Denzitete obstoja

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti

(izvor: Quantum Future School (QFS) metafizičnem slovarju: http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php, prirejeno, dopolnjeno)
Kot pojem se prvič pojavijo v, t.i. Ra Materialu (Elkins, Rueckert), pred ca. 27-imi leti, četudi so že davno izražene kot drevo kabale, oktava, ’kozmosi’ v učenju 4-te Poti itd.
Denziteta (skr.D.), označuje kvalitativno zaseben nivo obstoja. Vsaka denziteta ima svojo strukturo življenjskih form in percepcije, kot tudi tipične lekcije za zavest, ki v njem obletava.
Denzitete se grobo lahko definirajo:

1.D. – neživa materija. V kolikor tu govorimo o učenju, bi lahko bile lekcije za materijo, kako bi se kombinirali primitivni biološki organizmi.

2.D. – rastlinsko in živalsko carstvo. Lekcije so v zvezi z biološkim življenjem, obstankom, adaptacijo, kompeticijo, skupinskim organiziranjem, kot se to opazi pri živalih in drugih bioloških formah. Struktura duše tukaj, generalno razumeva duhovni bazen določene vrste, vendar, ko ta vrsta postane naprednejša, se lahko njeni individualni posamezniki lahko izdvajajo, s pomočjo raznovrstnejšega individualnega učenja.

3.D. – ljudje, kjer se lekcije iz 2.D. nadaljujejo v kompleksnejši formi, kot bitka za dominacijo v družbi, obstanek itd. Individualno dosežena osebnost in individualno učenje tukaj igrajo veliko večjo vlogo kot v 2.D. Ljudje se tukaj delijo na ’pre-adamske’, ki delijo skupinsko dušo določene vrste, in ’adamske’, ki imajo individualno dušo.

Posebna lekcija 3.D. je sprejemanje odločitve, kot orientacije za služenje drugim, v svoji največji manifestaciji. Sprejemanje takšne zavestne odločitve, zahteva posedovanje individualne duše, kot ’verjetno’ tudi veliko število preživetih življenj v 3.D., da bi duša dosegla takšno polariteto.

4.D. se delno opisuje kot fizično stanje, kjer tisti, ki so ’diplomirali’ v 3.D. lahko popravijo ali dovedejo v perfekcijo polariteto, ki so jo izbrali. OPS in OPD so zasebne v 4.D. in ne prihajajo avtomatsko v kontakt, razen v kontekstu njihove interakcije s 3.D.

Večino t.i. NLP fenomenov razumevamo kot bitja 4.D. OPS. Čisti OPS se ne more pojaviti iznad 4.D., tudi zato, ker je to zadnja materialna oblast, četudi samo delno.
Bitja 4.D. uživajo mnogo zavestnejšo kontrolo nad fizikalnostjo in generalno izobražujejo skupine, katere telepatsko, delijo skupno zakladnico izkustev, obenem pa zadržujejo določeno stopnjo individualnosti.

5.D. Duše iz nižjih denzitet se nahajajo med svojimi inkarnacijami v 5.D., t.i. kontemplativni zoni, kjer se/si duše lahko ogledajo na svoja pretekla/bodoča življenja, iz čisto eteričnega stanja bistvovanja. Vendar, da bi se napredek ostvaril, se morajo duše inkarnirati v tisto denziteto, katera najbolj odgovarja njihovim razvojnim stopnjam.

6.D. odgovarja nivoju ’Božjih imen’ ali ’združenih miselnih form’ ali ’energetskega kolektiva’, kjer se nahajajo entitete OPD tipa, katerim ni se več potrebna reinkarnacija, da bi uresničili ta nivo. Enako odgovarja angelom, ali dianetičnim bitjem, po neki drugi terminologiji.

7.D. je nivo, kjer je vse eno in eno vse, v praktičnem in resničnem smislu, kjer ne obstaja več nobena razlika med mislimi in realnostjo. Odgovarja pojmu vseobsegajočega Božjega bitja ali Absolutnega Sonca (iz učenja 4-te Poti).
Ta koncept denzitet, je zelo kompleksen in besede 3.D. so pomanjkljive, da bi se opisali mnogi vidiki tega področja. Temeljno sporočilo predstavlja, da je prehod iz 3.D. v 4.D. v nekaterih slučajih možen, vendar zahteva obvladovanje lekcij iz 3.D., specifičnim preživljanjem, karmo in formiranjem resnično individualnega bitja, ki je sposobno konstantno delovati na polariteti, ki jo je izbralo. Obvladovanje s seboj in kakršna koli direktna primerjava med različnimi ’kozmosi’ iz kozmologije učenja, je nemogoča, ker se večina tega materiala, nahaja izven domene človeških doživljajev.
Denzitete niso dimenzije! Dimenzije so striktno rezultat univerzalne zavesti, manifestirane v centru misli, kateri razmišlja. Denziteta je nivo razvoja (zavesti), v smislu merjenja oddaljenosti od združevanja z Enim (Primarnim Kreatorjem – 7.D.) oz. – ciklom!
Neko tolmačenje dimenzij obstaja, ki pravi, da je vsaka dimenzija hologram, ki vibrira na višje obarvani zvočni frekvenci, kot druga. Peta dimenzija (4.D.) ima frekvenčno skalo 214-ih barv, napram 73-im barvam frekvenc spektruma, ki ga imamo tukaj, v 3.D.