Fluor – največja znanstvena prevara 20-ega stoletja…

Iz knjige: SPoročilo človeštvu na razcepu poti


…izjava Robert Carlton-a, Ph.D., znanstvenika Zavoda za Zaščito Naravnega Okolja, ZDA, (EPA), 24. nov. 1992, v radijski oddaji „Marketplace” (Canadian Broadcast Company).
Največjo prevaro, pa sta odkrila dva, neodvisna ameriška novinarja: Joel Griffith, raziskovalni novinar (na področju medicine) in Chris Bryson, občasni sodelavec BBC, ABC-a in drugih elektronskih medijev. Pri razbiranju dokumentov o izdelavi prve ameriške atomske bombe, iz katerih je po 50-ih letih vzeta oznaka državne tajne, sta prišla do tega, senzacionalnega odkritja, kar je v ameriških medicinskih krogih povzročilo pravi šok; avtorski tekst sta objavila leta 1998 v Nexus Magazin-u, april-maj 1998.
Znanstvena dejstva o bioloških učinkih fluoridov (iz: www.all-natural.com, prirejeno, dopolnjeno):
1. Fluoridi ovirajo sintezo kolagena, kar privede do njegovega razstavljanja v kosteh, tetivah, mišicah, koži, hrustančnem tkivu, pljučih, ledvicah in traheji (sapniku).
2. Stimulirajo ustvarjanje granul in potrošnjo kisika v belih krvničkah, ali ta proces ovirajo, kadar so bele krvničke izpostavljene dejstvu neke tuje substance v krvi.
3. Zmanjšujejo energetske rezerve in sposobnost belih krvničk, da uničujejo tuje materije s procesom fagocitoze (uničevanja bakterij). Že mikro-molarne količine fluorida, pod 1ppm (samo eden, ’pa’ proti milijonu) lahko resno izpodbijejo sposobnost belih krvničk, da uničujejo patogene mikro-organizme.
4. Motijo imunski obrambni sistem in ga vzpodbujajo, da napada tkivo lastnega telesa in povečuje hitrost rasti tumorja pri ljudeh, ki so podvrženi raku.
5. Fluor preprečuje ustvarjanje antiteles v krvi.
6. Fluoridi motijo delovanje tiroidne žleze (ščitnice).
7. Izkazujejo škodljiva dejstva na različna tkiva v človeškem telesu
8. Pospešujejo razvoj raka na kosteh
9. Povzročajo prezgodnje staranje pri ljudeh
10. Ingestija (uživanje hrane) fluora, s pomočjo sredstev za izpiranje ust in preprečevanje kariesa pri otrocih, je zelo nevarna za njihov biološki razvoj, življenjsko dobo in splošno zdravstveno stanje.
„11, 17, 31,”☺…
Vsebina ene tube zobne paste s fluorom je dovolj, da usmrti otroka.
V letu 1991, je Regionalni Toksikološki Center v mestu Akron, Ohio, ZDA, prijavil smrtni slučaj otroka, kot posledico ingestije 16mg/kg fluorida.
Samo 2 grama fluorida sta dovolj, za usmrtev odraslega človeka.
Zobna pasta s fluorom vsebuje 1mg/gram fluorida.
Fluoridi se uporabljajo za kontrolo in modifikacijo razpoloženja ter obnašanja ljudi.
Znano je, da so kemijske spojine fluorida dodane v pitno vodo zapornikom, da se jih zadržuje v polsnu in preprečuje pri zoperstavljanju avtoritetam, tako v nacističnih taboriščih, v času druge svetovne vojne, kot v sovjetskih gulag-ih v Sibiriji…”dandanes, to, ni nič posebnega”… Raziskovanje vplivov na tkivo, zobe in možgane, je interesiralo (tudi) vojaške generale, v slučaju dolgotrajne ’hladne vojne’. Leta 1944 je, v času Projekta Manhattan, tovrstne izvide Komisija za atomsko energijo cenzurirala, zaradi „nacionalne varnosti.” Projekt je bil najstrožje čuvana skrivnost, angažiranih je bilo kar 200.000 ljudi. Da bi se radioaktivni material (uranijum, kasneje plutonijum) umestil v bombo, so bile potrebne ogromne količine fluorida, ki ga je za potrebe Projekta preskrbovala tovarna, v lasti družine Du Pont: „E.I.Du Pont de Nemours Company”, v mestu Deep Water; družina je bila že preko sto let znana po proizvodnji prvoklasnega eksploziva. Polnjenje atomske bombe je zahtevalo enormne količine fluora, merjenega v milijonih tonah!!! Za državo je bil projekt strateški, družini pa je prinašal ogromen zaslužek. Vse je bilo tajno, „bila je vendar vojna.” Vendar se je zgodil incident. Fluor, nošen z vetrom je dosegal farme na sosednjih občinah, kjer se je vzgajalo kvalitetno sadje in zelenjava. Farmarji so opažali oparjene posevke in…,kot da bi v zraku nekaj stalno izgorevalo…, živina bi po nevihtnih nočeh, naglo poginila, delavci, ki bi pojedli kaj od sadja, bi povračali. Konji so izgledali bolehni, neke krave niso mogle stati na nogah, pasle so se tako, da so lezle po trebuhu. Vlada je bila seznanjena s posledicami zastrupitve, tam, v New Jersey-u, imeli so točno poročilo o vsem, vendar je bila izdelava atomske bombe „nacionalna prioriteta”, pa je vojaški vrh, te stvari postavil na stran. Farmarji so morali počakati na konec vojne, da bi podali tožbe, čeprav ni nihče vedel, da gre za fluor. Zanimivo, to je bil prvi sodni spor po vojni, proti onesnaženju okolja, kot posledica delovanja z ’radioaktivnim materialom’. Kako funkcionira „neodvisno ameriško sodstvo”, ameriška „demokracija” in človeške pravice itd., lahko predvidevamo; angažiranje agencij za „znanstveno raziskovanje”, da se pridobi podatke - „zaščititi interes vlade” v sporu z ’nekimi’ farmarji…, minirati jih…, je nevarnost verižnih reakcij odškodnin???…, in zaščito podjetja Du Pont, saj so Oni, ena od 12-ih najmočnejših družin v ZDA, delničarji centralne ameriške banke FED, kar pomeni, da kontrolirajo emisijo in vrednost dolarja, torej s tem tudi državno ekonomijo. Politika…, vojaške skrivnosti…, politična skorumpiranost…, pa so se spomnili, da bi uporabili neke, izmišljene argumente, da je fluor…hmm…, npr…, zdrav - za ohranitev zdravih zob…. ’Narod vse verjame’ - ’oni so pa znanstveniki’… itd.…, pa so „lekcije o koristih fluora” posredovane ne le tem, prizadetim prebivalcem, ampak celi državi…(„zakaj pa ne celemu Svetu?, Smo zmagali v Vojni?”)… Farmarji so prejeli po 200? dolarjev (’nekaj so…, hm…, privoščili so si lahko zobno pasto’)… Vsi podatki so bili državna tajna itd., bla, bla… Ko so novinarji prišli do originalne, tj. tajne verzije znanstvenega raziskovanja in ga primerjali s falsificiranimi verzijami za javnost, iz leta 1948, so uvideli tragikomične zamenjave:
„37”. Tajna verzija je tako zabeležila, da večina delavcev, ki so polnili bombe z fluorom, ni imela zob. Publicirana verzija je trdila, da so imeli izrazitejše zobne luknj(ic)e.
38. Tajna verzija pravi, da so morali delavci nositi gumijaste škornje, ker jim je dim od fluora, razgrajeval žebljičke v čevljih. Javna verzija tega ni omenjala.
39. Tajna verzija je potrjevala, da je bil prav fluor, glavni vzročnik njihovih izgubljenih zob. V javni verziji; „delavci so bili nenavadno zdravi, tako po oceni zdravnikov kot zobozdravnikov.”
… Mnogi dokumenti manjkajo, npr. „Du Pont Process” iz leta 1947 in transkript (prepis) enega od tajnih znanstvenih srečanj v času 2. svetovne vojne, o „metabolizmu fluora”, ki ne obstaja v ameriškem državnem arhivu; po besedah arhivarja - verjetno je „klasificiran”…
Na kitajskem so odkrili, da je količina vode s fluoridi, v korelaciji z zmanjšanim IQ pri otrocih.
No, fluoridi so tudi - pa medicinsko ’klasificirani’, kot protoplazmični strupi in se koristijo za zastrupljanje miši, podgan in ostalih drobnih glodavcev.
Tudi publikacija „Klinična toksikologija komercialnih proizvodov”, iz leta 1984, navaja, da je fluorid kot strup, nevarnejši od svinca, in samo malo manj strupen od arzenika.
V sept. 1943, revije - the Journal of the American Medical Association, se trdi: Fluoridi so generalni protoplazmični strupi, ki spremenijo propustnost celične membrane, z inhibicijo določenih encimov…
S konzumiranjem fluorida pri ljudeh, se generalno povečuje stopnja smrtnosti pri raku.
Delaney Amandma je prepovedoval dodajanje kancerogenih substanc v človeško hrano, na osnovi poročila in študije znanstvenih raziskav Dr. John Yiamouyiannisa in Dr. Dean Burk-a, leta 1975, na področjih ’fluori(di)zacije’ vode (fluoriranja, dodajanja fluora v pitno vodo) in tam, kjer je ni; študije, vključene v Kongresno poročilo, potrjujejo povezavo med fluoriranjem in rakom.
Fluor pri ljudeh, nima skoraj nobenega učinka v preventivi kvarjenja zob; na Novi Zelandiji, leta 1990, je Dr. John Colquhoun prisiljen, da se predčasno upokoji potem, ko je opravil znanstveno študijo in javno objavil rezultate svojega raziskovanja, na 60.000 šolskih otrocih in dokazal, da ne obstaja nikakršna razlika v stopnji kvarljivosti zob pri otrocih, ki živijo na področjih fluorirane vode, kot tistih, kjer se to ne počne. Ugotovil je celo, da veliko število otrok na fluoriranih področjih, trpi za posledicami dentalne fluoroze.
V nekaterih občinah v ZDA, je tudi do 80% mladih, ki imajo fluorosis – bele pikice na zobeh.
Ne obstajajo znanstveni dokazi, ki potrjujejo, da so tablete in sredstva za izpiranje ust na bazi fluoridov, varna za koriščenje pri ljudeh.
Leta 1989, skupina Hildebolt sprovede znanstveno študijo na 6.000 otrocih, katere rezultati dokazujejo, da ni nobene koristi od uporabe natrijum-fluoridov. Tudi znanstveno delo Dr. John Yiamouyiannisa, sprovedeno na 39.000 šolskih otrocih, potrjuje isto!
Leta 1992, je Michael Perrone, asistent odvetniške pisarne v New Jersey-u, ZDA, podal zahtevo Ameriškem Zavodu za Zaščito Zdravja (FDA), da mu podajo vse informacije, o varnosti uporabe in delovanja preparatov fluora, v obliki tablet in kapljic. Po šestih mesecih zavlačevanja, je Zavod priznal, da nimajo nobenih podatkov, ki bi izkazovali delovanje in varnost teh preparatov za uporabo. Obvestili so Perrone-a, da bodo „verjetno morali te preparate umakniti iz tržišča.”
Še eno dejstvo; aluminijum, v katerem so zobne paste pakirane, povečuje dejstvo fluoridov na človeško telo; obenem aluminijev oksid, v večini slučajev, zobnim pastam daje belino.
Leta 1976, so Dr. D. Allman s sodelavci, iz ’Indiana University School of Medicine’, dajali živalim 1ppm fluorida in odkrili, da je fluorid, v prisotnosti aluminijuma, v koncentraciji samo 20 delov/milijardo, v stanju povzročiti porast nivoja cikličnega AMP, ki preprečuje gibljivost belih krvničk in njihovo sposobnost uničevanja patogenih, mikro-organizmov.

    Tudi če bili fluoridi odlični za zobe: Kaj pa nam pomenijo zdravi zobje, „brez kariesa”, če ’živimo’ omrtvičeno?... Hm…, predvidevamo; EPP:…, da se prodaja zobne nitke povečuje; tiste, brez fluora…
„V zvezi s fluoriranjem, mora Ameriški Zavod za Zaščito Okolja (EPA), takoj delovati, da bi zaščitil ljudi; ne samo zaradi podatkov v zvezi z rakom, temveč tudi vseh dokazov o osteoporozi, artritisu, mutagenih in drugih učinkov”, William Marcus, Ph. D., toksikolog EPA.

    Smatramo, da se fluor prvenstveno koristi zaradi mentalne kontrole ljudi, zaradi svojega dejstva na kemijske procese v možganih, kot tudi njegovega škodljivega delovanja na hipofizo, ki omogoča potencialno zvezo človeka, z duhovnim aspektom Vsega-Kar-Je, oz. višjim nivojem obstoja. Brez razvite hipofize, lahko vidimo samo materialni vidik sebe in vsega ostalega, zato se obnašamo v skladu s tem, torej predstavlja fluor eno od substanc, ki povzroča in vzdržuje duhovno slepilo…

    Kakorkoli, vedno in povsod imejmo na umu, da nas lahko le resnica osvobodi, kakršnakoli že bila. V kolikor pa nekdo sled tega podleže glavobolom, depresiji in gre k zdravniku, je velika verjetnost, da se mu predpiše kakšen antidepresor tipa SSRI, ki z nekim ’slučajem’, vsebuje fluor. Od vzporednih učinkov teh sredstev, kot je npr. Prozac ali Fluoxetine omenjamo: nagon k samomoru, manična depresija, psihična labilnost, izguba spomina in koncentracije, nevrotičnost, nemir, agresivnost, nagnjenje k nasilju, odvisnost, spolni problemi (npr. nesposobnost doživljanja orgazma), motnje v prebavi (gastointerstinalne motnje) itd. Mnogi od ’blaznih’ množičnih morilcev so koristili Prozac ali druge antidepresorje, nekateri so celo trdili, da so jim glasovi, slišani v glavi, ukazali, da izvršijo grozodejstva, da niso imeli izbora. Tovrstna sredstva lahko spremenijo stanje človeške zavesti in omogočajo lažjo mentalno in fizično kontrolo s strani orientiranih za sebe (OPS), bodisi z našega ali višjega nivoja – razumevanja delovanja možgan…

    Eno vprašanje: Kako so bili nz (skozi zgodovino) vedno v stanju, da kontrolirajo vso populacijo? ’Morani’ (izvor) pravi, da je bilo to zelo lahko, s tem, da so kontrolirali vodo. Primarna kontrola je bila preko tehnologije, a najvažnejši kontrolni mehanizem za raso, tako primitivno kot je naša, je bilo kontroliranje zalog vode. Vi ste morali imeti vodo…

    Alex Collier pravi:” Pred časom (op.p.: menda leta 1999?) je Bill Clinton podpisal predsedniško direktivo, št. 28, ki je zakonodajno umeščena v Federalni Register. Nisem odšel v Kongres, da bi to dokazal. Oni so, poleg tega, dali zakonodajalcu samo 14 dni za recenzijo, preden to, postane Zakon. (Važna beležka: to je seveda nezakonito, ker mora preteči 30-dnevno obdobje recenzije.) To je imenovano, Rečno Dejstvo Nasledstva. Zakon zaobjema 10 največjih rek v Ameriških Državah in razglaša v imenu Federalne Vlade, da je 10 milj (16 km) vsake strani, določeno kot „zaščitene strani svetovnega nasledstva.” Vendar, zakaj bi to bilo napravljeno? Na celem planetu je 2,5% sveže vode, katera se lahko pije. Ampak, od teh 2,5%, se 78% količin nahaja ravno tukaj, v Severni Ameriki. Velika jezera, ali ste sedaj dobili sliko?... Ljudi enostavno ne briga, ker so preveč zavzeti s „preživljanjem”, vendar se morajo potruditi in napraviti mesto za kaj več. Obstaja ena pol-svobodna nacija na planetu – ZDA. Ako jo izgubimo, ne obstaja mesto za nas, kamor lahko odidemo”…