno se spomnite, prejšnje tedne, ko smo vam zapovedali strpnost in ’modroumnost’…, ko ste prebirali neke vsebine, pa vam ni bilo vedno ugodno, ko smo se marsikje zatekli nekemu načinu pavšalnega izražanja. V vseh teh vsebinah, predvidevajoč kako in zakaj tako razmišljate, smo podtaknili številne osebne značilnosti in posebnosti razmišljanja ter delovanja organskih portalov… br/> Ni možno, spomniti se sedaj, na vse doslej navedene, številne človeške profile (omejene, brezupne, njih…), poklice (strokovnosti), položaje (predstavnike), da bi sedaj pravilno in nedvoumno povezali, da strpno zastavljena vsebina ni naperjena na tiste pametne, izobražene, bistroumne, neinteligentne, ki v sebi premorejo, četudi neafirmirano, individualno dušo, temveč le tipičnim (ca. do 8 %), vendar zelo vplivnim organskim portalom, ki bi jih bili zmožni prepoznati brez velikega poljubnega pred-znanja. V bistvu smo bili izjemno tolerantni in blagi; ste prepoznali? Povedali smo, da je potrebno vnovično prebiranje, ni lahko prepoznati subtilnih energij besed, češ, „tako neumni pa nismo”, kar je tudi znamenje, koliko se prepozna in zaupa, ki trudijo se, in kakšno literaturo se doslej prebira, po drugi strani pa izgublja dragocen čas s številnimi portali, ki u-strežejo, da na koncu dobijo vse, kar so že pred strežbo zastavili - v vednost, da, ko obstaja tehten razlog, nismo brez besed ali primernega ’izraza’…

    Doseči moramo zadovoljstvo, z vsem (znanjem), kar nas vzpodbuja, ko delamo na svojem odhodu iz naše Zemlje, da jo, ’alohtoni’, prepustimo njenim naravnim prebivalcem. Morda je tudi njim, enako težko kot nam, ko živeti morajo z ’nami’, eden poleg drugih, eden pod drugim, eden ’na drugemu’, s toliko diametralno nasprotnimi točkami opažanja, v zvezi s tem, kako ta univerzum deluje, in v kateri smeri se je potrebno premikati. Prihajajo časi za bujenje ljudskih množic z individualno dušo in našega ’bridkega’ slovesa od organskih portalov, in t.i. ’silami mraka’. Želimo tudi njim vse najboljše, v naslednjem ciklu…”Ste vi z njimi ali z nami?” ☺